VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


 SENECA
  Levenskunst

filosofische essays over leven en dood

vertaald en ingeleid door Vincent Hunink,
Athenaeum-Polak & Van Gennep,

(1e/2e dr.)
Amsterdam 2018
(3e druk 2019, 4e druk 2020, 5e druk 2022,
6e druk 2023)

x


ISBN 978 90 2530 9268| geb. 304 blz;  EUR 22,50 

 

 

Wijsheid. Inzicht. Inspiratie. Wie daarnaar op zoek is in de Romeinse literatuur komt snel uit bij de filosoof Seneca (ca. 4 v.C.-65 n.C.). Als geen andere antieke auteur richt Seneca zich op de belangrijkste vragen die mensen zich stellen. Hoe moet ik leven? Wat moet ik doen om gelukkig te worden? En hoe kan ik op een waardige manier sterven?

In vijf wijsgerige essays gaat Seneca op zulke kwesties in. Zo bestrijdt hij de gangbare visie dat het leven 'te kort' is, en geeft hij adviezen om innerlijke rust en onafhankelijkheid te bereiken. Ook schrijft hij uitvoerig over de goede dood.

De eerder apart verschenen essays zijn hier gebundeld als Levenskunst. Als bonus is een nieuwe vertaling opgenomen van Seneca's onvolledig bewaarde 'Leven in de luwte' (de otio).

 


 

 

x Seneca x x x

Apart verschenen: De lengte van het leven (2012) Innerlijke rust (najaar 2013);
Het ware geluk (winter 2013); Onkwetsbaarheid (2014), De goede dood (2015)
 

 

 

 

  
 


latest changes here:     HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2023 V. Hunink

copyright statement  / contact