VincentHunink
HOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
PUBLICATIELIJST

 

Alle door Vincent Hunink gepubliceerde artikelen en boeken, gerangschikt per jaar (laatste jaar eerst), met een aparte lijst van recensies. Wetenschappelijke en andere publicaties staan door elkaar vermeld.

Er is ook een apart overzicht van de in deze volledige lijst opgenomen vertalingen en van edities.

x
U kunt ook alleen de Engelstalige publicaties bekijken.

---

Omwille van het overzicht is de publicatielijst gesplitst in drie bestanden:

Publicatielijst 1: 1988-1999
Publicatielijst 2: 2000-2009
Publicatielijst 3: 2010-2019
Publicatielijst 4: 2020-

---

Verder is er buiten deze pagina een apart overzicht van lezingen en interviews.

Een eigen pagina is daarnaast gereserveerd voor een overzicht van mijn redactiewerk, en er is een apart overzicht van lopende projecten.


---

 
  

PUBLICATIELIJST 2: 2000-20092009

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • [fragmenten in vertaling uit: Martialis, de spectaculis 12, alsmede enkele geparafraseerde passages] in: Fik Meijer, De hond van Odysseus. Het dier in de oudheid, (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 2009 <ISBN 978 90 2536434 2>, p. 84

 • 'Amoureuze wijsheid' [15 spreuken van Publilius Syrus], 'Hartstocht' en 'Herinnering'  [2 gedichten van Petronius) in: Patrick Lateur (red.), Kijken naar jou uit duizend ogen, antieke liefdespoŽzie, met illustraties van Gerda Dendooven, Davidsfonds, Leuven 2009, p. 74, 106, 107; ISBN 978-90-630-659-35

  [fragmenten in vertaling in: Olivier Hekster, Romeinse keizers, de macht van het imago, Bert Bakker, Amsterdam 2009 (ISBN 978 90 351 3444 7): Cic. Phil. 2,110; Tac.Hist. 3,40 en 3,3; Sen. Apocol.4,25-32; Dracontius Satisfactio 187-190; Tac. Hist. 1,4; Prijsedict van Diocletianus; Latijnse panegyrici 6(7), 21,4-6. Blz. 10; 85-6; 89; 130-1; 161; 175; 176; 199-200]

> Recensies/reviews2008

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • [fragmenten in vertaling uit: Apuleius, De gouden ezel, Amsterdam 2003]; in: Jacob Slavenburg, Liefde en inwijding. Van mythe naar beleving, (Ankh-Hermes) Deventer 2008; ISBN 978 90 202 0229 8; 124 pp.; 7-8 (1 blz.), 14-18 (4 blz.), 20-22 (3 blz.), 43 (1 blz.), 69 (1 blz.), 70-71 (1 blz.), 71-72 (1 blz.), 72-73 (1 blz.), 74-75 (2 blz.). [Fragmenten in vertaling uit: Apuleius, Toverkunsten, Amsterdam 1992] in: idem, p. 23-24 (1 blz.), 25 (1 blz.), 28 (1 blz.) [totaal 18 blz.) [overnamen uit vertalingen]
 • [fragmenten in vertaling uit: Sallustius, Catilina; Idem, Jugurtha; Tacitus, Germania; Caesar, Oorlog in GalliŽ] in: Susanna Piras, Louis Swinkels, Annelies Koster (red.), Luxe en decadentie. Leven aan de Romeinse goudkust, uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling, Museum Het Valkhof, Nijmegen 2008; ISBN 978-90-6829-093-6, p. 4; 18; 100; 101; 110

> Recensies/reviews2007

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'Volks vermaak', [Petronius Sat.41-43; 46-47 en 85-89] en 'Feest van de lach' [Apuleius Met. 2,31; 3,4-12 en 9,5-7], in: Patrick de Rynck en Mark Pieters, Komt een Griek bij de dokter. Humor in de oudheid, (Athenaeum-Polak & Van Gennep) Amsterdam 2006 (ISBN 978 90 253 4690 4), p. 122-128 en 172-180; [overnamen uit vertalingen]
 • 'Leren van Seneca', in: Kleio, tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur 36, 2007,50-59;

