VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


Religionis causa


Mythe en rite in Livius' Geschiedenis van Rome
[uitwerking CE Latijn 2017]

tekstboek, docentenhandleiding

Ton Jansen, Fanny Struyk, Vincent Hunink

Hermaion, Houten 2016

x

267p; 978-90-5027-241-4 / docentenhandleiding 78 p.;  978-90-5027-241-1


 

Het examen Latijn in 2017 staat in het teken van Livius. Hieronder het begin van Livius' welbekende 'praefatio'


"Is mijn plan de moeite waard? De geschiedenis beschrijven van het Romeinse volk, helemaal vanaf het begin van de stad... Ik weet het niet goed, en als ik het wist zou ik het niet durven zeggen. Want het thema, ik zie het wel, is oud en afgezaagd. Telkens komen er weer nieuwe auteurs, die denken dat ze inhoudelijk met hardere feiten kunnen komen ofwel in schrijfstijl de oude 'primitieve' bronnen kunnen overtreffen.

 

Nu ja. In alle geval is het mij een genoegen ook zelf naar best vermogen  een bijdrage te leveren om de successen van het belangrijkste volk op aarde in herinnering te houden. En blijft mijn roem bij het licht van al die auteurs op de achtergrond? Dan troost ik mij met de klasse en grootheid van de namen die de mijne in de schaduw stellen.

 

Het gaat hier trouwens om een enorme onderneming. Meer dan zevenhonderd jaar moeten we terug in de tijd. Vanaf haar bescheiden begin is Rome dermate gegroeid dat het nu gebukt gaat onder haar grootheid. En de meeste lezers, ik twijfel er niet aan, vinden die ontstaanstijd en aansluitende perioden minder interessant. Ze gaan snel door naar het nieuwste tijdvak, waarin het al zo lang oppermachtige volk aan eigen krachten dreigt te bezwijken.

 

Voor mij ligt hierin juist een extra beloning voor mijn werk: even weg van al die ellende die onze tijd zoveel jaren heeft moeten aanzien! Minstens zolang ik opga in die oudste geschiedenis, waarin ik vrij ben van het soort zorgen waardoor een auteur misschien niet afwijkt van de waarheid maar zich toch beperkt kan voelen." 

x

(2000-2009-2012-2014)

 

 Recensies/reacties

 

 


latest changes here: 17-09-2017HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact