VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

 
INDEX: AUTEURS / AUTHORS

 radboud

Op deze website staan verschillende pagina's en documenten over antieke en latere auteurs. Hieronder staat een lijst van zulke items (Latijn, Nederlands of Engels), alfabetisch op auteur gerangschikt. 

On this website there are various pages or documents referring to ancient and later authors. Here follows a list of the most relevant  items (in Latin, Dutch, or English), alphabetically  ordered according to ancient author. 

Go to:

Accius, Acta Xanthippae, Anacreon, Anselmus, Apuleius, Asclepiades, Astrampsychos, Athanasius, Augustinus, Augustus, Ausonius

Beda, Benedictus, Bernard van Clairvaux, Brendaan

Caesar, Canisius, Cassius Dio, Cato, Catullus, Celsus, Cena Cypriani, Christian (anth.), Cicero, Cyprianus

Didache, Diocletianus, Diodorus Siculus

Egeria, Ennius, Ennodius, Eutropius

Frontinus, Fronto

Gorgias

Hadrianus, Hanno, HerodianusHieronymus, Historia Augusta, Homerus, Horatius

Ibycus, Ignatius van Antiochië, Irenaeus

Jacobus de Voragine, Juvenalis

Lactantius, Livius, Livius Andronicus, Lucanus, Lucianus, Lucilius, Lucretius

Maecenas, Marcus Aurelius, Martialis, Meleager, Melito, Minucius Felix, Moschus

Naevius

Odoric, Ovidius

Pacuvius, Panegyrici Latini, Perpetua, Pervigilium Veneris, Petronius, Philodemos, Pindarus, Plato, Plinius, Possidius, Propertius, Prudentius, Publilius Syrus

Quadrigarius, Quintilianus

SallustiusSappho, (Martyrs of) Scilli, Sedulius Scottus, Seneca, Simonides, Sisenna, Sophronius, Statius, Strato, Suetonius

Tacitus, Tertullianus, Theognis, Thomas a Kempis, Tibullus

Velleius Paterculus, Vergilius, Vita Radbodi

Walahfrid Strabo, Wittich

Xenofon


Bijzondere auteurs en teksten:

Klik hier voor Gerard Reve, hier voor Hans Warren

Voor H.H. ter Balkt, Imme Dros, Gerrit Komrij, zie onder Apuleius.

Klik hier voor Vanaf het eerste werelduur (1995).

Klik hier voor Gouden Jongens (1996), hier voor het Vaticaans Woordenboekje, hier voor Romeinse Grafschriften, hier voor Pompejaanse graffiti (hier auf deutsch) (qui in Italiano), (here in English); (hier in een Duitse bloemlezing) (en hier een artikel over een nieuwe Pompejaanse grafinscriptie). (Hier over spel in graffiti), (ici en
français)

Klik hier voor Paulus en Thecla en hier voor de Acta van Xantippe en hier voor het Verhaal van Apollonius (Historia Apollonii Regis Tyri)

Voor Prudentius en Gregorius van Tours: vgl. Van Reisen (2015) > publicaties 2015

Klik hier voor het Nijmeegse Mariken-verhaal.

Klik hier voor Eleanor Dickey, In een Romeins klaslokaal, een schoolboek uit de eerste eeuw [Colloquia].

Klik hier voor Het visioen van Constantijn (2018)

Klik hier voor Een blijvend bezit (2022)

 Accius


Vertaling Tragediefragmenten (BLA III)
(tekst online)


Acta Xanthippae


(doc) Engels artikel over de Acta van Xantippe als antieke roman
Anacreon


(doc) Gouden Jongens

Anselmus


vertaling Proslogion
(tekst online)

(doc) artikel 'Groot of hoog. Een curieus vertaalprobleem' 

Apuleius

books, texts and samples, articles, or reviews

BOOKS


vertaling Zwarte magie, demonen & andere redevoeringen

vertaling Toverkunsten

vertaling Pronkpassages

vertaling Gouden Ezel (Metamorfosen)

translation Rhetorical Works

edition: commentary on the Apology

edition:  commentary on the Florida

edition: Groningen Commentaries on Apuleius 2004ONLINE TEXTS AND SAMPLES

(doc) Edition with commentary on the Apology (1997) VOLUME 1

(doc) Edition with commentary on the Apology (1997) VOLUME 2

(doc) Edition with commentary on the Florida (2001)


(doc) LATIN TEXT of the FLORIDA (2001)

(doc) sample of Latin text, Dutch translation and English commentary: Flor. XVI

(doc) Nederlandse vertaling van Florida en DDS (Pronkpassages & Demonen) in PDF

(doc) Latin text of the Apology, made available on-line at the Latin Library

(doc) Latin text of the Apology, made available on-line at the Bibliotheca Augustana

(doc) Nederlandse vertaling van Apologie (Toverkunsten) in PDF

(doc) sample of Groningen Commentaries on Apuleius: forthcoming comm. on 4,35

 


ONLINE ARTICLES

English

(doc) article: 'The prologue of Apuleius' "De deo Socratis"'

(doc) article 'Apuleius and the "Asclepius"' 

(doc) article 'Apuleius, Florida IX,22'

(doc) article 'Apuleius, Pudentilla, and Christianity'

(doc) article 'Notes on Apuleius' Apology'

(doc) article 'Comedy in Apuleius' Apology'

(doc) article 'A sea-monster in court (Apul. Apol. 32)'

(doc) article 'An Apuleian Parrot' (on Fl.12)'

(doc) article 'Two erotic poems in Apuleius' Apology'

(doc) article 'Was Apuleius' speech stenographed? (Florida 9,13)'

(doc) article 'The Date of Apuleius' Metamorphoses'

(doc) article 'The "persona" in Apuleius' Florida'

(doc) article 'Plutarchus and Apuleius' (PDF)

(doc) article 'Apuleius, qui nobis Afris Afer est notior: Augustine's polemic against Apuleius in De Civitate Dei'

(doc) article 'Dreams in Apuleius' Metamorphoses'

(doc) article 'The Spurcum Additamentum' (Apul. Met. 10,21) once again'

(doc) article 'Some cases of genre confusion in Apuleius'

(doc) 'Homer in Apuleius' Apology'', in: Werner Riess (ed.), Paideia at play: learning and wit in Apuleius, Ancient Narrative Supplementum 11, Groningen 2008, 75-87;

(doc) 'Apuleius and the Epinomis' (2012)

publications: list of English publications on Apuleius

 

Dutch

(doc) de bibliotheek van Apuleius

(doc) artikel "Een nieuwe Psyche, Apuleius bij Imme Dros"

(doc) artikel 'Liefde en magie in de rechtszaal. Over Apuleius' Apologie'

(doc) over H.H. ter Balkt en Apuleius (hier nog een artikel over Ter Balkt)

(doc) artikel over Komrij en Apuleius

(doc) 'Apuleius en het Christendom'

(doc) artikel 'Apuleius en Africa'

(doc) artikel Augustinus en Apuleius

(doc) artikel 'Seminumida et Semigaetulus: Apuleius, latinist uit Africa'

(doc) herpublicatie vertaling Florida 16 (2023)


ONLINE REVIEWS

(doc) review of: Heinz Hofmann, Latin fiction. The latin novel in context, London 1999

(doc) review of G.Sandy, The Greek world of Apuleius, Leiden 1997

(doc) review of Hendrik Müller, Liebesbeziehungen in Ovids Metamorphosen [...], Göttingen 1998

(doc) review of : Nancy Shumate, Crisis and conversion in Apuleius' Metamorphoses, Ann Arbor 1996

(doc) review of: S. Mattiacci, Apuleio, Le novelle dell' adultero, Firenze 1996

(doc) review of Juan Martos, Apuleyo, Apuleyo, Las metamorfosis o el asino de oro. Introducción, texto Latino, traducción y notas. Vol. I (libros 1-3); vol. II (libros 4-11). Madrid 2003

(doc) review of Benjamin Todd Lee, Apuleius' Florida, a commentary, Berlin/New York 2005; in Classical Review 56, 2006, 270-272

(doc) rev. of Paul Murgatroyd, Apuleius, Metamorphoses, an intermediate Latin reader, Cambridge University Press, Cambridge/New York [et al.] 2009; in: Bryn Mawr Classical Review 2009, 2009.11.29

(doc) rev. of Lara Nicolini, Ad (L)usum lectoris: etimologia e giochi di parole in Apuleio. Testi e manuali per l'insegnamento universitario del latino, 117. Bologna: Pŕtron editore, 2011, in: Bryn Mawr Classical Review 2012.01.03

(doc) rev. of Keith Bradley, Apuleius and Antonine Rome: Historical Essays. Phoenix supplementary volumes, 50. Toronto: University of Toronto Press, 2012. Pp. xvi, 397.; in: Bryn Mawr Classical Review 2012.09.54

(doc) rev [EN] of: May, Regine (ed., trans., comm.). Apuleius: Metamorphoses or The golden ass, Book 1. Aris & Phillips classical texts. Oxford: Aris & Phillips, 2013. vi, 223 p. $39.99 (pb). ISBN 9781908343819 : In BMCR 2014.09.46;

(doc) rev. [EN] of: Lee, Benjamin Todd, Ellen Finkelpearl and Luca Graverini (edd.). Apuleius and Africa. Routledge monographs in classical studies, 18. New York; London: Routledge, 2014. xvi, 344 p. in: BMCR 2015;

(doc) rev. [EN] of: Juan Martos, Apuleyo de Madauros, Apología o Discurso sobre la magia en defensa propia, Floridas, [Prologo de El dios de Sócrates], introducción, traducción y notas, Madrid 2015, in: Exemplaria Classica 21, 2017, 377-379;


(doc) rev. [EN] of: Joseph Dalbera, Apulei Metamorphoseon index verborum, liste de fréquence, Hildesheim; Zürich; New York 2020 in: Bryn Mawr Classical Reviews 2021, 2021.05.24; [ local copy here ]


VARIA

lezing: Couperus en Apuleius

 Astrampsychos


vertaling Het Orakelboek (met Floris Overduin)

 Asclepiades


(doc) Gouden Jongens

 Athanasius

 

vertaling Vita Antonii (2002)

vertaling Vita Antonii, 2e editie, in MMT (2013)

lezing St. Antonius en zijn demonen

(doc) artikel 'Antonius, vader van monniken'

(doc) artikel 'Het leven van Sint Antonius' (2021)
Augustinus

 

Vertalingen (meestal in samenwerking met anderen, in wisselende combinaties)

vertaling: Als korrels tussen kaf. Preken op het Marcus- en Lucasevangelie (2002)

vertaling: Het werk van monniken (De opere monachorum) (2002)  (tekst online)

vertaling: De regel van Augustinus (2005 / 2024)

vertaling:  Augustinus' Psalm tegen de donatisten (2005)

vertaling: De weg komt naar u toe. preken op het Johannes-evangelie (2007)

vertaling+editie Wijsheid van leerlingen, preken over Handelingen (2007)

vertaling Goed onderwijs (De Catechizandis rudibus) (2008)

vertaling Ketters en scheurmakers (de haeresibus) (2009)

Vertaling Luisterboek 'Gelukkig leven' (2008)

vertaling preken over apostolische brieven (2009) (2009)

vertaling Leugens (De mendacio & Contra mendacium) (2010)

vertaling Leven in hoop (2011)

vertaling Gods zorg voor de wereld (2012)

monografie/vertaling Met zachte hand (2012)

vertaling Geloof is het begin (2013)

vertaling Handboek Latijn (2014)

vertaling Debatten over God en wereld (2017)

vertaling Huis van barmhartigheid (2018)

uitgave Speculum, de bijbel als spiegel (2018)

vertaling Bidden met ja handen (2020)

vertaling Het ware geloof (2020)

vertaling Schrijf me en ik stuur je antwoord (2021)

vertaling Als een wachtwoord (2022)

editie Officie van Augustinus, gezangen uit de collectie Soeterbeeck (2023)

Overige

lezing: de Confessiones, een meesterwerk of toch maar niet?

lezing: Augustinus onderwijs-expert

 

publicatie: Themanummer Hermeneus 2002: Augustinus

publicatie: Themanummer Lampas 2010: Augustinus
 

(doc) recensie van Sluiter/Den Boeft, Wat betekent de Bijbel? (vertaling van De doctrina Christiana)

(doc) recensie van Chr. Nadeau, Le vocabulaire de saint Augustin. Paris 2001

(doc) artikel 'Augustinus en Apuleius'

(doc) artikel 'Hoofd en Handen', Augustinus over balans in het leven

(doc) article 'Apuleius, qui nobis Afris Afer est notior: Augustine's polemic against Apuleius in De Civitate Dei'

(doc) artikel 'Augustinus Poeta'

(doc) artikel 'Met hart en ziel. Augustinus over goed onderwijs'

(doc) nieuwe preek van Augustinus (s.313G) over Cyprianus

(doc) article: 'Hating Homer, fighting Virgil: Books in Augustine's Confessions'

(doc) artikel 'Augustinus' preken over Cyprianus' (Lampas 2010)

(doc) artikel 'Augustine's sermons on Cyprian' (Engl. version)

(doc) vertaling: fragment uit Goed Onderwijs over Blijmoedig doceren (Lampas 2010)

(doc) paper: English paper on Augustine's Psalmus against the Donatists (2011)

(doc) rev. of: P.G. Walsh, Augustine: De civitate Dei Books VIII and IX. Aris and Phillips classical texts. Warminster: Aris and Phillips, 2013. Pp. vi, 193. <ISBN 9780856688539>; in: Bryn Mawr Classical Review 2013.10.46;

(doc) rev. [EN] of: Guillaume Bonnet (ed., trans., comm.). Abrégé de la grammaire de Saint Augustin. Collecties des universités de France. Série Latine, 405. Paris : Les Belles Lettres, 2013. lii, 96 p. € 45,00 (pb). ISBN 9782251014654; in: Bryn Mawr Classical Review 2014;

(doc) NL review van idem (2014)

(doc) rec. [NL] van Augustinus, Vier antipelagiaanse geschriften (2014)

(doc) artikel: Augustinus volgens Possidius (2014)

(doc) Grafschrift Monnica (in bijdrage van Jona Lendering)

(doc) review [EN] of Gaumer 2016, in Augustiana 67 (3-4) 2018

(doc) lemma 'Psalmus contra partem Donati', in: Augustinus-Leikon, Fask. 4,7/8 (2018/2019) -- please contact me for PDF --

(doc) 'Klaar' [column over Augustinus-vertalingen] in: Filter, Webfilter, Vrijdag Vertaaldag, week 3 [online publ. 21 januari 2022];

(doc) Recensie van 'De stad van God', vertaling Chris Dijkhuis (Volkskrant, 221126)

(doc) Column in Transparant (2023)


Augustus


vertaling: Augustus, 'Mijn wapenfeiten'

artikel 'De macht aan het woord' (Kleio, 2020)

Ausonius

 

lezing 'Een reisje langs de Moezel'

(doc) artikel 'The fish catalogue in Ausonius' Mosella (2001)

(doc) review of N.M. Kay, Ausonius, epigrams, text with introduction and commentary

(doc) lemma 'Ausonius of Bordeaux' in BEEC 2022   [  dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00000354 ]

(doc) review of Scafoglio/Wolff 2022 Ausonius, Epigrammes (...)

 Beda


(doc) Vertaling fragment 'Visioen van de hel'
 

 Benedictus

 

vertaling Regel van Benedictus

naar lezing Benedictus 'Leven met de Regel'

(doc) artikel 'De regel opnieuw vertaald, maar waarom en voor wie?'

(doc) tekst van voordracht over 'Nederigheid'  in de RB

(doc) dubbelinterview over de Regel, samen met Patrick Lateur, in De Kovel (nov. 2010) (PDF 755 kB)Bernard van Clairvaux


Vertaling 'God liefhebben'  (tekst online) 

Vertaling 'Apologie'

Vertaling 'Voorschrift'
 

 Brendaan

 

vertaling De Zeereis van Brendaan  (tekst online)

(doc) artikel 'Een Ierse monnik op reis'

(doc) artikel 'De wondere wereld van Brendaan'

(doc) artikel 'Voor God de Oceaan op'

 Caesar

 

vertaling Caesar Oorlog In Gallië

naar lezing Caesar

(doc) artikel 'Caesar en de Gallische goden'

(doc) artikel 'In de schaduw van Caesar; Hirtius' aanvulling op Oorlog in Gallië'

(doc) recensie studie Caesar door Lieberg

(doc) recensie studie Caesar door Nouwen

(doc) artikel 'De dood van Catuvolcus Caesar Gallische Oorlog 6,31)'

(doc) Weg met de Romeinse onderdrukkers! Anti-Romeinse redes [Calgacus e.a.] (2017)

 
Cassius Dio

vertaling Wreed & Pervers (Domitianus) 
(tekst online)
Canisius

 

project Petrus Canisius, Epistulae ineditae

(doc) artikel 'De inventaris van de Nijmeegse jezuďetenstatie uit 1625'

(doc) Artikel 'Vier unpublizierte Briefe des Petrus Canisius aus Augsburg

(doc) Artikel 'Two unpublished letters by Peter Canisius to Cardinal Scipione Rebiba

(doc) Artikel 'Two fabricated letteres dated in the mid-sixteenth century' (2023)

 Cato

 

vertaling Cato, Goed Boeren (nieuwe vertaling 2018)

vertaling Cato: Tegen het moreel verval. Verzamelde prozafragmenten ((tekst online)

(doc) 'Landbouw op zijn oud-Romeins'

(doc) 'Romeinse deegrecepten volgens Cato'

(doc) artikel: Van faunen en barbaarse taal, Het Griekse begin van de Romeinse literatuur' (2011)
 


 

 


Catullus

 

(doc) article 'Some thoughts of a friend (On Catull. 35)'

(doc) artikel 'Romeins mannelijk' (met een nieuwe vertaling van c.16)

(doc) woordenlijst van carmina 5, 8, 11, 37, 51, 85

(doc) Gouden Jongens

(doc) drie vertalingen van Catullus 85 in: Gaius Valerius Catullus, Odi et amo, een collectie van 50 vertalingen, verzameld door Patrick De Rynck, (Carptim) Nijmegen 2017, p.30;

(doc) Recensie nieuwe Catullus 2018

 

Celsus

(doc) recensie van Celsus-vertaling (2016)Cena Cypriani


(doc) 'Biblical fun' (2022) (for pdf please contact me)

 Christian (anthologies)

 

(doc) review of A. Monaci Castagno, Il diaviolo e i suoi angeli, teste e tradizioni, Fiesole 1996

(doc) recensie van Carolinne White, Early Christian Latin poets, London / New York 2000;

  Cicero

 
vertaling Romeinse redenaars (Brutus) (2023)

vertaling Het bestaan van de Goden (1993/2018)

(doc) interview n.a.v. de vertaling in Amphora 37,2 (juni 2018), XIV-XVI

vertaling Cicero Over de Ouderdom (2017)

publicatie: examenbundel CSE Latijn 2010 Cicero, Pro Caelio (samen met vier andere auteurs)

publicatie: examenbundel CSE Latijn 2015 Epistolografie (Cicero, Plinius, Seneca) (samen met twee andere auteurs)

publicatie: examenbundel CSE Latijn 2018 Filosofisch werk (Cicero, Seneca) (samen met twee andere auteurs)

publicatie: examenbundel CSE Latijn 2021 Cicero, pro Sexrto Roscio Amerino (samen met twee andere auteurs)

artikel Voorpublicatie vertaling Ouderdom

artikel Voorpublicatie De goden (1993)

(doc) 'Cicero mist zijn vriend', in: De Volkskrant 6 januari 2024, Boeken p. 10-11 [voorpublicatie]

(doc) Fragment in vertaling uit Cicero, Tegen Verres (2011)

(doc) review of Cicero, Tusculanae, tr.Gigon (2003)

(doc) recensie van: R. Lesaffer, Cicero, politicus en pleiter (...)

(doc) recensie van 'Hoe je een land bestuurt' (2023)

(doc) lemma: 'Humanitas: Cicero', voor: Humanistische Canon [http://www.humanistischecanon.nl/humanitas/cicero] [electronische publicatie]

(doc) recensie van Cicero (Elementaire deeltjes) (2018)

(doc) artikel over Romeinse brieven (Cic., Plin. Front/MA) (2019)

(doc) artikel over Cicero, Brutus, zelfportret (2023)Cyprianus


Vertaling Christen in een boze wereld

vertaling Tertullianus & Cyprianus, Onze Vader (tekst online)

(doc) nieuwe preek van Augustinus (s.313G) over Cyprianus

(doc) artikel over Cyprian, a Christian and Roman gentleman (2010)

(doc) artikel 'Augustinus' preken over Cyprianus' (Lampas 2010)

(doc) artikel 'Augustine's semons on Cyprian' (Engl. version)

 Didachevertaling Didachč (2018)

review van Thomas O'Loughlin, The Didache: a window on the earliest Christians (2010)


Diocletianus


(doc) artikel Prijsedict van Diocletianus
Diodorus Siculus


publicatie vertaling enkele passages over Sicilië
(Hermeneus 2010) (Let op: PDF-bestand van 2,7 MB, enkel leesbaar voor Acrobat Reader 7.0 en hoger)

 Egeria


vertaling/editie In het land van de bijbel

(doc) artikel 'De Bijbel achterna' in Geschiedenis Magazine 2011

(doc) artikel 'Egeria in het land van de bijbel', in: Herademing 2011   klik hier voor bestand in opmaak van het tijdschrift (4 MB)

 
Ennius


Vertaling Annalen (Bibl.Lat.Arch. II) (tekst online)

Vertaling Tragediefragmenten (BLA III) (tekst online)

artikel Ennius vanonder de lava

(doc) artikel Poëtische archeologie

(doc) artikel: IJzer regent neer, verzen van Ennius over de Tweede Punische Oorlog

(doc) artikel: Van faunen en barbaarse taal, Het Griekse begin van de Romeinse literatuur' (2011)

(doc) artikel: column in Onze Taal over vertaalproblemen (2015)
 


Ennodius


artikel/vertaling Carm. 1,5 (Po)


Eutropiusproject vertaling Eutropius (met Jona Lendering)
Frontinus


vertaling De aquaducten van Rome

(doc) review van Frontinus-editie Paniagua 2016

Fronto


vertaling Marcus Aurelius, Eevenveel van jou als van mij (correspondentie)

(doc) artikel over Romeinse brieven (Cic., Plin. Front/MA) (2019)
Gorgias

 

vertaling alle retorische fragmenten

(doc) herpublicatie vertaling Palamedes (2023)

Hadrianus


'"Zieltje, zwervertjelief",  Hadrianus en de literatuur', 2015, 57-65; [bevat vertaling van vier gedichten van Hadrianus]
Hanno


(doc) artikel: De zeereis van Hanno en de traditie van de Periplous (me Floris Overduin)
Herodianus


vertaling Donkere wolken boven Rome
Hieronymus

 

vertaling Vita Pauli (Leven van Paulus van Thebe)

vertaling Op weg naar de hemel, verhalen over kluizenaars

(doc) Latijnse tekst van de Vita Pauli

(doc) artikel over de Vita Hilarionis

lezing De eerste kluizenaar
Historia Augusta

 

vertaling Leven van Heliogabalus

(doc) nawoord in Leven van Heliogabalus

(doc) passage uit Gouden Jongens
Homerus

 

(doc) recensie Odyssee commentaar De Jong

(doc) Een nieuwe Ilias. [Over de Ilias-vertaling van Patrick Lateur]

(doc) Is Homeros vertaalbaar? [n.a.v. Odyssee-vertalingen van Dros en Lateur]

 Horatius


vertaling het leven in Rome;

(doc) artikel over Horatius en Lucilius

(doc) review of study by Holzberg 2009

(doc) Horatius, Satiren 1,5: de weg naar Brindisi', vertaald door Vincent Hunink, in; Fik Meijer, Via Appia, met Horatius langs de koningin der wegen, (Athenaeum – Polak & Van Gennep) Amsterdam 2017, 92-97;

 Ibycus


(doc) Gouden Jongens

(doc) over Lyriek-vertaling Patrick Lateur
 

 Ignatius van Antiochië


vertaling Graan van God, brieven van een martelaar (tekst online)

(doc) artikel Op weg naar Rome, een brief van Ignatius (2012)

 Irenaeus

 

(doc) recensie van E.Meijering, Irenaeus, grondlegger van het christelijk denken,  Amsterdam 2001;

 Jacobus de Voragine

 

vertaling 'De hand van God' (bloemlezing uit de Legenda Aurea)   (tekst online) 

rec. van Legenda aurea (vert. Hilhorst-Hilhorst) (2022) // herpublicatie op 'vertaalverhaal' (2023)


 

 Juvenalis

 

(doc) Gouden JongensLactantius


(doc) artikel over De mortibus persecutorum

(doc) vertaling tolerantie-edicten (311 en 313)

(doc) artikel Het portret van Diocletianus bij Lactantius

 

 Livius

 

editie examenbundel 2017 Livius (Hermaion 2016) (met Ton Jansen en Fanny Struyck)

editie examenbundel 2024 Livius (Hermaion 2023) (met Ton Jansen en Fanny Struyck)

(doc) 'Twee Romeins-Gallische duels: Quadrigarius en Livius'

(doc) 'Het mes in Livius' , Didactische Rubriek Lampas 2012

 Livius Andronicus

 

Vertaling Muzen bezing mij...  (tekst online)  

Vertaling Tragediefragmenten (BLA III) > (tekst online)

(doc) 'Het eerste Romeinse epos: Livius Andronicus' Odusia' 

(doc) artikel: Van faunen en barbaarse taal, Het Griekse begin van de Romeinse literatuur' (2011)
 


 

Lucianus


vertaling Filosofen te koop!
Lucanus

 

publication Lucan, Bellum Civile III, a commentary

(doc) LATIN TEXT of BELLUM CIVILE III (1992) 

(doc) bibliography to BELLUM CIVILE III (1992)

(doc) text and commentary on BELLUM CIVILE III,509-762

(doc) article 'Sleep and death (Lucan 9,818)'

(doc) artikel 'Deserta stamus in urbe' (1992)

(doc) artikel Lucan's Praise of Nero (1993)

(doc) artikel Lucan's Last words (1992)

(doc) review of Esposito, Interpretare Lucano

(doc) review of: Salemme, Lucano: la storia versio la rovina

(doc) review of: Berti, Lucani bellum civile liber X

(doc) review of: P. Esposito, Gli scolii a Lucano ed altra
 scoliastica latina, Pisa 2004
;

(doc) recensie van Lucanus-vertaling door Rob Brouwer (2006)

(doc) review of: Claudia Wick, M. Annaeus Lucanus Bellum Civile Liber IX, München/Leipzig 2004

 Lucilius


vertaling Satiren, verzamelde fragmenten
 (tekst online)

(doc) artikel 'Lucilius' reis naar Sicilië'

(doc) artikel over Horatius en Lucilius

 Lucretius

 

(doc) artikel '"Gij alleen bestuurt de natuur", Lucretius en zijn Venushymne', in: Streven 68, 2001, 101-9;

(doc) recensie Stralend in gestrenge samenhang, studie door Mieke Koenen over Ida Gerhardt (2002)

(doc) woordenlijst op  De rerum natura V 783-820, 837-877, 925-969, 988-1010

(doc) recensie vertaling Prakke (2007)
Maecenas


(doc) artikel 'Het andere gezicht van Maecenas' (2014)Marcus Aurelius


vertaling Evenveel van jou als van mij (correspondentie met Fronto)

rec van studie door P. Hadot in Hermeneus 2023;
Martialis


vertaling: Martialis, Spektakel in het Colosseum (Liber de spectaculis) (tekst en vertaling)

vertaling: Martialis, De waanzin van Rome (epigrammen, boek 1)

vertaling Feest in het oude Rome, geschenken voor de Saturnaliën (boek 13-14)

lezing: Met Martialis naar het Colosseum

(doc) review of Mart. Xenia (Leary)

(doc) Gouden Jongens

(doc) drie gedichten uit boek 10 in vertaling

(doc) artikel Mit Martial ins Amphitheater

(doc) review van bloemlezing in Cambridge Gr & L Classics

(doc) vertaling 4,44 (Vesuvius)

(doc) vertaling 8,36 en 12,15 (in bundel over luxe en decadentie)

(doc) vertaling 9,59,7-14 (in expo-boek Luxe en decadentie)

(doc) vertaling 10,63 (slot) (in artikel VanGils2022)

(doc) '"Het boek moet vol" poëticale epigrammen in Martialis boek I

(doc) 'Dromen van Spanje. Martialis en zijn vaderland'

(doc) 'Helden in de arena; Martialis en gladiatoren' [incl. 5,24]

(doc) artikel over termen voor zelfbevrediging bij Martialis (1990)

(doc) vertaling van 2,14; 2,18; 2,52; 2,69; 4,8; 12,27; 12,28; 12,82 in: Matyszak 2019 (zie publ.lijst)

(doc) artikel over Martialis boek 1 in Lampas 2019

 

 Meleager


(doc) Gouden Jongens
 

 Melito

 

project vertaling Als een lam


Minucius Felix


vertaling Octavius (Op het strand van Ostia)


 Moschus

 

vertaling "De weide"
Naevius


Vertaling Muzen bezing mij... (tekst online)

Vertaling Tragediefragmenten (BLA III) (tekst online)

(doc) artikel 'Voorloper van Vergilius'

(doc) artikel: Van faunen en barbaarse taal, Het Griekse begin van de Romeinse literatuur' (2011)
 

 Odoric


vertaling Mijn reis naar het verre oosten
 
 (tekst online)  
 Ovidius


lezing "Het geheim van Ovidius"

recensie vertaling Fasti (2022)

(doc) artikel "Ovidius: De bron van alle metamorfosen"

(doc) artikel 'Ovidius, speelman van de liefde' (2005)

(doc) artikel 'Ovidius als verteller' (1997)

(doc) review of Ovid, Met. 13 (Hopkinson)

(doc) passage uit Gouden Jongens

(doc) [Vertaling van Ovidius, Fasti 4,417-620], in: Ton Jansen, Fanny Struyk, Fatale verlangens. Verhalen van Ovidius. Houten 2013, tekstboek 111-117

(doc) Recensie in De Volkskrant van twee nieuwe NL vertalingen (Schrijvers en Geelen)Pacuvius


Vertaling Tragediefragmenten (BLA III)
(tekst online)


Panegyrici Latini


vertaling/essay Het visioen van Constantijn (met Paneg. VI)

Perpetua (Passio Perpetuae et Felicitatis)

vertaling Die Passio von Perpetua und Felicitas (2023)

vertaling Passio Perpetuae

(doc) artikel 'Doodgaan voor God' (en reactie op bespreking hiervan)

(doc) recensie van een Italiaanse Perpetua-editie (2008)

(doc) article 'Did Perpetua write her prison account?' (2010)