Varia

 • [fragment in vertaling uit Seneca, Leren sterven, Amsterdam 2004 (Seneca, Brief 9,9-22)], in: Charles Hupperts, Elly Jans, Seneca en Nero. Een filosoof als adviseur van de keizer, Tekstboek, (Eisma Edumedia) Leeuwarden 2007 (ISBN 978-90-76589-33-60), 30-32; [overname uit vertaling]
 • [fragmenten in vertaling: Caesar, BG 6,11; 17-18; 20; 28; Sallustius, Catilina 16; n: Charles Hupperts, Elly Jans, Fortuna, Romeinse literatuur, tekstboek, deel 3, Eisma Edumedia) Leeuwarden 2007 [ISBN 978-90-76589-879], p.31-33; 35; 97-8 //Caesar BG 4,28-36; Sallustius, Catilina 10-13; 32-36; 57-9; in idd. Hulpboek deel 3a [ISBN 978 90 76589 886], p. 41-42; 167-8; 176-7; 181-2 [overnamen uit vertalingen]
 • 'Een boerderij op zijn Romeins' [Cato, Landbouw 2-4] ; 'Filosofische afkeer van volksvermaak' [Seneca, brief 7,3,11]; 'Barbaren in Engeland' [Tacitus, Agricola, 21 en 31]; 'Een wervelende show in het amfitheater' [Apuleius, De gouden ezel 10,32]'; 'Een schrijver krijgt een standbeeld' [Apuleius, Pronkpassages 16], in: Olivier Hekster en Eric Moormann, Ooggetuigen van het Romeinse Rijk in meer dan 60 reportages, (Bert Bakker) Amsterdam 2007 (ISBN 978 90 351 3027 2); p.25-27; 83-84; 119-120; 142-147; 148-153 [overnamen uit vertalingen]
 • [drie fragmenten in vertaling uit Caesar, Oorlog in GalliŽ: 1,39; 1,40; 2,15] in: Adrian Goldsworthy, Caesar, vertaald door Corrie van de Berg en Carola Kloos, Anthos/Manteau, Amsterdam/Antwerpen 2007 [ISBN 978 90 414 1140 2] p. 262-263; 264; 288 [overnamen uit vertaling]
 • 'De huwelijksmoraal van de Germanen volgens Tacitus (98)', {vertaling van Tacitus, Germania, c.18-20} in: Lamberthe de Jong, De vrouw in Nederland. Haar eigen geschiedenis in meer dan 100 verhalen, (Van Gennep), Amsterdam 2007, p.15-16 <ISBN978 90 5515 887 4> [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews2006

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • 'Twee leraren', Petronius, Satyrica 3-4 & 85-87', in: Yanick Maes (ed.), Meester en knecht, feestbundel ter ere van DaniŽl Knecht, Uitgeverij P, Leuven 2006; ISBN 90 77757 06 6, p. 34-41 [voorpublicatie uit vertaling]
 • (Vertaling van Seneca, brieven 12, 56 en 77), in: Geerten Meijsing (ed.) Van Como tot Syracuse, reis door ItaliŽ met de grootste schrijvers en dichters, Athenaeum-Polak & Van Gennep;  Amsterdam 2006; ISBN 90 2533424 5, p. 181-190; [overname uit vertaling]  
 • 'Amor en Psyche' (Apuleius, Metamorphoses, V 21-24), in Patrick Lateur (red.), Amor in Roma. Liefdesavonturen van Catullus tot Claus, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006, (ISBN  90 253 3157 2), p.63-65 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews2005

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

> Recensies/reviews2004

Boeken/books

Nieuw/new

 • Apuleius Metamorphoses IV, 28-35; V and VI, 1-24, The Tale of Cupid and Psyche. text, Introduction and Commentary, by M. Zimmerman, S. Panayotakis, V.J.C. Hunink, W.K. Keulen, S.J. Harrison, Th.D. McCreight, B. Wesseling, D. van Mal-Maeder, Egbert Forsten, Groningen 2004; [596 p]

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'De Vita Radbodi. Genre, datering en overlevering, met een proeve van vertaling' (samen met Peter Nissen), in: ET VT (Ex tempore - Verleden Tijdschrift) 23, 2004, 98-109;

Varia

 • [Fragmenten uit Caesar, Oorlog in GalliŽ: 1,1 e.v.; 2,30 e.v.; 4,16; 5,12 e.v.] in: Ad de Visser, Uit eerste hand, nr. 2: de Romeinen, Budel 2004, 123-8 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews
2003

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • [vertalingen van 12 epigrammen van Martialis en een brief van Seneca] in: Fik Meijer, Gladiatoren; volksvermaak in het Colosseum, Amsterdam 2003 [Mart. Spect. 1 p.104; 2 p.107; 3 p. 111; 12-4 p.116; 23 p. 146; 15 p. 147; 21 p.153; 7 p.155; 27 p.164-5; 30 p.178; Sen. Ep. 7 p.191-2] [overname uit vertaling]

 • 'Dodenwake' [vertaling van Apul. Metamorfosen. 2,21-31], in: Mark Pieters, Patrick De Rynck (samenst.), Over de Styx, Grieken en Romeinen over de onderwereld, (Athenaeum - Polak & Van Gennep), Amsterdam, 2003, 40-46 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews

 


    

2002

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • 'Regel van Benedictus, Hoofdstuk 7: Nederigheid' [vertaling] in: Krachtlijnen in de Regel van Sint-Benedictus, brochure ter herinnering aan het 17e Mertonweekend (Orval 5-7 oktober 2001), [Antwerpen 2002] 30-5 [overname uit vertaling];

> Recensies/reviews  

2001

Boeken/books

Nieuw/new

Artikelen/papers

 • 'De Verliefde Ezel (1918)', in: Ik ben een gereÔncarneerde Romein, lustrumtentoonstelling 'Louis Couperus en de Oudheid', Louis Couperus-museum 's Gravenhage 2001, begeleidingsboekje p.22-23;
 • Katja De Herdt, Kristoffel Demoen, Vincent Hunink, 'Voorwoord', in: Filter 8, 2001,3, 1-6;

Varia

 • Katja De Herdt, Kristoffel Demoen, Vincent Hunink (red.), Filter-themanummer 'Classici, hun uitgevers en adviseurs - de actuele vertaalideeŽn', Filter, tijdschrift voor vertalen & vertaalwetenschap, 8, 2001, 3, Bussum 2001] [64 p.]
 •  'Er is niets. Gorgias, in: Piet Gerbrandy (ed.), De mens is een dier dat kan denken. een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie, (Contact), Amsterdam/Antwerpen 2001, 79-82 [overname uit vertaling];
 •  'De wereld is een filosoof. Cicero, de goden', in: Piet Gerbrandy (ed.), De mens is een dier dat kan denken. een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie, (Contact), Amsterdam/Antwerpen 2001, 488-90 [overname uit vertaling];

> Recensies/reviews  

2000

Boeken/books

Nieuw/new

 • De kleine Caesar, hoogtepunten uit Oorlog in Galli Ž vertaald door VIncent Hunink, met illustraties van Berend J. Vonk, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 2000; [101 p.] ISBN 90 253 0653 5;
 • Henk Brouwer, Anton van Hooff, Vincent Hunink, Pim Verhoeven, Hij Caesar. De rapporten over de Gallische Oorlog als politiek verhaal, Hermaion, Lunteren 2000; 3 delen ([tekstboek], hulpboek, docentenhandleiding); [168p.; 100p.; 68p.] ISBN 90-5027-098-0;

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'Tussen hoop en vrees: Tacitus over de Germanen', in: Hermeneus 72, 2000; 108-17;
 • 'Apology in Apuleius' Metamorphoses', in: M. Zimmerman, S. Panayotakis, W.H. Keulen, ICAN 2000, The Ancient novel in context, abstracts of papers to be read at the Third International Conference on the Ancient Novel to be held at the University of Groningen, The Netherlands, 25-30 july, 2000, Groningen 2000, 48; (ISBN 90-367-1273-4);

Varia

 • 'Germaanse zeden' [Vert. van Tacitus, Germania 17-24, voorpublicatie], in: De Tweede Ronde, 21, 2000, nr. 2, 147-51;

eerder gepubl.frgmm.] 34 (Belgen:Caes. BG1,1); 59-61 (DruÔden:Caes. BG 6,13-6); 65-6 (Eenhoorn: Caes. BG 6,26-7); 90-1 (Graffiti: 5 inscr.); 114 (Kool:Cato Agr. 165); [9 blz]

 • [Passages uit Caesar, Oorlog in Galli Ž, in vertaling, in:] Jona Lendering, de randen van de aarde. De Romeinen tussen Schelde en Eems, (Ambo) Amsterdam 2000; [223 p., ISBN 9026316305] [overname uit vertaling];

[eerder gepubl.frgmm.] 20 (1,1); 22 (4,10); 23 (2,4); 26-7 (2,1-2); 28 (2,15-17); 29 (2,19-20); 30 (2,20-23); 31 (2,25); 32-36 (2,26-33); 44 (4,38); 49 (6,5-6); 50 (6,30-31); 52 (6,34); 53 (6,43)] [ca. 14 blz.]

> Recensies/reviews


 RECENSIES

 


 


2009

 2008

 20072006

 • 'Hollandse oorlogstragiek', rec. van: Anton Mussert, Nagelaten bekentenissen; verantwoording en celbrieven van de NSB-leider,, bezorgd en ingeleid door Gerard van Groeningen, Vantilt Nijmegen 2005; in: Streven 73, 2006, 473-474;

 2005

 • rec. van Guus Veenendaal, Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu, Amsterdam 2004; in: Streven 72, 2005, 378-9;
 • review of: P. Esposito, Gli scolii a Lucano ed altra scoliastica latina, Pisa 2004; in: Bryn Mawr Classical Review 2005.07.19;

 2004

 • 'Monumentale Horatius', rec. van Horatius, Verzamelde Gedichten, vert. P. Schrijvers, Groningen 2003;  in: Streven 71, 2004, 90-91; 
 • rec. van Theo Toebosch, Grondwerk. 200 jaar archeologie in Nederland, Amsterdam 2003; in: Streven 71, 2004, 472-3;
 • 'Romeinse liefde', rec. van: Emiel Eyben, Christian Laes, Toon Van Houdt, Amor-Roma. Liefde en erotiek in Rome, Leuven 2003; in: Hermeneus 76, 2004, 201-2;
 • 'Meer mirakelen', rec. van: Caesarius van Heisterbach, Boek der mirakelen II [vert. G.J.M. Bartelink], 's-Hertogenbosch 2003; in: Hermeneus 76, 2004, 207;
 • 'Nieuwe lijst vertalingen', rec. van: Andries Welkenhuysen, Klassieke vertalingen 1993-2003, repertorium en bibliografische gids, Leuven 2003; in: Hermeneus 76, 2004, 207-8;
 • rec. van Sofokles, Vier tragedies, vert. Hein van Dolen, Amsterdam 2003; in: Streven 71, 2004, 952;
 • rec. van: Gerard Groeneveld, Kriegsberichter, nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945, Nijmegen 2004; in: Streven 71, 2004, 954;
   2003

 • rec.van J.-C. de Nadať, Rhťtorique et poťtique dans la Pharsale de Lucain, la crise de la reprťsentation dans la po;ťsie antique, Louvain/Paris 2000; in: Mnemosyne 56, 2003, 106-8;

 • rec.van Suetonius, Lives of the Caesars. A new translation by Catherine Edwards, Oxford 2000, in: Mnemosyne 56, 2003, 108;

 • 'Leren lezen', rec.van: F.W. Korsten, Lessen in literatuur, Nijmegen 2003; in: Streven 70, 2003, 472-4;

 • rec. van Carmen Arias Abellůn, Itinerarios Latinos a Jerusalem y al oriente cristiano, Sevilla 2000; in: Mnemosyne 76, 2003, 241-2;

 • 'Termen bij vertalen', rec. van Joan Delisle e.a., Terminologie van de vertaling, Nijmegen 2003; in: Streven 70, 2003, 656-6;

 • rec. van: Seneca, Trojaanse vrouwen, vert. Th.v.d. Vliet, Leeuwarden 2003; in: Hermeneus 75, 2003, 302-3;

 • rec. van: Caesarius van Heisterbach, Boek der mirakelen I, vert. Gerard Bartelink, 's-Hertogenbosch 2003; in: Hermeneus 75, 2003, 303-4;

 • 'Laat-antieke religie', rec. van Keizer Julianus en Saloustios, Over de wereld en haar goden, vert. R. Ferwerda, Budel 2003; in: Hermeneus 75, 2003, 348-9;

 • 'Antieke dromen', rec. van Artemidoros van Daldis, vert. S. Mooij-Valk, 's-Hertogenbosch 2003; in: Hermeneus 75, 2003, 349-50;2002

 • rec. van Ton Naaijkens, De slag om Shelley en andere essays over vertalen, (Vantilt) Nijmegen 2002; in: Streven 69, 2002, 476-7;
 • 'Sappho als curiosum', rec. van: Anton van Wilderode, Sappho, redactie Patrick Lateur, Leuven 2002; in: Hermeneus 74, 2002, 252-3;
 • 'Eeuwig jong: Dafnis en ChloŽ', rec. van: Longos, Dafnis en ChloŽ. Een opvoeding in Eros, vertaald (...) door Marjon van Es, Amsterdam 2001; in: Hermeneus 74, 2002, 253-4;
 • 'Filosofie in vertaling' , rec.van: De mens is een dier dat kan denken. Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie, samengesteld en ingeleid door Piet Gerbrandy, Antwerpen/Amsterdam 2001; in: Hermeneus 74, 2002, 259;
 • rec. van Anselm GrŁn, Bidden met de woestijnvaders, Zotermeer/Kapellen 2002, in: Streven 69,2002,850-1
 • rec.van Boethius, The consolation of philosophy, tr. P.Walsh, Oxford 1999; in: Classical Review 52, 2002, 161;
 • rec.van: J. Hemelrijk, Uit de dagboeken van een rector, Oud Zuilen 2002; in: Hermeneus 74, 2002, 386-7;2001

 • rec.van Michel P.J. van den Hout, A commentary on the letters of M. Cornelius Fronto, Leiden 1999; in: Mnemosyne 54, 2001, 127;
 • rec.van Gaio Sallustio Crispo, La congiura di Catilina, introduzione, traduzione e commento a cura di Giovanni Garbugino, Napoli 1998; in: Mnemosyne 54, 2001, 127-8;
 • 'Dierenepos met Pasen', rec.van 'De ontsnapping van een gevangene. Nederlandse prozavertaling van het middeleeuwse dierenepos "Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam"', uit het Latijn vertaald en ingeleid door G. van Tussenbroek, Zaltbommel 1999; in: Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen, 15, 2001, 1, 38-40;
 • 'Antieke dieren', rec.van Aristoteles, Over dieren (vert. R. Ferwerda), Groningen 2000; in: Streven 68, 2001, 571-2;
 • 'Zwerven langs Hadrian's wall', rec. van Herman Vuijsje, Een grens van steen, op verkenning langs de muur van Hadrianus, Amsterdam 2001; in: Hermeneus 73, 2001, 353-4;
 • rec.van G.F. Diercks, J.C.F. Nuchelmans, Latijn dat leeft. Repertorium van Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu, Nijmegen 2001; in: Hermeneus 73, 2001, 354-5;
 • rec.van M. Chassignet (ed.), L'annalistique romaine II, l'annalistique moyenne (fragments), Paris 1999; in: Mnemosyne 54, 2001, 508-9;2000

 • rec.van Pseudo-Cťsar, Guerre d'Afrique (ed. Bouvet) (Budť), Paris, 1997; in: Mnemosyne 52, 1999, 768;
 • 'Alexander de Grote', rec.van Arrianus, Alexander de Grote (vert. S. Mooij-Valk), Amsterdam 1999; in: Streven 67, 2000, 283-4;
 • 'De hemel beschreven', rec. van J.B. Russell, A history of heaven, Princeton 1997; in: Streven 67, 2000, 285;
 • rec.van A. Loupiac, La poťtique des ťlťments dans La Pharsale, Bruxelles 1998; in: Classical Review 50, 2000, 297-8;
 • rec.van Xenophon, Kyros de Grote (vert. J. Nagelkerken), 's-Hertogenbosch 1999; in: Hermeneus 72, 2000, 144;
 • 'Ida Gerhardt in Leiden'; rec.van M. Horstmanshoff [e.a.] (sms), 'Wat ontsprong aan hun verwondering en stralend de millennia doorscheen' Ida Gerhardt (1905-1997) & de klassieke oudheid, Leiden 2000; in: Hermeneus 72, 2000, 145-6;
 • rec.van: H. van der Werf, Seneca en Paulus, vriendschapsbrieven, Baarn 1999; in: Hermeneus 72, 2000, 149-50;
 • 'De eeuwige mythe', rec.van Paul Claes, De gulden tak, Amsterdam 2000; in: Streven 67, 2000, 764-5;
 • 'Hoe houd ik een toespraak?', rec. van Quintilianus, De opleiding tot redenaar, vert. P. Gerbrandy, Groningen 2000; in: Streven 67, 2000, 860;

 • 'Drie Griekse kleinoden', rec. van: Diogenes van Oenoanda, levenslessen in steen (vert. S. Mooij-Valk), Kallimachos, Geen gezang vol luid gedreun (vert. A. Harder) en Ignatius Diaconus, Fabelkwatrijnen (vert. G.-J. van Dijk), Groningen 2000; in: Hermeneus 72, 2000, 236-7;

 • 'Augustinus over ware kennis', rec. van Augustinus, Tegen de academici (vert. O. Albers), Baarn/Kappellen 1999; in: Hermeneus 72, 2000, 237-9;

 • 'Het rijke heidendom', rec.van Ken Dowden, European Paganism, the realities of cult from antiquity to the Middle Ages, London/New York 2000; in: Streven 67, 2000, 955-6;

 • rec.van Appendix Probi IV (ed. Stok), Napoli 1997; in: Mnemosyne 53, 2000, 730-2;

 • rec.van Petra Hass, Der locus amoenus in der antiken Literatur, Bamberg 1998; in: Mnemosyne 53, 2000, 760;

  


latest changes here:


 

 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2023 V. Hunink

copyright statement  / contact