VincentHunink.nl

Home > ONDERZOEK > VERTALINGEN | EDITIES | PUBL.LIJST | PROJECTEN ||| BRONNEN | INDEXRecensie van: 

Aldus sprak Heraclitus, De Fragmenten, bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld, Groningen: Historische Uitgeverij, 2006; geb. 96 blz.; EUR 22,95; [www.histuitg.nl]


tekst gepubliceerd in: Hermeneus 79, 2007, 37


Nederlandstalige liefhebbers van de 'duistere' Griekse filosoof Heraclitus (ca. 500 v.Chr.) hebben een tijd geduld moeten hebben. De laatste vertalingen van de overgeleverde proza-fragmenten dateren van 1993 (Cornelis Verhoeven) en 1987 (J. Mansfeld; 2e druk; 1e druk van 1979) en waren al jaren niet meer leverbaar.

J. Mansfeld heeft nu zijn uitgave herzien en uitgebreid. Ten opzichte van de vorige editie valt allereerst een verandering van uitgever op. Waar zijn Heraclitus voorheen verscheen bij Athenaeum - Polak & Van Gennep is de uitgave nu verzorgd door de Historische Uitgeverij. Het boek is ondergebracht in de bekende reeks filosofische en retorische teksten met de kenmerkende felgekleurde kaften (hier lichtblauw en geel). Inleiding en structuur zijn in hoofdlijnen gelijk gebleven; de vertaling is op ondergeschikte details aangepast. De originele Griekse tekst, die in de vorige druk erbij stond, is vervallen. Per groepje fragmenten volgt steeds enig wijsgerig en filologisch commentaar, dat meer gebundeld wordt gepresenteerd dan in de vorige druk. Ten slotte is in appendix een vertaling toegevoegd van Diogenes Laėrtius' hoofdstuk over Heraclitus.

Het Heraclitus-onderzoek heeft uiteraard niet stilgestaan. De up-to-date gebrachte bibliografie getuigt daarvan. Bovendien zijn enkele astronomische Heraclitus-fragmenten gevonden op de zogenaamde Derveni-papyrus, waaronder ook twee nieuwe (helaas weinig boeiende) tekstjes over de maan. Mansfeld biedt uiteraard deze nieuwe fragmenten met enig commentaar. Jammer van het Grieks, maar verder is het goed dat Heraclitus in deze bijgewerkte, fraaie vorm weer in het Nederlands beschikbaar is.


latest changes here: 30-07-2012 16:01
 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2014 V. Hunink

copyright statement  / contact