(doc) article 'With the taste... Perpetua's visions' (2012)

(doc) review of Thomas J. Heffernan, The passion of Perpetua and Felicity, New York/Oxford 2012 (2013)

(doc) article 'Female bodies' (2022)  (PDF on request)Pervigilium Veneris


(doc) recensie vertaling Pervigilium Veneris
 
Petronius


vertaling Satyrica (2006/2016)

vertaling Gedichten ('Klein Geluk')

(doc) review of Heinz Hofmann, Latin fiction. The latin novel in context, London 1999

(doc) review of Peter Habermehl, Petronius, Satyrica 79-141: ein philologisch-literarischer Kommentar, 1: Sat.79-110 (2006)

(doc) Gouden Jongens

(doc) korte bijdrage over nieuwe vertaling Satyricon, incl. proza-fragment en Troiae Halosis

(doc) Vertaald fragment Satyricon 32-34
NB Andere voorpublicatie (niet online beschikbaar!): 
'Twee leraren', Petronius, Satyrica 3-4 & 85-87', in: Yanick Maes (ed.), Meester en knecht, feestbundel ter ere van Daniël Knecht, Leuven 2006; 

(doc) Drie gedichten van Petronius

(doc) artikel over Petronius uit Homologie 1988;

 
Philodemos

(doc) rec. van Philodemos, vertaling P. Lateur 2020

Pindarus


(doc) Gouden Jongens

(doc) kort artikel uit Streven 'sport'-themanummer

 

 Plato


(doc) Gouden Jongens

(doc) recensie van De mythen van Plato (2022)
 

 Plinius


lezing Plinius over de uitbarsting van de Vesuvius

vertaling De Vesuvius in vlammen

vertaling Mijn landhuizen

vertaling Majesteit! Briefwisseling met Trajanus

vertaling Mijn liefste Calpurnia!

publicatie: examenbundel CSE Latijn 2015 Epistolografie (Cicero, Plinius, Seneca) (samen met twee andere auteurs)

publicatie: examenbundel CSE Latijn 2022 Plinius / Martialis (samen met twee andere auteurs)

(doc) vertaling van Plinius' brief over Christenen (10,96-7)

(doc) Het dal der plichten. Twee brieven over villa's (2017)

(doc) artikel over Romeinse brieven (Cic., Plin. Front/MA) (2019)
Possidius


vertaling Leven van Augustinus

 Propertius


(doc) vertaling 3,2,9-16 (in expo-boek Luxe en decadentie)

(doc) recensie Propertius-vertaling Mieke de Vos (2012)

 
Prudentius(doc) 'vertaling van Liber Peristefanon 2: Hymne op Laurentius' (2015);

(doc) vertaling passage van Psychomachie

(doc) artikel over christelijke kritiek op decadentie, incl. passage Prudentius


 Publilius Syrus


Vertaling Romeinse Spreuken  (tekst online)  

(doc) artikel Publilius Syrus in Hermeneus

 Quadrigarius


Quadrigarius/Sisenna: Verzamelde prozafragmenten (tekst online)

Twee Romeins-Gallische duels: Quadrigarius en Livius

 Quintilianus

 

(doc) artikel: 'In de leer bij Quintilianus'

(doc) naar hetzelfde artikel op de site van Streven, het blad waar het gepubliceerd is

 Sallustius

 

vertaling Catilina/Jugurtha (1999/2015)

(doc) artikel 'Vrouwen rondom Catilina'

(doc) 'Het tegenwicht van Sallustius'

 Sappho


vertaling van nieuw fragment (maart 2014) (met A. Lardinois)

(doc) Godengelijk, een collectie van 36 vertalingen van Fragment 31 (ed. Mieke de Vos) (2024)

Scilli (Martyrs of Scilli)


(doc) artikel 'Worlds drifting apart. Notes on the Acta Martyrum Scillitanorum' (2016)   lokale kopie

(book) edition/commentary Acta Martyrum Scillitanorum (Turnhout) 2021)Sedulius Scottus


(doc) vertaling 'aut lego vel scribo'Seneca


vertaling Leren Sterven

vertaling De hemnelvaart van keizer Eikel (Apocolocyntosis) (2023)

vertaling De lengte van het leven

vertaling Innerlijke rust

vertaling Het ware geluk

vertaling Onkwetsbaar

vertaling De goede dood

vertaling Levenskunst (2018) (zesde dr 2023)

vertaling Met zicht op het einde (brieven boek 1-2-3) (2020)

vertaling Troost en volharding (2021)

vertaling De kunst van het geven (2022)

publicatie Schoolboek Examen Latijn 2013, Seneca, Summum Bonum (samen met twee andere auteurs)

publicatie: examenbundel CSE Latijn 2015 Epistolografie (Cicero, Plinius, Seneca) (samen met twee andere auteurs)

(doc) artikel 'De epigrammen van Seneca'

(doc) vertaling van brief 12

(doc) artikel met vertaling van brief 114 (over stijl)

(doc) artikel over Sarah Kane's bewerking van het Phaedra-verhaal

(doc) artikel over De Beneficiis

(doc) vertaling drie passages uit De Ira

(doc) woordenlijst op ep.28,41,61

(doc) artikel 'Leren van Seneca'

