VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


    PLINIUS
Mijn lieve Calpurnia!
Romeinse vrouwenportretten


  vertaald en toegelicht door Vincent Hunink
ingeleid door Emily Hemelrijk
Athenaeum - Polak & Van Gennep
, Amsterdam 2020

 x 
ISBN 978 90 253 1201 5, 96 blz;  EUR 12,50

De Romeinse wereld was er vooral een van mannen. Het rijk besturen, legers leiden, wegen en aquaducten bouwen: mannenzaken. Ook in de Romeinse literatuur komen vrouwen er vaak bekaaid vanaf. Maar er zijn gelukkig uitzonderingen. In de correspondentie van Plinius de Jongere (ca. 62- ca. 113), een vriend en tijdgenoot van Trajanus, staan vrouwen centraal.

Plinius onderhoudt vriendschappen en zakelijke relaties met rijke vrouwen. Ook schrijft hij geregeld aan vrouwelijke familieleden. Heel bijzonder zijn enkele ontroerende brieven aan de jonge Calpurnia, zijn derde vrouw. In het huwelijk met haar heeft hij zijn ware liefdesgeluk gevonden, zo lijkt het. De bundel wordt afgerond met een reeks literaire portretten van voorbeeldige vrouwen.

Plinius’ brieven tonen een kleurrijk panorama van levensechte vrouwenfiguren. En als altijd laten ze zien wat Plinius zelf belangrijk vindt: zijn brieven zijn ook een soort zelfportretten. Een boeiend en veelzijdig inkijkje in de Romeinse elite-kringen uit de keizertijd.

Vincent Hunink (1962) is classicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vertaalt voor uitgeverij Athenaeum sinds 1990 vooral teksten uit de klassieke oudheid. (www.vincenthunink.nl)

Emily Hemelrijk (1953) is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geldt als vooraanstaand deskundige op het gebied van vrouwen en gender in de Romeinse wereld.

 

 FRAGMENTAAN DE LIEFSTE (1)

Lieve Calpurnia,

Nog nooit heb ik mij zo beklaagd over mijn drukke werkzaamheden als nu. Ik zag gewoon geen kans met jou mee te gaan naar Campanië, waar je heen ging voor je gezondheid. En toen je eenmaal was gegaan kon ik er ook niet meteen achteraan.

Uitgerekend nu zou ik zo graag bij je zijn! Dan kon ik met eigen ogen zien of je weer wat aansterkt, weer wat op gewicht komt. En of je de genoegens van het buitenleven en de goede gaven van de streek zonder schade doorstaat.

Trouwens, zelfs als je helemaal op krachten was zou ik je missen en bezorgd zijn. Want een tijdlang niets weten over iemand van wie je verschrikkelijk veel houdt maakt een mens onzeker en bang. En nu heb ik dus een dubbele reden voor zenuwen en allerlei angstige zorg: je afwezigheid én je zwakke conditie.

Ik vrees van alles, beeld me van alles in. En ja, zoals het gaat met mensen die ergens voor vrezen: wat mijn ergste nachtmerrie zou zijn, juist daaraan moet ik de hele tijd denken.

De te dringender mijn verzoek aan jou: bestrijd mijn angst met elke dag een brief. Of twee. Want ik ben gerust zolang ik een brief van jou lees. En schiet vol angst zodra ik hem uit heb.

Veel liefs,
Plinius

¶ Brief 6,4; datum: begin zomer 107. ¶ Naar Campanië: waarschijnlijk naar een buitenhuis van haar grootvader Calpurnius Fabatus (een huis genoemd in brief 6,30). ¶ Voor je gezondheid: Calpurnia was blijkbaar vroeg in de zomer uit Rome weggegaan, zonder haar man. Wat haar klachten precies waren blijft onduidelijk. ¶ Een brief van jou: er zijn geen brieven van Calpurnia aan Plinius bewaard gebleven.


 

 

 RECENSIES
Uit de lange (2 pagina's) recensie door M a r i j k e   L a u r e n s e  in Trouw, 23 mei 2020, Boeken p.20-21  

'(...) Valt er voor de lezer na zo’n complete inleiding en met alle toelichting van meestervertaler Hunink dan nog wel iets te ontdekken aan de brieven zelf? Gelukkig wel. Zorgvuldig gekozen, heldere woorden, medeleven, het vanzelfsprekende respect voor de eer van de lezer en die van de schrijver zelf, publieke en toch soms heel intieme brieven. We schrijven ze zelf misschien nauwelijks meer, maar kunnen ons nu in elk geval even verlustigen aan deze 24 fraaie van Plinius.'

klik hier voor de hele recensie

---

bespreking door M i e k e   d e   V o s   in Hermeneus 92, 2020, 3, p. 62.
(In de bespreking wordt niet nader ingegaan op de vertaling, wel op de inhoud van de brieven)

--- 


latest changes here: 10 sept 2020
 HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2020 V. Hunink

copyright statement  / contact