VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

SALLUSTIUS

Bederf van binnenuit
Crisis in Rome

de samenzwering van Catilina,de oorlog tegen Jugurtha

vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Fik Meijer
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 2015 (gereviseerde editie)
ISBN 78 90 253 0060 9; pb, 221 p.

De ongebreidelde Romeinse expansie in de derde en tweede eeuw voor Christus leidde tot enorme sociale problemen en een scherpe tweedeling. Machtsmisbruik en corruptie begonnen welig te tieren bij de oligarchie, terwijl de lagere klassen amper profiteerden van de nieuwe welvaart. Onvermijdelijk kwamen deze maatschappelijke spanningen tot ontlading.

Uit de samenzwering van Catilina (63 v. Chr.) en de oorlog tegen Jugurtha (111-105 v. Chr.) blijkt hoe ernstig de crisis van Rome is. De Romeinse geschiedschrijver Gaius Sallustius Crispus (86- 34 v.Chr.) beschrijft gefrustreerde burgers die het opnemen tegen hun eigen staat, en corrupte magistraten die een oorlog verprutsen en zich laten manipuleren door een barbaarse koning.

Sallustius kan schitterend klagen over 'de teloorgang van alle morele waarden', maar heeft daarbij ook oog voor psychologische nuances. Zijn meeste personages worden ambivalent getekend: zo heeft de boosdoener Catilina ook duidelijk goede eigenschappen. Beide werken laten zich lezen als tragedies over de Romeinse Republiek.

Met zijn pessimistische visie en zijn bondige stijl werpt Sallustius een boeiend licht op het republikeinse Rome. Dat hij ook persoonlijk 'boter op zijn hoofd had', als mislukt politicus en beschermeling van Caesar (na wiens vermoording in 44 hij zijn werk schreef), maakt hem psychologisch nog interessanter. Literair hoort Sallustius thuis tussen de allergrootsten, naast zijn geliefde model Thucydides en zijn beroemde navolger Tacitus.

De inleider, Fik Meijer, is bijzonder hoogleraar Zeegeschiedenis en Maritieme Archeologie van de klassieke oudheid aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertaalde onder meer Gregorius van Tours en (samen met M.A. Wes) Flavius Josephus.

De vertaling van 1999 is geheel herzien en deels ingrijpend aangepast. Ook de inleiding is herzien. Tevens is een uitvoerige namenindex toegevoegd.

SALLUSTIUS
Rome in verval

de samenzwering van Catilina,de oorlog tegen Jugurtha

vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Fik Meijer
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam
1999
FRAGMENT

De medestanders (14-16)

In een stad die zo groot en zo verloederd was, bracht Catilina uiteraard zonder enige moeite allerlei verlopen en misdadig volk op de been, dat hem als een zwerm omringde. Want iedere hoerenloper, echtbreker of kroegganger die met eigen hand, maag of orgaan zijn erfdeel had verbrast, iedereen die een grote schuld had opgebouwd om een schandaal of vergrijp af te kopen, alsook alle mogelijke soorten wurgers, heiligschenners, gerechtelijk veroordeelden en misdadigers die hun straf vreesden, en daarbij nog allen die leefden van hun hand of tong dankzij meineed of moord op medeburgers en tenslotte iedereen die achtervolgd werd door schandalen, armoede of een slecht geweten -- dát waren Catilina's naasten en getrouwen. En als er al eens iemand zonder iets op zijn kerfstok bevriend raakte met Catilina, werd hij door de dagelijkse omgang en alle verlokkingen gemakkelijk van hetzelfde of soortgelijk kaliber.

Het waren vooral jongeren met wie Catilina nauwe contacten aanknoopte. Doordat zij geestelijk nog kneedbaar en plooibaar waren, kon hij hen gemakkelijk in zijn vallen laten lopen. Want al naar gelang ieders leeftijd en passie leverde hij aan de één meisjes van plezier en kocht hij voor de ander honden en paarden. Kort en goed: hij spaarde kosten noch moeite om hen maar afhankelijk te maken en aan zich te binden. Ik weet dat sommige mensen dachten dat de jongeren die bij Catilina kind aan huis waren het met hun eerbaarheid niet zo nauw namen. Dit gerucht berustte echter op allesbehalve concrete bewijzen.