(doc) vertaling fragmenten uit De Clementia voor examenbundel 2008

(doc) De eerste zin van Seneca's Onkwetsbaarheid

(doc) Recensie van Seneca-reader Brill (2014)

(doc) 'Groot, groter, grootst' (Over Piet Schrijvers' vertaling van Seneca's tragedies) (2016)

(doc) 'Seneca en de goede dood' (2016)

(doc) 'Geluk volgens Seneca' (2017)
Simonides


(doc) Gouden Jongens


 Sisenna

 

Quadrigarius/Sisenna: Verzamelde prozafragmenten (tekst online)

Sophronius

vertaling Leven van Maria van Egypte

 Statius


(doc) vertaling van passage uit Thebais 4 over Tiresias

(doc) vertaling van Silvae 4,2,38-45 en 63-67
 

 Strato


(doc) Gouden Jongens

(doc) artikel 'Griekse jongenspoëzie. Over Strato van Sardeis'
 

Suetonius

vertaling Wreed & Pervers (Domitianus) 
(tekst online)


 


Tacitus

 

vertaling Germania/Agricola

vertaling Dialogus

vertaling De opstand der Bataven

vertaling Historiën

vertaling Annalen

vertaling In moerassen en donkere wouden

vertaling Agricola

lezing Tacitus "Tussen hoop en vrees"

lezing Tacitus "Over de opstand van de Bataven"

(doc) article: 'Solacia mali, Examples of Virtue in Tacitus’ "Historiae"'

(doc) 'Brand en Moedermoord', vertaling van twee beroemde fragmenten uit de Annalen

(doc) artikel 'Tussen hoop en vrees: Tacitus over de Germanen', in: Hermeneus 72, 2000; 108-17; (PDF: middenin bestand)

(doc) review of Ellen O'Gorman, Irony and misreading in the Annals of Tacitus, Cambridge 2000

(doc) recensie van Tacitus, Germania, translated with intr. and comm. by J.B. Rives Oxford 1999

(doc) recensie van Tacitus, Annalen-vertaling door  M.A. Wes (1999-2000)

(doc) teksten van Tacitus e.a. over slag in het Teutoburgerwoud

(doc) over de Historiën-vertaling in , tijdschrift over (2010)

(doc) Weg met de Romeinse onderdrukkers! Anti-Romeinse redes [Calgacus e.a.] (2017)

(doc) Germanicus bij de Wadden (2018)

 Tertullianus

 

editie Tertullianus De Pallio (met tekst online aldaar)

vertaling Tertullianus & Cyprianus, Onze Vader (tekst online)

bibliografie: Tertullian', bibliography [by Vincent Hunink and Stéphanie Binder] in: Oxford Bibliographies in Classics, 2016;

(doc) Latin text of DE PALLIO

(doc) my English translation (2005) of De Pallio at www.tertullian.org

(doc) artikel over christelijke kritiek op decadentie, incl. passage Tertullianus

(doc) recensie van Turcan, Tertullien, De Pallio (SC)

(doc) artikel Het onzevader bidden met Tertullianus

 

 Theognis


(doc) Gouden Jongens
 

 


 

Thomas a Kempis (1379-1471)


Vertaling: De rozentuin (met Paul van Geest)

 
Tibullus

recensie vertaling Mieke de Vos 2022 

Velleius Paterculus

 

teksten van Velleius e.a. over slag in het Teutoburgerwoud

Vertaling Velleius Paterculus, Van Troje tot Tiberius. Romeinse geschiedenis

 Vergilius
 

Vertaling: Pseudo-Vergilius,   (tekst online)  

(doc) passage uit Gouden Jongens'

(doc) artikel 'Liefde en dood in Vergilius' Aeneis', over Nisus en Euryalus (1995)

(doc) artikel 'Koppig werk' Over Ida Gerhardt's Georgica-vertaling (1993)

(doc) artikel 'Oorlog en liefde' (1991)

(doc) artikel over het Pseudo-Vergiliaanse Moretum

(doc) over vertalen van Vergilius' poëzie in de klas

(doc) review van C. Laudani, Moretum, Napoli 2004

(doc) review van Vergilius' Bijentuin (vert. Prakke) 2016

(doc) artikel Vergilius op een Spaanse amfoor (2024, met Christel Veen)

(doc) vertaling van slot van Aeneis 12 voor Examenbundel Vergilius (2025)

 

 Vita Radbodi


vertaling Vita Radbodi

vertaling Vita Radbodi (English translation)

 

 Walahfrid Strabo

 

vertaling Hortulus

artikel over vertaling Hortulus [ vgl ook artikel: 'Vertalen van hexameters', in: Hermeneus, 75, 2003, 217-28]

lezing Hortulus

(doc): Latijnse tekst Visio Wettini (en hier het proza-origineel door Heito)
 

 Wittich (17th c.)

 

vertaling Gibea Gelrica  (tekst online)  

 

 Xenofon


vertaling Hiero   (tekst online) 

editie en vertaling Het volk aan zet, Pseudo-Xenofon, 'Oude Oligarch' (Over de staat van de Atheners)

recensie vertaling Cyropedie (2022)

(doc): vertaling Hiero (integrale tekst)

(doc): Hoe word ik een gelukkig dictator? Essay over X.'s Hiëro (integrale tekst)
 

 

 

 


latest changes here:


 

 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2024 V. Hunink

copyright statement  / contact