VincentHunink
HOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
PUBLICATIELIJST

 

Alle door Vincent Hunink gepubliceerde artikelen en boeken, gerangschikt per jaar (laatste jaar eerst), inclusief recensies. Wetenschappelijke en andere publicaties staan door elkaar vermeld.

Er is ook een apart overzicht van de in deze volledige lijst opgenomen vertalingen en van edities.

x
U kunt ook alleen de Engelstalige publicaties bekijken.

---

Omwille van het overzicht is de publicatielijst gesplitst in drie bestanden:

Publicatielijst 1: 1988-1999
Publicatielijst 2: 2000-2009
Publicatielijst 3: 2010-2019
Publicatielijst 4: 2020-

---

Verder is er buiten deze pagina een apart overzicht van lezingen en interviews.

Een eigen pagina is daarnaast gereserveerd voor een overzicht van mijn redactiewerk, en er is een apart overzicht van lopende projecten.


---

 
  

PUBLICATIELIJST 4: 2020-
2021

Boeken/books

Nieuw/new


Herdrukken/reprints


Artikelen/papers


Varia

  • Onderwijsprijs 2020 Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen (toegekend 2 februari 2021)
  • [Vertalingen van Latijnse epigrammen 'tellurem fecere dei, sua litora Belgae') voor: Frits Niemeijer, 'God schiep de aarde, maar de Nederlanders maakten hun eigen land', een zoektocht naar de oorsprong van het gezegde', online via http://www.vakbladvitruvius.nl/, augustus 2021 (NL en EN versie);


Recensies/reviews


2020

Boeken/books

Nieuw/newHerdrukken/reprintsArtikelen/papers

  • 'Felicity', in: Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, General Editor David G. Hunter, Paul J.J. van Geest, Bert Jan Lietaert Peerbolte. First published online: 2018 <http://dx.doi.org/10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00001274>Varia

  • [overname van passages in vertaling uit Apuleius (De gouden ezel), Plinius (Brieven), Caesar (Oorlog in Gallië) en Seneca (Brieven)], in: Floor de Jonge, Adriaan Kegel [et al.] SPQR, Latijn, taal en cultuur, gymnasium bovenbouw, Staal & Roeland bv, Haren 2020, p. 28-29, 70, 73-74, 86-87, 133, 135, 137, 167, 169-170; [ISBN 978 94 92 000941];
  • [overname van passages in vertaling uit Caesar (Oorlog in Gallië) en Tacitus (Historiën)] in: Hylke de Boer en Marije van der Steegde (red.) Oorlogsherdenking in de oudheid en nu, lesmateriaal voor de bovenbouw van het gymnasium, Groningen 2020 [digitaal materiaal, geen ISBN], p.73-74; docentenhandeleiding p.73-74-75;
  • [overname van passages in vertaling uit Seneca (Leren sterven; Levenskunst); Marcus Aurelius (Evenveel van mij als van jou), in: Op weg naar vrijheid, Stoïcijnse teksten voor tijden van crisis, samengesteld & ingeleid door Lammert Kamphuis, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 2020 [ISBN 978 90 25312886], 15-23; 27-31; 32-38; 44-52; 57-63; 65-73; 75-77; 82-84; 90-93; 97-100; 106-109; 36-140; 142-149; 153-154; 157-159; 166-168; 173-178; 184-186; 194-200; 205; 211-215; 
  • redactie van: Ovidius, Ibis, een verwensing, vertaald en toegelicht door Christiaan Caspers, Damon, Eindhoven 2020; [ISBN 9789463402880]; 71 p.


Recensies/reviews
  


latest changes here:


 

 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2021 V. Hunink

copyright statement  / contact