VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


  AUGUSTUS
  Mijn wapenfeiten

vertaald uit het Latijn en het Grieks
door Vincent Hunink
  Verloren/Carptim, Hilversum/Nijmegen
2019

z

ISBN 978 90 87048235 |48 p.


 
 

 
Kort voor zijn dood stelde de Romeinse keizerAugustus (63 v.Chr.-14 n.Chr.) een tekst op over zijn politieke en militaire prestaties. Natuurlijk geeft hij daarvan een heel positief beeld. Deze Res Gestae gelden daarom als voorbeeld van antieke propaganda.

De tekst is overgeleverd door inscripties uit het huidige Turkije. En wel tweetalig: een Latijns origineel en een Griekse vertaling. Deze uitgave biedt van beide versies vertalingen door Vincent Hunink, die eerder zijn verschenen in het tijdschrift Lampas.

De vertalingen zijn hier opnieuw opgemaakt en tevens voorzien van de bronteksten.


Klik hier voor een populariserende bijdrage in Kleio (maart 2020)

 

     
FRAGMENT


(Latijnse versie)


1

(1) Op 19-jarige leeftijd heb ik een leger op de been gebracht, op eigen initiatief en eigen kosten; daarmee heb ik de staat, die in de greep was van een kleine, tirannieke belangengroep, weten te bevrijden. (2) Op grond hiervan heeft de senaat mij middels eervolle decreten in zijn huis opgenomen, tijdens het consulaat van Gaius Pansa en Aulus Hirtius, onder toekenning van consulaire voorrang om het woord te voeren. Tevens verleende de senaat mij een militair commando. (3) Het staatsbestel mocht niet ontwricht raken; ik kreeg opdracht om als propretor samen met de consuls hiertoe passende maatregelen te nemen.

(4) Het volk heeft mij op zijn beurt in datzelfde jaar als consul aangesteld, gegeven dat beide consuls in de oorlog waren gesneuveld, en als Drieman voor Politieke Reorganisatie.

 

2

(1) Degenen die mijn vader hebben vermoord heb ik in ballingschap gedreven via wettige processen. Zo heb ik hun misdaad bestraft. Toen zij nadien de staat de oorlog aandeden heb ik hen overwonnen op het slagveld, tweemaal.

 

3

(1) Oorlog te land en ter zee, tegen binnenlandse alsook buitenlandse machten, heb ik overal ter wereld veelvuldig gevoerd. Als overwinnaar heb ik allen die om genade vroegen gespaard indien zij burgers waren. (2) Buitenlandse volken die men veilig kon vergeven heb ik liever willen sparen dan uitroeien. (3) Het aantal Romeinse burgers dat als militairen onder mij heeft gediend bedraagt ongeveer 500.000. Velen van hen heb ik na einde dienst opgenomen in kolonies of laten terugkeren naar hun eigen steden: ruim 300.000. En hun allen heb ik akkerland ter beschikking gesteld ofwel geld gegeven als premie voor hun krijgsdienst. (4) Schepen: 600 heb ik er veroverd, afgezien van alles wat kleiner is dan triremen.(Griekse versie)


1

(1) Op 19-jarige leeftijd heb ik op eigen initiatief en eigen kosten het leger bijeengebracht waarmee ik de staat uit de slavernij van de samenzweerders heb bevrijd. (2) Op grond hiervan heeft de senaat mij middels eervolle decreten in zijn huis opgenomen, tijdens het consulaat van Gaius Pansa en Aulus Hirtius, onder toekenning van consulaire voorrang om het woord te voeren. Tevens verleende de senaat mij de fasces. (3) Het staatsbestel mocht niet ontwricht raken; ik kreeg opdracht om als propretor samen met de consuls hiertoe passende maatregelen te nemen.(4) Het volk heeft mij op zijn beurt in datzelfde jaar, gegeven dat beide consuls in de oorlog waren gesneuveld, als consul aangesteld en als Drieman voor Politieke Reorganisatie verkozen.

 

2

(1) Degenen die mijn vader hebben vermoord heb ik in ballingschap gedreven via wettige processen. Zo heb ik hun goddeloze daad bestraft. Toen zij nadien de staat de oorlog aandeden heb ik hen tweemaal overwonnen op het slagveld.

 

3

(1) Oorlog te land en ter zee, tegen binnenlandse alsook buitenlandse machten, heb ik overal ter wereld veelvuldig gevoerd. Als overwinnaar heb ik allen die om genade vroegen gespaard indien zij burgers waren. (2) Buitenlandse volken die men veilig kon vergeven heb ik liever willen sparen dan uitroeien. (3) Het aantal Romeinse burgers dat als militairen onder mij heeft gediend bedraagt bijna 500.000. Velen van hen heb ik na de vervulling van hun aantal jaren dienst opgenomen in kolonies of laten terugkeren naar hun eigen steden: ruim 300.000. En hun allen heb ik akkerland ter beschikking gesteld ofwel geld gegeven als premie voor hun krijgsdienst. (4) Schepen: 600 heb ik er veroverd, afgezien van alles wat kleiner is dan triremen. 

 
Het boekje is in beperkte oplage gedrukt in oktober 2019.
In deze vorm is het bestemd voor relaties van stichting Carptim en uitgeverij Verloren.


Een gratis PDF-versie van het boekje is voor iedereen beschikbaar via www.carptim.nl  

 


latest changes here:     HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2020 V. Hunink

copyright statement  / contact