Als jongeman had Catilina zich al seksueel misdragen, met een meisje van adel, met een Vestaalse priesteres, en meer van dergelijke dingen gedaan die in strijd zijn met alle menselijk en goddelijk recht. Uiteindelijk werd hij verliefd op Aurelia Orestilla, een vrouw van wie geen fatsoenlijk man ooit iets heeft aangeprezen behalve haar schoonheid. Zij twijfelde of zij wel met hem zou trouwen, omdat zij bang was voor een al volwassen zoon van hem uit een eerder huwelijk. Het geldt als zeker dat hij daarom die zoon heeft gedood en zo zijn huis heeft geruimd voor dit misdadige huwelijk.

Vooral deze moord is volgens mij een belangrijk motief voor hem geweest om zijn wandaad te bespoedigen. Want zijn onreine ziel, vol haat jegens goden en mensen, kon niet meer tot bedaren komen, of hij nu wakker was of sliep. Zozeer bleef hij er innerlijk mee bezig en voelde hij de kwelling van zijn slechte geweten. Vandaar zijn bleke kleur, zijn akelige oogopslag en zijn afwisselend snelle en trage pas. Kortom, aan zijn gezicht en manier van doen was zijn gestoordheid af te lezen.

De jongeren die hij had weten aan te trekken, zoals ik eerder vermeldde, leerde hij intussen allerlei slechts. Sommigen van hen zette hij tijdelijk in als valse getuigen of ondertekenaars; hun woord van trouw, hun kapitaal of de gevaren die zij liepen interesseerden hem amper. Later, als hij hun goede naam en eer eenmaal had aangetast, dwong hij hen tot andere, zwaardere vergrijpen. Als er op een bepaald moment geen reden voorhanden was om kwaad te doen, liet hij mensen die hem geen strobreed in de weg legden evengoed belagen en vermoorden als wie dat wel deden. Hij wilde handen en hart natuurlijk niet laten verslappen door nietsdoen! Desnoods was hij dus ook zonder aanleiding slecht en hard.

Dit dan waren de vrienden en medestanders op wie Catilina vertrouwde. Verder had men overal ter wereld torenhoge schulden en hadden de meeste veteranen van Sulla op te grote voet geleefd, waardoor zij nu terugdachten aan hun rooftochten en zege van weleer en alle hoop op een burgeroorlog stelden.

In die situatie beraamde Catilina een plan om de Republiek omver te werpen.

 

 
REACTIES


Uit de korte bespreking van P i e t e r   S t e i n z in NRC Handelsblad van 23-10-2015:

'... uitstekend vertaald door Vincent Hunink'


Bespreking door N i e l s   S t o f f e l s   op http://www.archeologienederland.nl/recensie/sallustius-bederf-van-binnenuit-crisis-in-rome/

Fragment: 'Wederom een prima vertaling van twee van de klassieke Latijnse werken door Vincent Hunink. De stijl van Sallustius is moeilijk te vertalen maar komt toch over naar de moderne lezer. De inleiding van Fik Meijer zet Sallustius en zijn werken daarbij in context. Een literatuurlijst voor de geďnteresseerde lezer die zich wil verdiepen in Sallustius en het recente onderzoek zou een welkome aanvulling zijn op deze publicatie."


===


signalement (zonder vermelding van namen van inleider en vertaler) in verzamelrecensie door G e r t - J a n   O o s t e r o m  in Reformatorisch dagblad 15 januari 2016, p.10


===


signalement door nn in WinQ van 31 mei 2016, p 161


'(...) Puntig en zonder omhaal beschreven in een opgefriste vertaling van Vincent Hunink.'


===latest changes

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact