VincentHunink
HOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
PUBLICATIELIJST

 

Alle door Vincent Hunink gepubliceerde artikelen en boeken, gerangschikt per jaar (laatste jaar eerst), inclusief recensies. Wetenschappelijke en andere publicaties staan door elkaar vermeld.

Er is ook een apart overzicht van de in deze volledige lijst opgenomen vertalingen en van edities.

x
U kunt ook alleen de Engelstalige publicaties bekijken.

---

Omwille van het overzicht is de publicatielijst gesplitst in drie bestanden:

Publicatielijst 1: 1988-1999
Publicatielijst 2: 2000-2009
Publicatielijst 3: 2010-

---

Verder is er buiten deze pagina een apart overzicht van lezingen en interviews.

Een eigen pagina is daarnaast gereserveerd voor een overzicht van mijn redactiewerk, en er is een apart overzicht van lopende projecten.


---

 
  

PUBLICATIELIJST 3: 2010-2018

2018

Boeken/books

Nieuw/new


Herdrukken/reprints


Artikelen/papersVaria
Recensies/reviews


2017

Boeken/books

Nieuw/new


Herdrukken/reprints


Artikelen/papers

 • 'Horatius, Satiren 1,5: de weg naar Brindisi', vertaald door Vincent Hunink, in; Fik Meijer, Via Appia, met Horatius langs de koningin der wegen, (Athenaeum – Polak & Van Gennep) Amsterdam 2017, 92-97; Varia

 • [overname van: Ignatius van Antiochië, 'Brief aan de Efeziërs', vertaald door Vincent Hunink, uit: Ignatius van Antiochië,Graan voor God (...) Utrecht 2012]; in: 'Geloven in context. Inspiratie van toen voor nu, Reader, Didaskalíon, Bredius Stichting/ Ver.v.Oecumene, Hernen/'s-Hertogenbosch 2017, 51-57];
 • [overname van: Tacitus, fragmenten in vertaling (Historiën, Germania) en delen van inleidingen] in: Henri Dreesen e.a., Scrinium, Magistra Vitae, leesboek Latijn voor de derde graad, Plantyn (Ars Legendi), Mechelen 2017, p.  25-26-27-31-58-60-68-70-86-129; (www.plantyn.com) [ISBN 978-90-301-4768-8];
 • [overname van passage uit: Glücklich ist dieser Ort 1000 Graffiti aus Pompeji, Stuttgart 2011 [ISBN 9783150188422], in: Click & Teach, Roma A; Lehrermaterial, (C.C. Büchner Verlag), Bamberg; Werknr 1379990] 2017;
 • redactie van: Gaius Valerius Catullus, Odi et amo, een collectie van 50 vertalingen, verzameld door Patrick De Rynck, (Carptim) Nijmegen 2017; 61 blz. ISBN 978 90 92380 75 3;
 • [vertaling van Horatius, Satiren 1,6,46-64], in: Fik Meijer, Via Appia, met Horatius langs de koningin der wegen, (Athenaeum – Polak & Van Gennep) Amsterdam 2017, 87-88;


Recensies/reviews


2016

Boeken/books

Nieuw/new


Herdrukken/reprintsArtikelen/papers

Varia

 • redactie (samen met Christian Laes en Geert Roskam) van: Hermeneus 88.5 themanummer 'Vertalen 2.0'; ISSN 0165 8158 [70 blz.];


Recensies/reviews

 


2015

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints


Artikelen/papers

 • 'Following Paul: the Acts of Xantippe, Polyxena, and Rebecca as an ancient novel', in: Ilaria Ramelli and Judith Perkins, EarlyChristian and Jewish Narrative: The Role of Religion in Shaping Narrative Forms, Mohr Siebeck, Tübingen 2015 (ISBN 978-3-16-152033-4), 147-159;
  NB Please mail mefor further information

Varia


Recensies/reviews

2014

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 Varia

 • redactie (samen met Thea Heres en Lien Foubert), van Hermeneus (tijdschrift van het Nederlands Klassiek Verbond) 82,2 themanummer 2014: Augustus;
 • overname van diverse vertaalde fragmenten van Augustinus in: Aurelius Augustinus, Voedsel voor de ogen. Vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Augustijns Instituut, (Damon) Budel 2014; 64 blz. [eenmalige uitgave zonder ISBN]

  Recensies/reviews

 2013

 

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • [Vertaling van Ovidius, Fasti 4,417-620], in: Ton Jansen, Fanny Struyk, Fatale verlangens. Verhalen van Ovidius. [Uitwerking van syllabus CE Latijn 2014], Houten 2013, tekstboek 111-117 <ISBN 9789050271806>;

 Varia

 • 'Seneca, Leren sterven, Meesters en slaven' [vertaling van brief 47] in: Thomas Mertens, Mens & mensenrechten, Basisboek rechtsfilosofie, Boom, Amsterdam 2012, 161-164;  <ISBN 978 94 61 053473>


Recensies/reviews

 

 2
012

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers


Varia

Recensies/reviews2011

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers


Varia

 • <overname vertalingen van Tacitus (Hist. 5,5 en Agr 30) en Martialis> in: Fik Meijer, Lessen uit Rome, vreemdelingen in het Romeinse rijk en in de Europese Unie, (Historische Nieuwsblad/Uitgeverij Athenaeum) Amsterdam 2011 <ISBN 978 90 857 10 54 7>, blz. 23-4; 39; 63
 • [fragmenten in vertaling uit Cicero, De kunst van het oud worden] in: De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom, samengesteld door Joep Dohmen en Jan Baars(uit c.24 t/m 70; in totaal 11 pagina's), Ambo/Anthos, Amsterdam 2010 <ISBN 978-90-263-2256-3>


 Recensies/reviews

 


 

2010

Boeken/books

Nieuw/new

 

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • Overname van vertaling van Martialis 9,41 in: Mels van Driel, Met de hand. Een culturele geschiedenis van de soloseks, (Arbeiderspers) Amsterdam/Antwerpen 2010, p.223-224 [ISBN 978 90  295 7211 8]
 • redactie (samen met Thea Heres en Hans Teitler), van Hermeneus (tijdschrift van het Nederlands Klassiek Verbond) themanummer 2010: Sicilië;
 • 'Cato, Goed boeren, speciale recepten (79-139)' Overname van vertaling in: Linguaan (tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) 21, 2010, juni, 27-29;
 • Overname van vertalingen uit Caesar, Oorlog in Gallië en Tacitus, Historiën: in Jona Lendering en Arjen Bosman, De rand van het rijk, de Romeinen en de Lage Landen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2010; ISBN 978 90 253 6726 8; geb. 303 p.: fragmenten op blz. 19-34; 38; 44-47; 149-167 {totaal ca. 17 blz.}
 • redactie (samen met Hans van Reisen en Paul van Geest) van: Lampas, themanummer 'Augustinus', 43 (2010), 293-433 <140 p.>

 

Recensies/reviews

 


 


latest changes here:


 

 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2018 V. Hunink

copyright statement  / contact