VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


DIDACHÈ
de leer van de twaalf apostelen
een eerste christelijke gedragscode
vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest, Uitgeverij Brevier, Kampen 2018

x

ISBN 978 94 924 33 237; 80 blz. EUR 12,50
De naam van het geschrift was al lang bekend, maar pas in 1873 werd het verloren gewaande werkje met de titel Didachè, of Leer van de twaalf apostelen na achttien eeuwen opnieuw ontdekt. Hoewel niet door de apostelen geschreven, was het in de vroege kerk wijd verbreid en zeer gezaghebbend.
Het boekje geeft inzicht in twee wegen die mensen in hun leven kunnen bewandelen: de een naar het leven, de ander naar de dood. In dit kader geeft de auteur praktische richtlijnen en voorschriften voor een goed leven in een christelijke gemeenschap, waarvan hij de organisatiestructuur eveneens verduidelijkt. Integriteit blijkt een cruciale deugd. De Didachè kan een van de eerste christelijke gedragscodes worden genoemd. Het is van belang voor iedereen die meer wil weten over de praktijk van het kerkelijk leven van de eerste christenen.

Dit boek bestellen bij de uitgever 

 
FRAGMENTDe weg van het leven

 

Er zijn twee wegen: een van het leven en een van de dood. Maar er is een groot verschil tussen die twee wegen.

 

De weg van het leven is de volgende.

Houd, ten eerste, van God,  die jou heeft gemaakt  en ten tweede van je naaste als van jezelf.  Alles waarvan je niet wilt dat het jou overkomt, doe dat ook een ander niet.

 

Wat je hieruit moet leren is het volgende.

Zegen wie jullie vervloeken, bid voor jullie vijanden,  en vast voor jullie vervolgers. Want wat voor verdienste is het om te houden van wie van jullie houden?  Doen de heidenen niet precies hetzelfde?  Jullie moeten houden van wie haat voor jullie voelen,  dan zullen jullie geen vijand hebben.

         Onthoud je van vleselijke en lichamelijke begeerten.

         Als iemand jou een klap geeft op je rechterwang, keer hem dan ook je linkerwang toe, en je zult volmaakt zijn.

         Als iemand je dwingt één mijl mee te gaan, loop dan twee mijl met hem op.

         Als iemand je bovenkleed wegneemt, geef hem dan ook je onderkleed.

         Als iemand je bezit van je afpakt, vraag het dan niet terug,  want dat kun je niet. Geef aan ieder die iets van jou vraagt  en vraag het niet terug.  Want de vader wil dat men allen laat delen in zijn eigen gaven. Gelukkig hij die geeft volgens het gebod: hij is zonder blaam. Wee degene die neemt! Ja, wie behoeftig is en daarom neemt is zonder blaam; maar wie niet behoeftig is maar wél neemt, moet rekenschap afleggen: waarom heeft hij genomen? En waartoe? Als hij in de gevangenis komt wordt hij ondervraagd over wat hij heeft gedaan; hij komt daar niet weg voordat hij ook de laatste cent heeft terugbetaald.  Maar hierover is ook gezegd: 'Je aalmoes moet zweten in je handen totdat je weet aan wie je die geeft.'

 

 


 


 

Recensiesuit de bespreking door A n t o n   d e   W i t   in Katholiek Nieuwsblad van 6 juli 2018, p.17

'Een merkwaardig boekje uit de vroegchristelijke canon is nu in een nieuwe vertaling prachtig heruitgegeven (...)

volledige tekst

---

Fraaie beschouwing over het boek door J o n a  L e n d e r i n g  op zijn weblog

---

paginagrote bespreking door R i e n   v a n   d e n   B e r g  in
Nederlands Dagblad van 10 augustus 2018

volledige tekst

---

 


 


latest changes here: 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2018 V. Hunink

copyright statement  / contact