VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


  HORATIUS
  Het leven in Rome

het eerste satirenboek

vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, met een nawoord door Marc van der Poel
Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2018

x


ISBN 978 90 2530 9220 | 102 blz;  EUR 12,50 

 

 

De Romeinse dichter Quintus Horatius Flaccus (65-8 v.Chr.) geldt als een van de allergrootsten uit de antieke literatuur. Maar in zijn debuutbundel uit 35 v.Chr. meet hij zich een heel bescheiden pose aan. Zijn eerste boek Satiren bestaat uit een tiental Gesprekken in Gewone Taal.
In luchtige verzen spreekt de dichter over zichzelf en zijn leven, en over de belangrijke personen die hij mag ontmoeten, zoals Maecenas en Vergilius. Literatuur en politiek komen aan bod, maar ook grappige taferelen uit het leven van alledag in Rome. Beroemd is Horatius' hilarische verslag van een reis over de Via Appia naar Brindisi.
Zijn ogenschijnlijk onpoëtische verzen verraden de trefzekere hand van een meesterdichter. Deze nieuwe vertaling wil recht doen aan de speelse en literaire kwaliteiten van Horatius' debuut.

Vincent Hunink (1962) is universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Grieks en Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1990 vertaalt hij voor uitgeverij Athenaeum – Polak en Van Gennep uit een keur aan vooral Romeinse auteurs, onder wie Cicero, Tacitus en Plinius.

Marc van der Poel (1957) is hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot zijn specialismen behoren het werk van Horatius en de antieke retorica.


 

Klik hier voor een filmpje waarin Historiek.net door het boekje bladert
FRAGMENT
                                                                     

Satiren schrijven

 

Zie de grote dichters Eupolis,

Cratinus, Aristofanes en andere

meesters in komedie oude stijl:

als iemand het verdiende om als dief

of boef te worden neergezet, als

overspelig type, moordenaar

of anderszins omstreden, zetten zij

in grote vrijheid zo’n figuur te kijk.

 

Zij zijn bepalend voor Lucilius,

geheel. Hen volgt hij domweg na, alleen

metriek en vorm zijn aangepast. Als mens

bezat hij humor en een goede smaak,

als verzenschrijver ging hij grof te werk.

Want hierin lag zijn grote fout: per uur

dicteerde hij gerust tweehonderd regels

(‘Zó, kijk mij eens!’) uit de losse pols.

Hij was een modderstroom waaruit je graag

de rommel wilde dreggen. Kletskous, hij,

te lui voor ’t ware schrijfwerk – ik bedoel

van kwaliteit, hoeveelheid boeit niet. Hé,

daar komt Crispinus aan en wil met mij

een wedje maken, honderd tegen tien:

‘Toe, pak je schrijftablet, ik pak het ook.

Noem plaats en tijd en wijs getuigen aan.

Eens kijken wie de meeste verzen schrijft!’

 

De goden zij dank dat zij mij maakten tot een

klein talent, iets tweederangs, ik dicht maar

zelden en de opbrengst is niet groot...

Maar jij? Een blaasbalg in de smederij

die alsmaar piept en perslucht produceert,

neem die maar als model. Dat wil je toch?

 

Gelukkig Fannius, die zelf zijn werk

en beeltenis promoot, terwijl geen mens

mijn teksten leest en ik er zelf voor terugdeins

openbaar eruit te reciteren.

Tja, men wil er niet van horen, want

de meeste mensen zijn te makkelijk

bekritiseerbaar. Kies maar iemand uit,

gewoon op straat. Hij lijdt aan iets, beslist,

aan hebzucht of ellendige ambitie.

A is dolverliefd op dames, B

op jongens, C is zot op zilverglans

en Albius is in de ban van brons.

Een ander drijft weer handel van de verre

Oriënt tot aan het avondland en

stort zich in gevaren zoals stof

dat dwarrelt op de wind: o, als ik maar

geen centje mis, geen kansje liggen laat!
                                           

 

 

 

  
REACTIESBespreking door L o t j e   L o m m e  op italieuitgelicht.nl
Klik hier voor de tekst

---

Bespreking door A.  v a n   W i e c h e n  op oudweb.nl

Klik hier voor de tekst

Fragment: "
Kortom, een leuk boekje, een pittige vertaling en een verhelderend, kort nawoord.

Voor alle Rome(inen)-liefhebbers een must!'


---


 
 


latest changes here:     HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2018 V. Hunink

copyright statement  / contact