VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


Aurelius Augustinus
Als een wachtwoord

vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen
(Sermones 212-215)

vertaald door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink
Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen

Damon, Eindhoven 2022

xx

ISBN 978 94 6340 323 8; geb. 83 pp.; EUR 14,90

 

Dit boekje bevat de vertaling van vier preken van Augustinus (354-430) over christelijke geloofsbelijdenissen. Daarin spoort hij gelovigen aan om de tekst ervan uit het hoofd te leren en dagelijks op te zeggen. Toch hechtte de bisschop van Hippo Regius niet aan al te strikte formules: uit het viertal preken blijkt dat hij door de jaren heen verschillende versies gebruikte om het christelijk geloof uit te leggen aan belangstellenden die zich definitief wilden aansluiten bij de kerkgemeenschap.

De geloofsbelijdenis fungeert daarbij als een wachtwoord waarmee christenen elkaar kunnen herkennen en bemoedigen. De kerk kende naar Augustinusí overtuiging vele toegangen om belangstellenden van uiteenlopende achtergrond en met verschillende capaciteiten binnen de geloofsgemeenschap op te nemen.


Deze vertaling is de laatste groepspublicatie van de vier Augustinus-vertalers, na een productieve en plezierige samenwerking van 25 jaar.
 

 

 

dit boek bestellen bij Damon
 


 


RECENSIES

 

 


latest changes here: 7 maart 2022

 


 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2022 V. Hunink

copyright statement  / contact