VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


Aurelius Augustinus
Geloof is het begin
preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament
[sermones de scripturis 162c-183]

 Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door 
Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink,
Damon, Budel 20
13

ISBN 978 94 6036 149 4; geb. 288 pp.; EUR 34,90

 

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.

Voor deze bundel worden preken uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal. Dit boek bevat, in combinatie met de in 2011 verschenen bundel Leven in hoop, alle bewaard gebleven preken van Augustinus over pericopen uit de apostolische brieven. Van de meeste preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlands vertaling

Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegewijd pastor een een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

 

 De vertalers


 
Nijmegen 30 juni 2011; eerst werk op de universiteit, dan eten in de tuin thuis
(klik voor vergrotingen)


Drs. Joke Gehlen-Springorum (1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Gedurende vijfentwintig jaar was zij als docente verbonden aan het katholiek gymnasium Rolduc te Kerkrade.  

Dr. Vincent Hunink (1962) is als docent en onderzoeker Latijn verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde Nederlandse vertalingen van onder meer Caesar, Apuleius, Tacitus en de kerkvaders Athanasius en Benedictus.  

Drs. Hans van Reisen (1957) studeerde theologie in Utrecht en was tussen 1985 en 1989 als wetenschappelijk assistent verbonden aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Sinds de oprichting van het Augustijns Instituut is hij daar werkzaam als studiesecretaris.  

Drs. Annemarie Six-Wienen (1968) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Jarenlang was zij docente in het middelbaar onderwijs. Voorts was zij werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2010 studeert zij theologie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam)Publicaties van de vertaalgroep

 

De vertaalgroep tekende voor de volgende omvangrijke prekenbundels:

De vertaalgroep werkt samen sinds 1997 en komt gemiddeld tien dagen per jaar (eens per maand) bij elkaar.
 

De groep tekende voor de volgende omvangrijke prekenbundels:

1. Als korrels tussen kaf. Preken over het Marcus- en Lucas-evangelie (2002, 2e dr. 2007)

2. De weg komt naar u toe. Preken over het Johannesevangelie (2007, 2e dr. 2011)

3. Leven in hoop. Preken over teksten uit de brieven aan de christenen in Rome en Korinte (2011)

4. Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament (2013)

 

Daarnaast verschenen als kleinere uitgaven:

1. Wijsheid van leerlingen. Preken over Handelingen (2007; tweetalig Latijn-Nederlands)

2. Gods zorg voor de wereld. (2012, geschenkuitgave van Sermo de Providentia Dei)

 

Verder verschenen er enkele boeken en andere zelfstandige publicaties waaraan twee van de vier vertalers medewerkten.

1. Themanummer van Hermeneus (2002) (HvR/VH)

2. Goed onderwijs. Christendom voor beginners. (HvR/VH) (2008; 2e dr.2009; 3e dr.2011)

3. Gelukkig leven en zeven andere preken (CD. Luisterboek) (HvR/ASW/VH) (2008)

4. Ketters en scheurmakers. (JGS/VH) (2009)

5. Themanummer van Lampas (2010) (HvR/VH)

 

Ook buiten het verband van de vertaalgroep publiceren de leden, individueel of in samenwerking met anderen, over Augustinus.

 

 


 


 

Recensies


 

Uitvoerige bespreking op website 'Klassieke theologie'. Hier de volledige tekst. "Een nu al monumentale uitgave"

---

Korte bespreking in Kerk en leven door E D S. Fragment:

'De stijl van spreken is onwaarschijnlijk sterk en het dient gezegd dat, als je ze vandaag zou horen, weinigen zullen geloven dat die woorden 1.500 jaar oud zijn.Deze man kon preken. In zowat elke preek zijn er verrassende wendingen. Zoals in de preek waarin Augustinus stilstaat bij de vraag wat er gebeurt wanneer je dat doet, wat je aan een ander hebt beloofd. Of zoals in preek 181, waarin hij zijn publiek vraagt of ze rechtvaardigen zijn of zondaars. „Tja, als je liegt uit nederigheid en geen zondaar was voordat je loog, word je door te liegen wat je had willen vermijden'

---

Bespreking (samen met een andere bundel) door K l a a s   v a n   d e r   Z w a a g  in: Reformatorisch Dagblad, 26 maart 2014, 12

---

Korte bespreking door J e f   E c t o r   op website zoeken.bibliotheek.be:

'(...) Deze publicatie is het resultaat van een samenwerking van vier vertalers. Ze hebben de preken in een eenvoudig, helder en eigentijds Nederlands omgezet en van tussenkopjes voorzien. In noten geven ze informatie over de achtergrond van de preek, de oorsprong van de (overvloedige) schriftfragmenten en uitleg bij de vermelde ketterijen. Nu zijn alle Sermones de scripturis naar het Nederlands vertaald. Samen met de vertalingen van Augustinus’ ander werk, vormen ze een indrukwekkende,verzorgd uitgegeven reeks.' 

Voor volledige tekst klik hier.

---

Kort signalement in Benedictijns Tijdschrift 75, 2014, 194 door F(rans) B(erkelmans). Uit een parallel signalement van de bundel 'Stratenmakers en brugwachters' direct daaronder, door dezelfde auteur: 'De degelijke en prachtig vormgegeven edities van deze gestaag aangroeiende patristische bibliotheek strekken de uitgever tot eer en is een bemoedigend teken voor onze tijd.'

---

Bespreking door A d e l b e r t   D e n a u x  in Collationes, nr onbelend (najaar 2014)

'(...) De Nederlandstalige lezer mag zich gelukkig prijzen nu over een volledige vertaling van Augustinus’ preken over de Bijbel te beschikken, want in andere hedendaagse talen is dit enkel in het Italiaans en het Engels gebeurd. We kunnen deze opnieuw ontsloten geloofsschat van harte aan de lezers van Collationes aanbevelen.'

 

 


latest changes here: 28-03-2014 12:20

 


 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact