VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

PETRONIUS

KLEIN GELUK

vertaling: Vincent Hunink
(Uitgeverij P) Leuven 200764 blz; ISBN 978-90-77757-69-7; 13 EUR


In het najaar van 2006 verscheen bij Athenaeum-Polak & Van Gennep mijn nieuwe vertaling van Petronius' Satyrica. Naast die roman zijn op naam van Petronius in diverse handschriften enkele tientallen epigrammen overgeleverd. De vraag of Petronius echt de auteur ervan is, lijkt moeilijk te beantwoorden. Hoe dan ook gaat het wel om gedichten die naar inhoud en vorm de moeite meer dan waard zijn. De epigrammen-verzameling is apart uitgegeven in een tweetalige bundel bij Uitgeverij P. 

De zeer verzorgde, charmante epigrammen op naam van Petronius zijn verdeeld in drie groepen. Een eerste groep, 'Wisselingen', schildert taferelen waarin sprake is van sterke contrasten, van de op- en neergang van het lot en van het menselijk streven naar variatie. Een tweede afdeling, 'Spel', bevat een aantal retorische gedachtenoefeningen, met slimme varianten op aloude thema's, maar ook raadsels en grappen. Het poëtische hoogtepunt is de derde afdeling, 'Klein Geluk', over de genoegens van een leven van eenvoud, tevredenheid, warme herinneringen en tederheid. Enkele onvergetelijk mooie gedichten maken deel uit van deze groep.  

De epigrammen van Petronius worden aangevuld met het pseudo-Vergiliaanse Moretum over de eenvoudige landman Simulus die na het opstaan een brood en een stevige boerenpesto maakt. (Deze vertaling verscheen eerder in Hermeneus).

Als toegiften volgen ten slotte een epigram op naam van Seneca over het eenvoudige leven en een gedicht van Martialis over het zalige leven in zijn provinciale geboorteplaats in Spanje. 

Alle vertaalde teksten zijn voorzien van de Latijnse grondtekst en een korte toelichting.IDYLLE

Mijn kleine huisje heeft een veilig dak,

met rijpe druivenranken aan een olm.

Kersen, rode appels: bomen vol,

olijventakken hangen zwaar omlaag.

En waar mijn perkje stroompjes water drinkt

staat fijne groente, kruipt de malve, klimt

papaver voor een ongestoorde slaap.

En krijg ik zin om vogels te belagen,

wil ik schichtige hertjes in mijn netten

jagen, visjes aan mijn hengel halen:

verder gaat dat niet, ’t is eerlijkheid

en eenvoud troef. Geen duur gedoe voor mij

het leven is zo kort! Hier wil ik zijn

en blijven tot het einde van mijn dagen.
Foto's boekpresentatie


Het boek is gepresenteerd op zaterdag 6 oktober 2007 in Antwerpen, tijdens de boekenbeurs 'Het andere boek'. Vriend en collega Patrick Lateur interviewde de vertaler, voor een gehoor van zo'n veertig belangstellenden, waarna de eerste exemplaren werden uitgereikt door uitgever Leo Peeraer.


Patrick Lateur (l) en Vincent Hunink (r)


met Leo Peeraer (r)

 RECENSIES

'Met het boekje “Klein Geluk” heeft de zeer productieve en gewaardeerde classicus Vincent Hunink alweer voor een mooi pareltje vertaalwerk gezorgd. In een, zoals gekend, stijlvolle uitgave van Uitgeverij P bundelt Hunink een aantal epigrammen die verband houden met de “Satyrica” van Petronius (...) Aan wat op het eerste gezicht een samenraapsel lijkt van (soms vergeten) stukjes literatuur, geeft Hunink zo in deze uitgave een weliswaar subjectieve, maar inhoudelijk relevante samenhang. (...) Zijn hoofdbedoeling is de kern van het origineel over te brengen, met inbegrip van de eventueel grappige, ontroerende of ironiserende nuances. Hij slaagt hierin met verve, in het rijke, levendige Nederlands dat we van Hunink gewoon zijn.'

onbekende auteur in: De Leeswolf (Bron: site van uitgeverij P.: http://www.uitgeverij-p.be/

---

"‘Laat anderen maar oorlog voeren en besturen, / en meer van dat soort “grootse” dingen doen. / Als ik maar anoniem mag blijven, buiten zicht: zolang ik leef ben ik dan eigen baas.’ De verzen vertolken een antieke levenshouding die we vooral met de ‘school’ of ‘tuin’ van Epicurus associëren. Maar de aanbeveling om in het verborgene te leven vinden we niet alleen in de geschriften van Epicureïsche filosofen terug, zij doordesemt een groot deel van de Latijnse poëzie uit de vroege Keizertijd. Daarbij denken we allicht in de eerste plaats aan gecanoniseerde dichters als Vergilius, Horatius, Ovidius en Tibullus. Maar zoals Vincent Hunink in zijn elegante bloemlezing Klein geluk laat zien, keert het thema in steeds wisselende vorm ook weer in de ‘kleinkunst’ van ‘mindere’ goden als Petronius en bentgenoten uit de latere eerste en tweede eeuw na Christus.
Die poëzie leeft zelf nog al te vaak in het verborgene. Ze zit veelal verdoken in geleerde tekstuitgaven die enkel in een selecte kring van beroepsfilologen circuleren; onopgeloste (en wellicht onoplosbare) problemen rond auteurschap en tekstconstitutie dragen daar in aanzienlijke mate toe bij. En dat is jammer, want de zorgvuldig uitgekozen en fraai gerangschikte gedichten blijken vaak pareltjes van poëzie te zijn. Als steeds, is Hunink er goed in geslaagd de puntigheid én speelsheid van die Latijnse gedichten in levendig, maar snedig Nederlands om te zetten. De mooie vormgeving van het boekje – hét handelsmerk van Uitgeverij P – verhoogt het leesplezier verder: dit is een kleinood voor poëzieliefhebbers.
Dit houdt overigens meteen ook in dat de bundel niet echt fungeert als een pendant voor modieuze bloemlezingen als Seneca voor managers en Epicurus voor managers – ‘therapeutische’ bundels die pretenderen hulp en houvast te bieden bij het gestresste bestaan van moderne westerlingen, maar die conditie nu net onderschrijven door antieke levenswijsheid systematisch tot hapklare brokken geestelijk fastfood te herleiden. Eerst en vooral zet de poëziebundel de lezer als vanzelf aan tot een trage lectuur. Bovendien zijn de gedichten vaak te speels, te ironiserend van toon om helemaal ernstig te worden genomen. Hoe dan ook gaat het in de meeste gevallen om een typisch ‘stads’ fenomeen: doorgaans wordt de lof van het landleven bezongen door dichters die met beide benen in het hectische leven van Rome staan. Al bewijst het slotgedicht van Martialis dat er ook op deze regel uitzonderingen bestaan."

T o o n   V a n   H o u d t  in Streven 2009, nr.1

  

latest changes here: 17-09-2017


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact