VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


 
Frustra, blanditiae!
Plinius en Martialis over leven onder keizers


Uitwerking Centraal examen Latijn 2022

tekstboek, docentenhandleiding

Ton Jansen, Fanny Struyk en Vincent Hunink

Hermaion, Houten 2021

 xx

ISBN 9789050 2727 66/ 9789050 2727 73 [296 p.; 86 p.]
prijs EUR 22 / 16,95

 

Tevergeefs, Vleierijen, kloppen jullie bij mij aan, ik heb jullie niet meer nodig.’ Met deze woorden zet Martialis de nieuwe tijd, het bewind van Trajanus, af tegen het autocratische regime van diens gevreesde voorganger Domitianus. Sterker nog, de nieuwe keizer is niet van blanditiae gediend. Hij is geen dominus et deus, zoals Domitianus zich liet noemen, maar een rechtvaardige senator!

Het pensum Latijn voor 2022 omvat, naast een aantal gedichten van Martialis, brieven van Plinius en fragmenten uit zijn Panegyricus. Bij elkaar bieden deze teksten een interessante kijk op het leven onder Domitianus, Nerva en Trajanus. Mede vanwege de moeilijkheidsgraad van de Panegyricus hebben de auteurs ervoor gekozen de lectuur van de teksten te beginnen met Plinius’ brieven, zodat de leerlingen, wanneer ze de Panegyricus gaan lezen, al enige ervaring met Plinius hebben opgedaan. De epigrammen van Martialis komen als laatste, maar het verdient zeker aanbeveling deze, waar mogelijk, in samenhang met brieven van Plinius te behandelen.

Naast de Latijnse en vertaalde teksten die het examen voorschrijft, bevat het boek hoofdstukken waarin cultuurhistorische achtergronden en genre uitvoerig worden behandeld. Met de vertaalopgaven (9 stuks) kunnen de leerlingen oefenen voor de vertaling op het Centraal Examen. De laatste hoofdstukken bevatten overzichten van literaire termen, metriek, grammatica, de officiële omschrijving van de examenstof en de exameneisen uit de syllabus CE Latijn 2022 en de alfabetische basiswoordenlijst. De docentenhandleiding bevat een lijst van te raadplegen literatuur.

De auteurs van Frustra, Blanditiae! zijn ons vaste team Ton Jansen en Fanny Struyk, en Vincent Hunink, die ook dit jaar de ‘teksten in vertaling’ en de daarbij behorende vragen voor zijn rekening heeft genomen.

Dit boek bij Hermaion
TEKSTVOORBEELD

(vertaling)

Plinius Epistulae 4,24

 

Beste Fabius Valens,

 

Onlangs, toen ik had gesproken voor de viervoudige kamer van de Honderdmannen,  moest ik eraan denken dat ik als jongeman eveneens voor de vier kamers een speech heb gehouden. En zoals gewoonlijk gingen mijn gedachten verder. Ik begon na te gaan met wie ik in dit proces heb samengewerkt, en met wie in dat proces vroeger. Ik was de enige die in beide heeft gesproken.

 

Zóveel wisselt er steeds door de kwetsbaarheid van de sterfelijke natuur of de onbestendigheid van het lot. Sommige van de sprekers van toen zijn overleden, anderen in ballingschap. De een moest het zwijgen ertoe doen vanwege leeftijd of gezondheid, de ander geniet vrijwillig van een heerlijk leven in rust. Spreker A voert nu een leger aan, spreker B heeft zijn gewone carrière opgegeven voor vriendschap met de keizer.

 

En wat is er veel veranderd bij mijzelf! Door mijn praktijk als redenaar ben ik verder gekomen, in gevaren geraakt en opnieuw verder gekomen. Vriendschap met goede mensen heeft me voordeel gebracht, en nadeel, en brengt nu weer voordeel. Als je de jaren telt, is het maar korte tijd, maar tel je alle verwikkelingen, dan lijkt het een heel leven. En we kunnen er een les uit trekken: nooit wanhopen en nergens op vertrouwen, nu we zien dat alles voortdurend wijzigt en verschuift in een vliegensvlugge cyclus.

 

Voor mij is het heel gewoon al mijn gedachten met je te delen, en je dezelfde regels en voorbeelden te stellen als mezelf. Precies de reden van deze brief!

 

Hartelijke groeten,

Plinius
Recensies/reacties

 


 


latest changes here: 5-3-2021
HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2021 V. Hunink

copyright statement  / contact