VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


 SENECA
  Met zicht op het einde

levensbrieven aan Lucilius
boeken 1,2 en 3

vertaald en ingeleid door Vincent Hunink,
Athenaeum-Polak & Van Gennep,

Amsterdam 2020

x


ISBN 978 90 25312411| geb. 144 blz;  EUR 15 

 

 

Een mooie baan, veel geld verdienen, aandacht en bewondering krijgen… dingen waarvan veel mensen dromen.
Maar volgens de Romeinse filosoof Seneca (eerste eeuw n.Chr.) moeten we daar juist vanaf.
Het leven is te kort, zegt hij, om te verspillen aan bijzaken.
Richt je liever op wat er werkelijk toe doet: op innerlijke kracht en kwaliteit, op zelfbeheersing, op het goede.
Alleen zo kan een mens het ware geluk bereiken.

Seneca’s tijdloze raad staat verwoord in zijn geliefde Brieven aan Lucilius,
waaruit hier de eerste negenentwintig zijn vertaald.
Een praktische en toegankelijke aanzet tot filosofie.
In fraai geschreven, persoonlijke brieven wordt de lezer meegenomen de diepte in.
Op weg naar zichzelf en naar innerlijke vrijheid.

 


 

 

Fragment uit brief 7

Wat ik vind dat je bovenal vermijden moet? De massa. Daar kun jij jezelf nog niet gerust aan toevertrouwen. Ikzelf althans moet mijn zwakte erkennen: ik kom nooit als dezelfde persoon weer thuis. Iets van wat ik tot bedaren had gebracht is verstoord geraakt, iets van wat ik verjaagd had is teruggekeerd. Het is als met zieken na een lange periode van zwakte. Die kunnen dan geen voet buitenshuis zetten zonder een terugslag. Zo vergaat het ook ons en onze zielen, die van een langdurige ziekte herstellen.

Omgang met velen werkt verkeerd. Van iedereen krijgen we een fout aangepraat, ingeprent of ongemerkt aangewreven. Ja, hoe groter de mensenmassa waar we ons in mengen, des te groter het gevaar.

Maar niets is zo schadelijk voor een goede moraal als het bijwonen van spelen. Want juist dan sluipen er via het beleefde plezier fouten binnen. Wat denk je dat ik bedoel? Bij thuiskomst ben ik meer gefixeerd op bezit en relaties en genot, ja, ik ben wreder en onmenselijker, want onder mensen geweest.
 

 

  
REACTIES
---
 


 

 


latest changes here:     HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2020 V. Hunink

copyright statement  / contact