VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


Aurelius Augustinus
GELUKKIG LEVEN EN ZEVEN ANDERE PREKEN

[CD, LUISTERBOEK]

Een keuze uit de preken
gelezen door Anke Tigchelaar, Annemarie Six - Wienen, Vincent Hunink, Joost van Neer en Hans van Reisen
Damon, Budel 20
08

Isbn: 978 90 5573 887 8; Prijs: 12,90

 


Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Rond het jaar 400 kwamen mensen van heinde en verre om de woorden van de befaamde bisschop te horen of in opdracht in snelschrift op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van Augustinus  bewaard gebleven. Daarvan zijn er in de afgelopen jaren vele in het Nederlands vertaald.

Op deze cd is een aantal preken te beluisteren. Elke preek duurt zo'n tien minuten. Aan bijna elke preek gaat een stukje bijbeltekst vooraf. Zo'n evangeliepassage vormt dan de aanleiding voor de betreffende preek. De lezing ervan helpt om de preek te begrijpen.

Bijbelteksten en preken worden voorgelezen door verschillende vertalers. Bij hun werk om de Latijnse teksten in het Nederlands om te zetten hebben zij erop gelet dat de vertalingen geschikt zijn om te worden voorgelezen.

In deze preken is Augustinus te beluisteren als een betrokken pastor, een creatief bijbeluitlegger en een diepzinnig theoloog. Als geen ander uit de vijfde eeuw heeft hij zich ingespannen om de rijkdom van bijbelse geschriften en liturgische thema's voor allerlei mensen toegankelijk te maken en hen te helpen zoeken naar een gelukkig leven.

De voorgelezen evangeliefragmenten zijn grotendeels ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling maar op enkele onderdelen aangepast aan de vertaling van de Latijnse Bijbel zoals Augustinus die las.

Het Augustinus-luisterboek is een unieke uitgave. Voor het eerst worden Augustinus-teksten in het Nederlands in voorgelezen vorm beschikbaar.

De opnamen hebben plaatsgehad op 7 november 2007. De CD is gepubliceerd kort voor Pasen 2008.De voorlezersV.l.n.r. Annemarie Six - Wienen, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Anke Tigchelaar en Joost van NeerGelezen teksten

1. evangelietekst: Mt 11,28-30 (gelezen door Anke Tigchelaar)
sermo 70 In de beproeving het einde  (gelezen door Joost van Neer)
 
2. evangelietekst: Joh 1,1-3 (gelezen door Vincent Hunink)
sermo 120 Het Woord aan het woord (gelezen door Annemarie Six - Wienen)
 
3. evangelietekst: Mt 19,16-17 (gelezen door Joost van Neer)
sermo 84
Gelukkig leven  (gelezen door Anke Tigchelaar)
 
4. evangelietekst: Lc 16,19-31 (gelezen door Joost van Neer)
sermo 367 Stuur vast iets vooruit  (gelezen door Annemarie Six - Wienen)
 
5. evangelietekst: Lc 10,38-42 (Anke Tigchelaar)
sermo 104 Hollen of stilstaan (gelezen door Vincent Hunink)
 
6. evangelietekst Mt 7,6-8 (gelezen door Joost van Neer)
sermo 60A Vrouw, groot is uw geloof  (gelezen door Anke Tigchelaar)
 
7. evangelietekst: Joh 20,19-23 (gelezen door Annemarie Six - Wienen)
sermo 247 Door dichte deuren (gelezen door Joost van Neer)Recensies
 

'De grote kerkvader Augustinus (...) zou het nooit hebben durven dromen, maar hij ligt er: een unieke 'luister-cd' met zeven van zijn in hedendaags Nederlands vertaalde preken. Het is boeiend om naar deze reeds lang gestorven stem uit de eerste eeuwen na Christus te luisteren. De korte preken (ze duren zo'n tien minuten) zijn verrassend actueel en hebben 21e-eeuwse gelovigen veel te zeggen. Neem en luister!'

GJS in Visie, RTV magazine van de Evangelische Omroep, 28-6-2008 t/m 4-7-2008, p.23.


latest changes here: 03-10-2012 16:14

 


 

 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact