VincentHunink.nl

Home > ONDERZOEK > VERTALINGEN | EDITIES | PUBL.LIJST | PROJECTEN ||| BRONNEN | INDEX


 

APVLEI FLORIDA   

Latin text edited by Vincent Hunink


Published in: 

Apuleius of Madauros, Florida, edited with a commentary by Vincent Hunink, (Gieben), Amsterdam 2001; [258 p.] ISBN 90 5063 218 1


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII


 [I]

 

(1) Vt ferme religiosis uiantium moris est, cum aliqui lucus aut aliqui locus sanctus in uia oblatus est, uotum postulare, pomum adponere, paulisper adsidere: (2)ita mihi ingresso sanctissimam istam ciuitatem, quanquam oppido festine<m>, praefanda uenia et habenda oratio et inhibenda properatio est.

(3)Neque enim iustius religiosam moram uiatori obiecerit aut ara floribus redimita aut spelunca frondibus inumbrata aut quercus cornibus onerata aut fagus pellibus coronata, (4)uel enim colliculus sepimine consecratus uel truncus dolamine effigiatus uel cespes libamine umigatus uel lapis unguine delibutus. (5)Parua haec quippe et quanquam paucis percontantibus adorata, tamen ignorantibus transcursa.


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[II]

 

(1) <...> At non itidem maior meus Socrates, qui cum decorum adulescentem et diutule tacentem conspicatus foret, `Vt te uideam,' inquit, 'aliquid et loquere.' (2)Scilicet Socrates tacentem hominem non uidebat. Etenim arbitrabatur homines non oculorum, sed mentis acie et animi obtutu considerandos. (3)Nec ista re cum Plautino milite congruebat, qui ita ait:

                        `Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem.'

(4)Immo enimuero hunc uersum ille ad examinandos homines conuerterat:

                        `Pluris est auritus testis unus quam oculati decem.'

(5)Ceterum si magis pollerent oculorum quam animi iudicia, profecto de sapientia foret aquilae concedendum. (6)Homines enim neque longule dissita neque proxume adsita possumus cernere, uerum omnes quo[d]dam modo caecutimus; (7)ac si ad oculos et optutum istum terrenum redigas et hebetem, profecto uerissime poeta egregius dixit uelut nebulam nobis ob oculos effusam nec cernere nos nisi intra lapidis iactum ualere.

(8)Aquila enimuero cum se nubium tenus altissime sublimauit euecta alis totum istud spatium, qua pluitur et ninguitur, ultra quod cacumen nec fulmini nec fulguri locus est, in ipso, ut ita dixerim, solo aetheris et fastigio hiemis (9)─ cum igitur eo sese aquila extulit, nutu clementi laeuorsum uel dextrorsum tanta mole corporis labitur, uelificatas alas quo libuit aduertens modico caudae gu[r]bernaculo, (10)inde cuncta despiciens, ibidem pinnarum eminens indefessa remigia; ac paulisper cunctabundo uolatu paene eodem loco pendula circum­tuetur et quaerit, quorsus potissimum in praedam superne sese ruat fulminis uicem; (11)de caelo inprouisa simul campis pecua simul montibus feras simul homines urbibus uno optutu sub eodem impetu cernens, unde rostro tran<s>fodiat, unde unguibus inuncet uel agnum incuriosum uel leporem meticulosum uel quodcunque esui animatum uel laniatui fors obtulit <...>

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[III]

 

(1)Hyagnis fuit, ut fando accepimus, Marsyae tibicinis pater et magister, rudibus adhuc musicae saeculis solus ante alios cantus canere, nondum quidem tamen f<l>exanimo sono nec tamen pluriformi modo nec tamen multiforatili tibia; (2)quippe adhuc ars ista repertu nouo commodum oriebatur. Nec quicquam omnium est quod po<s>sit in primordio sui perfici, sed in omnibus ferme ante est spei rudimentum quam rei experimentum. (3)Prorsus igitur ante Hyag­ni<n> nihil aliud plerique callebant quam Vergilianus upilio seu busequa

                        `stridenti miserum stipula disperdere carmen.'

(4)Quod si quis uidebatur paulo largius in arte promouisse, ei quoque tamen mos fuit una tibia uelut una tuba personare. (5)Primus Hyagnis in canendo manus discapedinauit, primus duas tibias uno spiritu animauit, primus laeuis et dexteris foraminibus, acuto tinnitu et graui bombo, concentum musicum miscuit.

(6)Eo genitus Marsyas cum in artificio patrissaret tibicinii, Phryx cetera et barbarus, uultu ferino, trux, hispidus, inlutibarbus, spinis et pilis obsitus fertur ─ pro nefas! ─ cum Apolline certauisse, taeter cum decoro, agrestis cum erudito, belua cum deo. (7)Musae cum Minerua dissimulamenti gratia iudices adstitere, ad deridendam scilicet monstri illius barbariam nec minus ad stoliditatem poenien­dam. (8)Sed Marsyas, quod stultitiae maximum specimen, non intellegens se deridiculo haberi, priusquam tibias occiperet inflare, prius de se et Apolline quaedam deliramenta barbare effuttiuit, laudans sese, quod erat et coma relicinus et barba squalidus et pectore hirsutus et arte tibicen et fortuna egenus; (9)contra Apollinem ─ ridiculum dictu ─ aduersis uirtutibus culpabat, quod Apollo esset et coma intonsus et genis gratus et corpore glabellus et arte multiscius et fortune opulentus.

(10)`Iam primum,' inquit, `crines eius praemulsis antiis et promulsis caproneis anteuentuli et propenduli, corpus totum gratissimum, membra nitida, lingua fatidica, seu tute oratione seu uersibus malis, utrubique facundia aequipari. (11)Quid quod et uestis textu tenuis, tactu mollis, purpura radians? Quid quod et lyra eius auro fulgurat, ebore candicat, gemmis uariegat? Quid quod et doctissime et gratissime cantilat? (12)Haec omnia', inquit, `blandimenta nequaquam uirtuti decora, sed luxuriae accommodata': contra corporis sui qualitatem prae se maximam speciem ostentare.

(13)Risere Musae, cum audirent hoc genus crimina sapienti exoptanda Apollini obiectata, et tibicinem illum certamine superatum uelut ursum bipedem corio exsecto nudis et laceris uisceribus reliquerunt. (14)Ita Marsyas in poenam cecinit et cecidit. Enimuero Apollinem tam humilis uictoriae puditum est.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[IV]

 

(1)Tibicen quidam fuit Antigenidas, omnis uoculae melleus modulator et idem omnimodis peritus modificator, seu tu uelles Aeolion simplex siue <I>asti<um> uarium seu Ludium querulum seu Phrygium religiosum seu Dorium bellicosum. (2)Is igitur cum esset in tibicinio adprime nobilis, nihil aeque se laborare et animo angi et mente dicebat, quam quod monumentarii ceraulae tibicines dicerentur.

(3)Sed ferret aequo animo hanc nominum communionem, si mimos spectauisset: animaduerteret illic paene simili purpura alios praesidere, alios uapulare; (4)itidem si munera nostra spectaret: nam illic quoque uideret hominem praesidere, hominem depugnare; togam quoque parari et uoto et funeri, item pallio cadauera operiri et philosophos amiciri.


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII

 [V]

 

(1)Bono enim studio in theatrum conuenistis, ut qui sciatis non locum auctoritatem orationi derogare, sed cum primis hoc spectandum esse, quid in theatro deprehendas. (2)Nam si mimus est, riseris, si funerep[l]us, timueris, si comoedia est, faueris, si philosophus, didiceris.


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII

 [VI]

 

(1)Indi, gens populosa cultoribus et finibus maxima, procul a nobis ad orientem siti, prope oceani reflexus et solis exortus, primis sideribus, ultimis terris, super Aegyptios eruditos et Iudaeos superstitiosos et Nabathaeos mercatores et fluxos uestium Arsacidas et frugum pauperes Ityraeos et odorum diuites Arabas (2)─ eorum igitur Indorum non aeque miror eboris strues et piperis messes et cinnami merces et ferri temperacula et argenti metalla et auri fluenta, (3)nec quod Ganges apud eos unus omnium amnium maximus

 

                        `Eois regnator aquis in flumina centum

                        discurrit, centum ualles illi oraque centum,

                        Oceanique fretis centeno iungitur amni,'

(4)nec quod isdem Indis ibidem sitis ad nascentem diem tamen in corpore color noctis est, nec quod aput illos immensi dracones cum immanibus elephantis pari periculo in mutuam perniciem concertant: (5)quippe lubrico uolumine indepti reuinciunt, et illis expedire gressum nequeuntibus uel omnino abrumpere tenacissimorum serpentium squameas pedicas necesse fit ultionem a ruina molis suae petere ac retentores suos toto corpore oblidere.

(6)Sunt apud illos et uaria colentium genera ─ libentius ego de miraculis hominum quam naturae disseruerim ─; est apud illos genus, qui nihil amplius quam bubulcitare nouere, ideoque ad[co]gnomen illis `bubulcis' inditum. (7)Sunt et mutandis mercibus callidi et obeundis proeliis strenui uel sagittis eminus uel ensibus comminus.

Est praeterea genus apud illos praestabile: gymnosophistae uocantur. (8)Hos ego maxime admiror, quod homines sunt periti non propagandae uitis nec inoculandae arboris nec proscindendi soli; non illi norunt aruum colere uel aurum colare uel equum domare uel taurum subigere uel ouem uel capram tondere uel pascere. (9)Quid igitur est? Vnum pro his omnibus norunt: sapientiam percolunt tam magistri senes quam discipuli iuniores. Nec quicquam aeque penes illos laudo, quam quod torporem animi et otium oderunt.

(10)Igitur ubi mensa posita, priusquam edulia adponantur, omnes adolescentes ex diuersis locis et officiis ad dapem conueniunt, magistri perrogant quod factum a lucis ortu ad illud diei bonum feceri<n>t. (11)Hic alius se commemorat inter duos arbitrum delectum, sanata simultate, reconciliata gratia, purgata suspicione amicos ex infensis reddidisse; (12)itidem alius sese parentibus quaepiam imperantibus oboedisse, et alius aliquid meditatione sua repperisse uel alterius demonstratione didicisse, <...> denique ceteri commemorant. Qui nihil habet ad[d]ferre cur prandeat, inpransus ad opus foras extruditur.


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[VII]

 

(1)Alexandro illi, longe omnium excellentissimo regi, cui ex rebus actis et auctis cognomentum `magno' inditum est, ne uir unicam gloriam adeptus sine laude unquam nominaretur (2)─ nam solus <a> condito aeuo, quantum hominum memoria extat, inexuperabili imperio orbis auctus fortuna sua maior fuit successusque eius amplissimo<s> et prouocauit ut strenuus et aequiperauit ut meritus et superauit ut melior; (3)solusque sine aemulo clarus, adeo ut nemo eius audeat uirtutem uel sperare, fortunam uel optare, (4)─ eius igitur Alexandri multa sublimia facinora et praeclara edita fatigaberis admirando uel belli ausa uel domi prouisa, quae omnia adgressus est meus Clemens, eruditissimus et suauissimus poetarum, pulcherrimo carmine inlustrare.

(5)Sed cum primis Alexandri illud praeclarum, quod imaginem suam, quo certior posteris proderetur, noluit a multis artificibus uulgo contaminari, (6)sed edixit uniuerso orbi suo, ne quis effigiem regis temere adsimularet aere, colore, caelamine; quin saepe solus eam Polycletus aere duceret, solus Apelles coloribus deliniaret, solus Pyrgoteles caelamine excuderet; (7)praeter hos tris multo nobilissimos in suis artificiis si quis uspiam repperiretur alius sanctissimae imagini regis manus admolitus, haud secus in eum quam in sacrilegum uindicaturum.

(8)Eo igitur omnium metu factum, solus Alexander ut ubique imaginum sim<illim>us esset, utique omnibus statuis et tabulis et toreumatis idem uigor acerrimi bellatoris, idem ingenium maximi honoris, eadem forma uiridis iuuentae, eadem gratia relicinae frontis cerneretur.

(9)Quod utinam pari exemplo philosophiae edictum ualeret, ne qui imaginem eius temere adsimularet, uti pauci boni artifices, idem probe eruditi omnifariam sapientiae studium contemplarent, (10)neu rudes, sordidi, imperiti pallio tenus philosophos imitarentur et disciplinam regalem tam ad bene dicendum quam ad bene uiuendum repertam male dicendo et similiter uiuendo contaminarent. (11)Quod utrumque scilicet perfacile est.

Quae enim facilior res quam linguae rabies et uilitas morum, alterum ex aliorum contemptu, alterum ex sui? (12)Nam uiliter semet ipsum colere sui contemptus est, barbare alios insectari audientium contumelia est. An non summam contumeliam uobis imponit, qui uos arbitratur maledictis optimi cuiusque gaudere, qui uos existimat mala et uitiosa uerba non intellegere aut, si intellegatis, boni consulere? (13)Quis ex rupiconibus, baiolis, tabernariis tam infans est, ut, si pallium accipere uelit, <non> disertius maledicat?

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[VIII]

 

(1)Hic enim plus tibi debet quam dignitati, quanquam nec haec illi sit cum aliis promiscua. Nam ex innumeris hominibus pauci senatores, (2)ex senatoribus pauci nobiles genere et ex iis consularibus pauci boni et adhuc ex bonis pauci eruditi. Sed ut loquar de solo honore, non licet insignia eius uestitu uel calceatu temere usurpare.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[IX]

 

(1)Si quis forte in hoc pulcherrimo coetu ex il<l>is inuisoribus meis malignus sedet, (2)quoniam ut in magna ciuitate hoc quoque genus inuenitur, qui meliores obtrectare malint quam imitari et, quorum similitudinem desperent, eorundem adfectent simultatem, scilicet uti, qui suo nomine obscuri sunt, meo innotescant, (3)─ si qui igitur ex illis liuid[in]is splendidissimo huic auditorio uelut quaedam macula se immiscuit, (4)uelim paulisper suos oculos per hunc incredibilem consessum circumferat contemplatusque frequentiam tantam, quanta ante me in auditorio philosophi nunquam uisitata est, (5)reputet cum animo suo, quantum periculum conseruandae existimationis hic adeat qui contemni non consueuit, cum sit arduum et oppido difficile uel modicae paucorum expectationi satisfacere, (6)praesertim mihi, cui et ante parta existimatio et uestra de me benigna praesumptio nihil[non] quicquam sinit neglegenter ac de summo pectore hiscere.

(7)Quis enim uestrum mihi unum soloecismum ignouerit? Quis uel unam syllabam barbare pronuntiatam donauerit? Quis incondita et uitiosa uerba temere quasi delirantibus oborientia permiserit blaterare? Quae tamen aliis facile et sane meritissimo ignoscitis. (8)Meum uero unumquodque dictum acriter examinatis, sedulo pensiculatis, ad limam et lineam certam redigitis, cum torno et coturno uero comparatis. Tantum habet u[t]ilitas excusationis, dignitas difficultatis. (9)Adgnosco igitur difficultatem meam nec deprecor, quin sic existimetis. Nec tamen uos parua quaedam et praua similitudo falsos animi habeat, quoniam quaedam, ut saepe dixi, palliata mendicabula obambulant.

(10)Praeco procons. et ipse tribunal ascendit, et ipse togatus illic uidetur, et quidem perdiu stat aut ambulat aut plerumque contentis­sime clamitat; (11)enimuero proconsul ipse moderata uoce rarenter et sedens loquitur et plerumque de tabella legit, (12)quippe praeconis uox garrula ministerium est, proconsulis autem tabella sententia est, quae semel lecta neque augeri littera una neque autem minui potest, sed utcumque recitata est, ita prouinciae instrumento refertur.

(13)Patior et ipse in meis studiis aliquam pro meo captu similitudinem; nam quodcumque ad uos protuli, excerptum ilico et lectum est, nec reuocare illud nec autem mutare nec emendare mihi inde quidquam licet. (14)Quo maior religio dicendi habenda est, et quidem non in uno genere studiorum. Plura enim mea extant in Camenis quam Hippiae in opificiis opera. Quid istud sit, si animo attendatis, diligentius et accuratius disputabo.

(15)Et Hippias e numero sophistarum est, artium multitudine prior omnibus, eloquentia nulli secundus. Aetas illi cum Socrate, patria Elis; genus ignoratur, gloria uero magna, fortuna modica, sed ingenium nobile, memoria excellens, studia uaria, aemuli multi. (16)Venit Hippias iste quondam certamine Olympio Pisam, non minus cultu uisendus quam elaboratu mirandus. (17)Omnia secum quae habebat, nihil eorum [m]emerat, sed suis sibi manibus confecerat: et indumenta quibus indutus, et calciamenta quibus erat inductus, et gestamina quibus erat conspicatus. (18)Habebat indutui ad corpus tunicam interulam tenuissimo textu, triplici licio, purpura duplici; ipse eam sibi solus domi texuerat. (19)Habebat cinctui balteum, quod genus pictura Babylonica miris coloribus uariegatum; nec in hac eum opera quisquam adiuuerat. (20)Habebat amictui pallium candidum, quod superne circumiecerat; id quoque pallium co<m>perior[is] ipsius laborem fuisse. (21)Etiam pedum tegumenta crepidas sibimet com­pegerat; etiam anulum in laeua aureum faberrimo signaculo quem ostentabat, ipse eius anuli et orbiculum circulauerat et palam clauserat et gemmam insculpserat.

(22)Nondum omnia eius commemoraui. Enim non pigebit me commemorare, quod illum non puditum est ostentare, qui magno in coe[p]tu praedicauit, fabricatum semet sibi ampullam quoque oleariam, quam gestabat, lenticulari forma, tereti ambitu, pressula rutunditate, (23)iuxtaque honestam strigileculam, recta fastigatione coelaulae, flexa tubulatione ligulae, ut et ipsa in manu capulo moraretur et sudor ex ea riuulo laberetur. (24)Quis autem non laudauit hominem tam numerosa arte multiscium, totiugi scientia magnificum, tot utensilium peritia daedalum?

Quin et ipse Hippian laudo, sed ingenii eius fecunditatem malo doctrinae quam supellectilis multiformi instrumento aemulari, (25)fateorque me sellularias quidem artes minus callere, uestem de textrina emere, baxeas istas de sutrina praestinare, (26)enimuero anulum nec gestare, gemmam et aurum iuxta plumbum et lapillos nulli aestimare, strigilem et ampullam ceteraque balnei utensilia nundinis mercari. (27)Prorsum enim non eo infiti[ti]as nec radio nec subula nec lima nec torno nec id genus ferramenti<s> uti nosse, sed pro his praeoptare me fateor uno chartario calamo me reficere poemata omnigenus apta uirgae, lyrae, socco, coturno, (28)item satiras ac <g>riphos, item <h>istorias uarias rerum nec non <o>rationes laudatas disertis nec non dialogos laudatos philosophis (29)atque haec <et> alia[et] eiusdem modi tam Graece quam Latine, gemino uoto, pari studio, simili stilo.

(30)Quae utinam possem equidem non singillatim ac discretim, sed cunctim et concertatim tibi, proconsul, uir optime, offerre ac praedicabili testimonio tuo ad omnem nostram Camenam frui! (31)Non hercule penuria laudis, quae mihi dudum integra et florens per omnes antecessores tuos ad te reseruata est, sed quoniam nulli me probati­orem uolo, quam que<m> ipse ante omnis merito probo. Enim sic natura comproba­tum est, ut eum quem laudes etiam ames, porro quem ames etiam laudari te ab illo uelis.

(32)Atque ego me dilectorem tuum profiteor, nulla tibi priuatim, sed omni publicitus gratia obstrictus. Nihil quippe a te impetraui, quia nec postulaui. (33)Sed philosophia me docuit non tantum beneficium amare, sed etiam malefici­um magisque iudicio impertire quam commodo inseruire et quod in commune expediat malle quam quod mihi. Igitur bonitatis tuae diligunt plerique fructum, ego studium. (34)Idque facere adortus sum, dum mo[do]derationem tuam in prouincialium negotiis contemplor, qua effectius te amare debeant experti propter beneficium, expertes propter exemplum. (35)Nam et beneficio multis commodasti et exemplo omnibus profuisti.

Quis enim a te non amet discere, quanam moderatione optineri queat tua ista grauitas iucunda, mitis austeritas, placida constantia blandusque uigor[em]. (36)Neminem proconsulum, quod sciam, prouincia Africa magis reuerita est, minus uerita: nullo nisi tuo anno ad coercenda peccata plus pudor quam timor ualuit. Nemo te alius pari potestate saepius profuit, rarius terruit, nemo similiorem uirtute filium adduxit.

Igitur nemo Carthagini proconsulum diutius fuit. (37)Nam etiam eo tempore quo prouincia<m> circumibas, manente nobis Honorino minus sensimus absentiam tuam, quam te magis desideraremus: (38)paterna in filio aequitas, senilis in inuene [auctoritas] prudentia, consularis in legato auctoritas; prorsus omnis uirtutes tuas ita effi<n>git ac repraesentat, ut medius fidius admirabilior esset in iuuene quam in te parta laus, nisi eam tu talem dedisses.

(39)Qua utinam perpetuo liceret frui! Quid nobis cum istis proconsulum uici[ci]bus, quid cum annis breuibus et festinantibus mensibus? O celer<e>s bonorum hominum dies, o praesidum optimorum citata curricula! Iam te, Seueriane, tota prouincia desideramus. (40)Enimuero Honorinum et honos suus ad praeturam uocat et fauor Caesarum ad consulatum format et amor noster inpraesentiarum tenet et spes Carthaginis in futurum spondet, uno solacio freta exempli tui, quod qui legatus mittitur, proconsul ad nos cito reuersurus est.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[X]

 

<...>

 

                                                (1)`Sol qui candentem feruido curru atque equis

                        flammam citatis feruido ardore explicas'

 

itemque luminis eius Luna discipula nec non quinque ceterae uagantium potestates: (2)Iouis benefica, Veneris uoluptifica, pernix Mercuri, perniciosa Saturni, Martis ignita.

(3)Sunt et aliae mediae deum potestates, quas licet sentire, non datur cernere, ut Amoris ceterorumque id genus, quorum forma inusitata, uis cognita.

(4)Item in terris, utcumque prouidentiae ratio poscebat, alibi montium arduos uertices extulit, alibi camporum supinam planitiem coaequauit, itemque ubique distinxit amnium fluores, pratorum uirores, item dedit uolatus auibus, uolutus serpentibus, cursus feris, gressus hominibus.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XI]

 

(1)Patitur enim quod qui herediolum sterile[m] et agrum scruposum, meres rupinas et senticeta miseri colunt: quoniam nullus in tesquis suis fructus est nec ullam illic aliam frugem uident, (2)sed

                        `infelix lolium et steriles dominantur [h]auenae,'

suis frugibus indigent, aliena furatum eunt et uicinorum flores decerpunt, scilicet ut eos flores carduis suis misceant.

Ad eundem modum qui suae uirtutis sterilis est <...>

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII


 

[XII]

 

(1)Psittacus auis Indiae auis est. Instar illi minimo minus quam columbarum, sed color non columbarum; non enim lacteus ille uel liuidus uel utrumque, subluteus aut sparsus, est, sed color psittaco uiridis et intimis plumulis et extimis palmulis, nisi quod sola ceruice distinguitur. (2)Enimuero ceruicula eius circulo mineo uelut aurea torqui pari fulgoris circumactu cingitur et coronatur.

Rostri prima duritia: cum in petra<m> quampiam concitus altissimo uolatu praecipitat, rostro se uelut anchora excipit. (3)Sed et capitis eadem duritia quae rostri. Cum sermonem nostrum cogitur aemulari, ferrea clauicula caput tunditur, imperium magistri ut persentiscat; haec discenti ferula est.

(4)Discit autem pullus usque ad duos aetatis suae annos, dum facile os, uti conformetur, dum tenera lingua, uti conuibretur: senex autem captus et indocilis est et obliuiosus. (5)Verum ad disciplinam humani sermonis facilior est psittacus, glande qui uescitur et cuius in pedibus ut hominis quini digituli numerantur. (6)Non enim omnibus psittacis id insigne, sed illud omnibus proprium, quod eis lingua latior quam ceteris auibus; eo facilius uerba hominis articulant patentiore plectro et palato.

(7)Id uero quod dicit, ita similiter nobis canit uel potius eloquitur, ut, uocem si audias, hominem putes: nam <coruum> quidem si audias, ┼ idem conate non loqui ┼.

(8)Verum enimuero et coruus et psittacus nihil aliud quam quod didicerunt pronuntiant. Si conuicia docueris, conuiciabitur diebus ac noctibus perstrepens maledictis: hoc illi carmen est, hanc putat cantionem. (9)Vbi omnia quae didicit maledicta percensuit, denuo repetit eandem cantilenam. Si carere conuicio uelis, lingua excidenda est aut quam primum in siluas suas remittendus est.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XIII]

 

(1)Non enim mihi philosophia id genus orationem largita est, ut natura quibusdam auibus breuem et te<m>porarium cantum commodauit: hirundinibus matutinum, cicadis meridianum, noctuis serum, ululis uespertinum, bubonibus nocturnum, gallis antelucanum. (2)Quippe haec animalia inter se uario tempore et uario modo occinunt et occipiunt carmine, scilicet galli expergifico, bubones gemulo, ululae querulo, noctuae intorto, cicadae obstreporo, hirundines perarguto.

(3)Sed enim philosophi ratio et oratio tempore iugis est et auditu uenerabilis et intellectu utilis et modo omnicana.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XIV]

 

(1)Haec atque hoc genus alia partim cum audiret a Diogene Crates, alia[s] ipse sibimet suggereret, denique in forum exilit, rem familiarem abicit uelut onus stercoris magis labori quam usui, dein coetu facto maximum exclamat: (2)`Crates,' inquit, `Crates, te manumitte[s]!' Exinde non modo solus, uerum nudus et liber omnium, quoad uixit, beate uixit.

Adeoque eius cupiebatur, ut uirgo nobilis spretis iunioribus ac ditioribus procis ultron<ea> eum sibi optauerit. (3)Cumque interscapulum Crates retexisset, quod erat aucto gibbere, peram cum baculo et pallium humi pos[s]uisset eamque suppellectilem sibi esse puellae profiteretur eamque formam quam uiderat (4)─ proinde sedulo consuleret, ne post querela[m] eam caperet ─ enimuero Hipparche condicionem accipit. (5)Iam dudum sibi prouisum satis et satis consultum respondit, neque ditiorem maritum neque formon­siore<m> uspiam gentium posse inuenire; proinde duceret quo liberet.

 (6)Dux Cynicus in porticum. Ibidem, in loco celebri, coram luce clarissima accubuit, coramque uirginem inminuisset paratam pari constantia, ni Zeno procinctu palliastri circumstantis coronae obtutu<m> magistri in secreto defendisset.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XV]

 

(1)Samos Icario in mari modica insula est ─ exaduersum Miletos ─ ad occidentem eius sita, nec ab ea multo pelagi dispescitur: utrumuis clementer nauigantem dies alter in portu sistit. (2)Ager frumento piger, aratro inritus, fecundior oliueto, nec uinitori nec hol<it>ori scalpitur. Ruratio omnis in sarculo et surculo, quorum prouentu magis fructuosa insula est quam frugifera. (3)Ceterum et incolis frequens et hospitibus celebrata. Oppidum habet, nequaquam pro gloria, sed quod fuisse amplum semiruta moenium multifariam indicant.

(4)Enimuero fanum Iunonis antiquitus famigeratum; id fanum secundo litore, si recte recordor uiam, uiginti haud amplius stadia oppido abest. (5)Ibi donarium deae perquam opulentum: plurima auri et argenti ratio in lancibus, speculi<s>, poculis et cuiuscemodi utensilibus. (6)Magna etiam uis aeris uario effigiatu, ueterrimo et spectabili opere: uel inde ante aram Bathylli statua a Polycrate tyranno dicata, qua nihil uideor effectius cognouisse; quidam Pythagorae eam falso existimant.

(7)Adulescens est uisenda pulchritudine, crinibus <a> fronte parili separatu per malas remulsis; pone autem coma prolixior interlucentem ceruicem scapularum finibus obumbrat; ceruix suci plena, malae uberes, genae teretes, at medio mento lacullatur, eique prorsus citharoedicus status: (8)deam conspiciens, canenti similis, tunicam picturis uariegatam deorsus ad pedes deiectus ipsos, Graecanico cingulo, chlamyde uelat utrumque brachium ad usque articulos palmarum, cetera decoris [i]striis dependent; (9)cithara balteo caelato apta strictim sustinetur; manus eius tenerae, procerulae: laeua distantibus digitis neruos molitur, dextra psallentis gestu pulsabulum citharae admouet, ceu parata percutere, cum uox in cantico inter­quieuit; (10)quod interim canticum uidetur ore tereti semihiantibus in conatu labellis eliquare.

(11)Verum haec quidem statua esto cuiuspiam puberum, qui[s] Polycrati tyranno dilectus Anacreonteum amicitiae gratia cantilat. (12)Ceterum multum abest Pythagorae philosophi statuam esse: et natu[s] Samius et pulchritudine adprime insignis et psallendi musicaeque omnis multo doctissimus, ac ferme id aeui, quo Polycrates Samum potiebatur, sed haudquaquam philosophus tyranno dilectus est. (13)Quippe eo commodum dominari orso profugit ex insula clanculo Pythagoras, patre Mnesarcho nuper amisso, quem comperio inter sellularios artifices gemmis faberrime sculpendis laudem magis quam opem quaesisse. (14)Sunt qui Pythagoran aiant eo temporis inter captiuos Cambysse regis Aegyptum cum adueheretur, doctores habuisse Persarum magos ac praecipue Zoroast<r>en, omnis diuini arc[h]ani antistitem, posteaque eum a quodam Gillo Crotoniensium principe reciperatum.

(15)Verum enimuero celebrior fama optinet sponte eum petisse Aegyptias disciplinas atque ibi a sacerdotibus caerimoniarum incredundas potentias, numerorum admirandas uices, geometriae sollertissimas formulas <didicisse>; (16)nec his artibus animi expletum mox Chaldaeos atque inde Bracmanos ─ hi sapientes uiri sunt, Indiae gens est ─ eorum ergo Bracmanum gymnosophistas adisse.

(17)Chaldaei sideralem scientiam, numinum uagantium statos ambitus, utrorumque uarios effectus in genituris hominum ostendere nec non medendi remedia mortalibus latis pecuniis terra caeloque et mari conquisita. (18)Bracmani autem pleraque philosophiae eius contulerunt, quae mentium documenta, quae corporum exercitamenta, quot partes animi, quot uices uitae, quae diis manibus pro merito suo cuique tormenta uel praemia.

(19)Quin etiam Pherecydes Syro ex insula oriundus, qui primus uersuum nexu repudiato conscribere ausus est passis uerbis, soluto locutu, libera oratione, eum quoque Pythagoras magistrum coluit et infandi morbi putredine in serpentium scabiem solutum religiose humauit.

(20)Fertur et penes Anaximandrum Milesium naturabilia commen­tatus nec non et Cretensem Epimeniden inclitum fatiloquum et piatorem disciplinae gratia sectatus (21)itemque Leodamantem Creop<h>yli discipulum (qui Creop<h>ylus memoratur poetae <H>omeri hospes et aemulator canendi fuisse).

(22)Tot ille doctoribus eruditus, tot tamque multiiugis calicibus disciplinarum toto orbe haustis, uir praesertim ingenio ingenti ac profecto super captum hominis animi augustior, primus philosophiae nuncupat[i]or et conditor, (23)nihil prius discipulos suos docuit quam tacere, primaque apud eum meditatio sapienti futuro linguam omnem coercere uerba<que>, quae `uolantia' poetae appellant, ea uerba detractis pinnis intra murum candentium dentium premere. (24)Prorsus, inquam, hoc erat primum sapientiae rudimentum: meditari condiscere, loquitari dediscere.

(25)Non in totum aeuum tamen uocem desuescebant, nec omnes pari tempore elingues magistrum sectabantur, sed grauioribus uiris breui spatio satis uidebatur taciturnitas modificata, loquaciores enimuero ferme in quinquennium uelut exilio uocis punieba<n>tur.

(26)Porro noster Plato, nihil ab hac secta uel paululum deuius, pythagorissat in plurimis; aeque et ipse <ut> in nomen eius a magistris meis adoptarer, utrumque meditationibus academicis didici: et, cum dicto opus est, inpigre dicere, et, cum tacito opus est, libenter tacere. (27)Qua moderatione uideor ab omnibus tuis antecessoribus haud minus oportuni silentii laudem quam tempestiuae uocis testimonium consecutus.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XVI]

 

(1)Priusquam uobis occipiam, principes A<fricae> u<iri>, gratias agere ob statuam, quam mihi praesenti honeste postulastis et absenti benigne decreuistis, prius uolo causam uobis allegare, cur aliquam multos dies a conspectu auditorii afuerim (2)contulerimque me ad Persianas aquas, gratissima prorsus et sanis natabula et aegris medicabula (3)─ quippe ita institui omne uitae meae tempus uobis probare, quibus me in perpetuum firmiter dedicaui: nihil tantum, nih<i>l tantulum faciam, quin eius uos et gnaros et iudices habeam ─ (4) quid igitur de repentino ab hoc splendidissimo conspectu uestro distulerim.

(5)Exemplum eius rei paulo secus simillimum memorabo, quam inprouisa pericula hominibus subito oboriantur, de Philemone comico. De ingenio eius qui satis nostis, de interitu paucis cognoscite. An etiam de ingenio pauca uultis?

(6)Poeta fuit hic Philemon, mediae comoediae scriptor, fabulas cum Menandro in scaenam dictauit certauitque cum eo, fortasse impar, certe aemulus. Namque eum etiam uicit saepenumero ─ pudet dicere. (7)Repperias tamen apud ipsum multos sales, argumenta lepide inflexa, adgnitus lucide explicatos, personas rebus competentes, sententias uitae congruentes, ioca non infra soccum, seria non usque ad coturnum. (8)Rarae apud illum corruptelae, [e]tuti errores, concessi amores. (9)Nec eo minus et leno periurus et amator feruidus et seruulus callidus et amica illudens et uxor inhibens et mater indulgens et patruus obiurgator et sodalis opitulator et miles proeliator, sed et parasiti edaces et parentes tenaces et meret<r>ices procaces.

(10)Hisce laudibus diu in arte comoedica nobilis forte recitabat partem fabulae quam recens fecerat cumque iam in tertio actu, quod genus in comoedia fieri amat, iucundiores adfectus moueret, imber repentino coortus, ita ut mihi ad uos uenit usus nuperrime, differri auditorii coetum et auditionis coeptum coegit: (11)relicum tamen, uariis postulantibus, sine intermissione deincipiti die perlecturum.

Postridie igitur maximo studio ingens hominum frequentia conuenere. (12)Sese quisque exaduersum quam proxime collocat; serus adueniens amicis adnuit; locum sessui impertiunt; extimus quisque excuneati queruntur; (13)farto toto theatro ingens stipatio, occipiunt inter se queri; qui non adfuerant percontari ante dicta, qui adfuerant recordari audita, cunctisque iam prioribus gnaris sequentia expectare.

(14)Interim dies ire, neque Philemon ad condictum uenire; quidam tarditatem poetae murmurari, plures defendere. Sed ubi diutius aequo sedetur nec Philemon uspiam comparet, missi ex promptioribus qui acci[p]erent, atque eum in suo sibi lectulo mortuum offendunt. (15)Commodum ille anima edita obriguerat, iacebatque incumbens toro, similis cogitanti: adhuc manus uolumini implexa, adhuc os recto libro impressus, sed enim iam animae uacuus, libri oblitus et auditorii securus.

(16)Stetere paulisper qui introierant, perculsi tam inopinatae rei, tam formonsae mortis miraculo. (17)Dein regressi ad populum renuntiauere Philemonem poetam, qui expectaretur, qui in theatro fictum argumentum finiret, iam domi ueram fabulam consummasse; enimuero iam dixisse rebus humanis ualere et plaudere, suis uero familiaribus dolere et plangere; (18)hesternum illi imbrem lacrimas auspicasse; comoediam eius prius ad funebrem facem quam ad nubtialem uenisse; proin, quoniam poeta optimus personam uitae deposuerit, recta de auditorio eius exequias eundum, legenda eius esse nunc ossa, mox carmina.

(19)Haec ego ita facta, ut commemoraui, olim didiceram, sed hodie s<u>m e meo periculo recordatus. Nam, ut meministis profecto, cum impedita esset imbri recitatio, in propinquum diem uobis uolentibus protuli, et quidem Philemonis exemplo paenissime; (20)quippe eodem die in palaestra adeo uehementer talum inuerti, ut minimum a[d]fuerim, quin articulum etiam a crure defregerim. Tamen articulus loco concessit exque eo luxu adhuc fluxus est. (21)Et iam dum eum ingenti plaga reconcilio, iamiam sudoro adfatim corpore diutule obrigui; (22)inde acerbus dolor intestinorum coortus modico ante sedatus est, quam me denique uiolentus exanimaret et Philemonis ritu compelleret ante letum abire quam lectum, potius implere fata quam fanda, consummare potius animam quam historiam.

(23)Cum primum igitur apud Persianas aquas leni temperie nec minus utiquam blando fomento gressum reciperaui, (24)nondum quidem ad innitendum idonee, sed quantum ad uos festinanti satis uideba[n]­tur, ueniebam redditum quod pepigeram, cum interim uos mihi beneficio uestro non tantum clauditatem dempsistis, uerum etiam pernicitatem addidistis.

(25)An non properandum mihi erat, ut pro eo honore uobis multas gratias dicerem, pro quo nullas preces dixeram? Non quin magnitudo Carthaginis mereatur etiam <a> philosopho precem pro honore, sed ut integrum et intemeratum esset uestrum beneficium, si nihil ex gratia eius petitio mea defregisset, id est, ut usque quaque esset gratuitum. (26)Neque enim aut leui mercede emit qui precatur, aut par<u>um pretium accipit qui rogatur, adeo ut omnia utensilia emere uelis quam rogare. (27)Id ego arbitror praecipue in honore obseruandum; quem qui laboriose exorauerit, sibi debet <u>nam gratia<m>, quod impe<t>rarit; qui uero sine molestia ambitus adeptus est, duplam gratiam praebentibus debet, et quod non petierit et quod acceperit.

(28)Duplam igitur uobis gratiam debeo, immo enimuero mul­tiiugam, quam ubique equidem et semper praedicabo. (29)Sed nunc inpraesentiarum libro isto ad hunc honorem mihi conscripto, ita ut soleo, publice protestabor: certa est enim ratio, qua debeat philoso­phus ob decretam sibi publice statuam gratias agere, (30)a qua paululum demutabit liber, [e] quem Strabonis Aemiliani excellentis­simus honor flagitat ─ quem librum sperabo me commode posse conscribere; satis eum hodie uobiscum probare ─ (31)est enim tantus in studiis, <ut> praenobilior sit proprio ingenio quam patricio consulatu.

Quibusnam uerbis tibi, Aemiliane Strabo, uir omnium, quot umquam fuerunt aut sunt aut etiam erunt, inter optimos clarissime, inter clarissimos optime, inter utrosque doctissime, (32)quibus tandem uerbis pro hoc tuo erga me animo gratias habitum et commemoratum eam, qua digna ratione tam honorificam benignitatem tuam celebrem, qua remuneratione dicendi gloriam tui facti aequiperem, nondum hercle repperio. (33)Sed quaeram sedulo et conitar,

            `dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus.'

Nam nunc inpraesentiarum ─ neque enim diffitebor ─ laetitia facundiae obstrepit et cogitatio uoluptate impeditur; ac mens occupata delectatione mauult inpraesentiarum gaudere quam praedicare.

(34)Quid faciam? Cupio gratus uideri, sed prae gaudio nondum mihi uacat grati<a>s agere. Nemo me, nemo ex illis tristioribus uelit in isto uituperare, quod honorem meum non minus mereor quam intellego, quod clarissimi et eruditissimi uiri tanto testimonio exulto. (35)Quippe testimonium mihi perhibuit in curia Carthaginiensium non minus splendidissima quam benignissima uir consularis; cui etiam notum esse tantummodo summus honor est, is etiam laudator mihi apud principes Africae uiros quodam modo astitit.

(36)Nam, ut comperior, nudius tertius libello misso, per quem postulabat locum celebrem statuae meae, cum primis commemorauit inter nos iura amicitiae a commilitio studiorum eisdem magistris honeste inchoata; tunc postea uota omnia mea secundum dignitatis suae gradus recognouit. (37)Iam illud primum beneficium, quod condiscipulum se meminit. Ecce et hoc alterum beneficium, quod tantus diligi se ex pari praedicat. Quin etiam commemorauit et alibi gentium et ciuitatium honores mihi statuarum et alios decretos.

(38)Quid addi potest ad hoc praeconium uiri consularis? Immo etiam docuit argumento suscepti sacerdotii summum mihi honorem Carthaginis adesse. Iam hoc praecipuum beneficium ac longe ante ceteros excellens, quod me uobis locupletissimus testis suo etiam suffragio commendat. (39)Ad summam pollicitus est se mihi Carthagini de suo statuam positurum, uir, cui omnes prouinciae quadriiuges et seiuges currus ubique gentium ponere gratulantur.

Quid igitur superest ad honoris mei tribunal et columen, ad laudis meae cumulum? Immo enimuero, quid superest? (40)Aemilianus Strabo, uir consularis, breui uotis omnium futurus procons., sententiam de honoribus meis in curia Karthaginiensium dixit, omnes eius auctoritatem secuti sunt. Nonne videtur hoc uobis senatus consultum esse?

(41)Quid quod et Karthaginienses omnes, qui in illa sanctissima curia aderant, tam libenter decreuerunt locum statuere, ut illos scires iccirco alteram statuam, quantum spero, in sequentem curiam protulisse, (42)ut salua ueneratione, salua reuerentia consularis sui, uiderentur factum eius non aemulati sed secuti, id est ut integro die beneficium ad me publicum perueniret.

(43)Ceterum meminerant optimi magistratus et beniuolentissimi principes mandatum sibi a uobis quod uolebant. Id ego nescirem ac <non> praedicarem? Ingratus essem. (44)Quin etiam uniuerso ordini uestro <pro> amplissimis erga me meritis quantas maximas possum gratias ago atque habeo, qui me in illa curia honestissimis adclamatio­nibus decorauere, in qua curia uel nominari tantummodo summus honor est.

(45)Igitur, quod difficile factu erat quodque re uera arduum, non existimabatur: gratum esse populo, placere ordini, probari magistra­tibus et principibus, id ─ praefascine dixerim ─ iam quodam modo mihi obtigit. (46)Quid igitur superest ad statuae meae honorem, nisi aeris pretium et artificis ministerium? Quae mihi ne in mediocribus quidem ciuitatibus unquam defuere, ne ut Karthagini desint, ubi splendidissimus ordo etiam de rebus maioribus iudicare potius solet quam computare.

(47)Sed de hoc tum ego perfectius, cum uos effectius. Quin etiam tibi, nobilitas senatorum, claritudo ciuium, dignitas amicorum, mox ad dedicationem statuae meae libro etiam conscripto plenius gratias cana<m> eique libro mandabo, (48)uti per omnis prouincias eat totoque abhinc orbe totoque abhinc tempore laudes benefacti tui ubique gentium semper annorum repraesentet.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XVII]

 

(1)Viderint, quibus mos est oggerere se et otiosis praesidibus, ut inpatientia linguae commendationem ingenii quaerant et adfectata amicitiae uestrae specie glorientur.

Vtrumque eius a me, Scipio Orfite, longe abest. (2)Nam et quantulumcunque ingenium meum iam pridem pro captu suo hominibus notius est, quam ut indigeat nouae commendationis, (3)et gratiam tuam tuorumque similium malo quam iacto, magisque sum tantae amicitiae cupitor quam gloriator, quoniam cupere nemo nisi uere [putem] potest, potest autem quiuis falso gloriari.

(4)Ad hoc ita semper ab ineunte aeuo bones artes sedulo colui, eamque existimationem morum ac studiorum cum in prouincia nostra tum etiam Romae penes amicos tuos quaesisse me tute ipse locupletis­simus testis es, ut non minus uobis amicitia mea capessenda sit quam mihi uestra concupiscenda.

(5)Quippe non prompte ueniam impertire rarenter adeundi adsiduitatem eius requirentis est, summumque argumentum amoris frequentibus delectari, cessantibus obirasci, perseuerantem celebrare, desinentem desiderare, quoniam necesse est <gratam praesentiam> eiusdem esse, cuius angat absentia.

(6)Ceterum uox cohibita silentio perpeti non magis usui erit quam nares grauedine oppletae, aures spiritu obseratae, oculi albugine obducti. (7)Quid si manus manicis restringantur, quid si pedes pedicis coartentur, iam rector nostri animus aut somno soluatur aut uino mergatur aut morbo sepeliatur? (8)Profecto ut gladius usu splendescit, situ robiginat, ita uox in uagina silentii condita diutino torpore hebetatur. Desuetudo omnibus pigritiam, pigritia ueternum parit. Tragoedi adeo ni cottidie proclament, claritudo arteriis obsolescit; igitur identidem boando purgant rauim.

(9)Ceterum ipsius uocis hominis exercendi ca<s>sus labor superuacaneo studio plurifariam superatur, (10)si quidem uoce hominis et tuba rudore toruior et lyra concentu uariatior et tibia questu delectabilior et fistula susurru iucundior et bucina significatu longinquior. (11)Mitto dicere multorum animalium immeditatos sonores distinctis proprietatibus admirandos, ut est taurorum grauis mugitus, luporum acutus ululatus, elefantorum tristis barritus, equorum hilaris hinnitus (12)nec non auium instigati <cl>angores nec non leonum indignati fremores ceteraeque id genus uoces animalium truces ac liquidae, quas infesta rabies uel propitia uoluptas ciant.

(13)Pro quibus homini uox diuinitus data angustior quidem, sed maiorem habet utilitatem mentibus quam auribus delectationem. (14)Quo magis celebrari debet frequentius usurpata, et quidem non nisi in auditorio, tanto uiro praesidente, in hac excellenti celebritate multorum eruditorum, multorum benignorum. Equidem et si fidibus adprime callerem, non nisi confertos homines consectarer. (15)In solitudine cantilauit

                        Orpheus in siluis, inter delphinas Arion,

quippe, si fides fabulis, Orpheus exilio desolatus, Arion nauigio praecipitatus, ille immanium bestiarum delenitor, hic misericordium beluarum oblectator, ambo miserrimi cantores, quia non sponte ad laudem, sed necessario ad salutem nitebantur. (16)Eos ego impensius admirarer, si hominibus potius quam bestiis placuissent. Auibus haec secretaria uti[n]quam magis congrueri<n>t: merulis et lusciniis et oloribus. (17)Et merulae in remotis tesquis fringultiunt, lusciniae in solitudi­ne Africana canticum adulescentiae garriunt, olores apud auios fluuios carmen senectae meditantur.

(18)Enimuero qui pueris et adulescentibus et senibus utile carmen prompturus est, in mediis milibus hominum canat, ita ut hoc meum de uirtutibus Orfiti carmen est, (19)serum quidem fortasse, sed serium, nec minus gratum quam utile Carthaginiensium pueris <et> iuuenibus et senibus, (20)quos indulgentia sua praecipuus omnium proconsul subleuauit temperatoque desiderio et moderato remedio dedit pueris saturitatem, iuuenibus hilaritatem, senibus securitatem.

(21)Metuo quidem, Scipio, quondam laudes tuas attigi, ne me inpraesentiarum refrenes uel tua generosa modestia uel mea ingenua uerecundia. (22)Sed nequeo quin ex plurimis quae in te meritissimo admiramur, ex his plurimis quin uel paucissima attingam. Vos ea mecum, ciuues ab eo seruati, recognoscite.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XVIII]

 

(1)Tanta multitudo ad audiendum conuenistis, ut potius gratulari Karthagini debeam, quod tam multos eruditionis amicos habet, quam excusare, quod philosophus non recusauerim dissertare. (2)Nam et pro amplitudine ciuitatis frequentia collecta et pro magnitudine frequentiae locus delectus est.

(3)Praeterea in auditorio hoc genus spectari debet non pauimenti marmoratio nec proscaenii contabulatio nec scaenae columnatio, sed nec culminum eminentia nec lacunarium refulgentia nec sedilium circumferentia, (4)nec quod hic alias mimus halucinatur, comoedus sermocinatur, tragoedus uociferatur, funerepus periclitatur, praes­tigiator furatur, histrio gesticulatur ceterique omnes ludiones ostentant populo quod cuiusque artis est, (5)sed istis omnibus supersessis nihil amplius spectari debet quam conuenientium ratio et dicentis oratio.

(6)Quapropter, ut poetae solent hic ibidem uarias ciuitates substituere, ut ille tragicus, qui in theatro dici facit:

                        `Liber, qui augusta haec loca Cithaeronis colis,'

(7)item ille comicus:

                        `perparuam partim postulat Plautus loci

                        de uostris magnis atque amoenis moenibus,

                        Athenas quo sin<e> architectis conferat,'

(8)non secus et mihi liceat nullam longinquam et transmarinam ciuitatem hic, sed enim ipsius Karthaginis uel curiam uel bybliothe­cam substituere. (9)Igitur proinde habetote, si curia digna protulero, ut si in ipsa curia me audiatis, si erudita fuerint, ut si in bybliotheca legantur.

(10)Quo<d> utinam mihi pro multitudine auditorii prolixa oratio suppeteret ac non hic maxime clauderet, ubi me facundissimum cu[m]perem. (11)Sed uerum uerbum est profecto, qui aiunt nihil quicquam homini tam prosperum diuinitus datum, quin ei tamen admixtum sit aliquid difficultatis, ut etiam in amplissima quaque laetitia subsit quaepiam uel parua querimonia coniugatione quadam mellis et fellis: ubi uber, ibi tuber.

(12)Id ego cum [in] alias, tum etiam nunc inpraesentiarum usu experior. Nam quanto uideor plura apud uos habere ad commen­dationem suffragia, tanto sum ad dicendum nimia reuerentia uestri cunctatior, (13)et qui penes extrarios saepenumero promptissime disceptaui, idem nunc penes meos haesito ac ─ mirum dictu ─ ipsis inlecebris deterreor et stimulis refrenor et incitamentis cohibeor. (14)An non multa mihi apud uos adhortamina suppetunt, quod sum uobis nec lare alienus nec pueritia inuisitatus nec magistris peregrinus nec secta incognitus nec uoce inauditus nec libris inlectus improbatusue? (15)Ita mihi et patria in concilio Africae, id est uestro, et pueritia apud uos et magistri uos et secta, licet Athenis Atticis confirmata, tamen hic inchoata est, (16)et uox mea utraque lingua iam uestris auribus ante proxumum sexennium probe cognita, quin et libri mei non alia ubique laude carius censentur quam quod iudicio uestro comprobantur.

(17)Haec tanta ac totiuga inuitamenta communia non minus uos ad audiendum prolectant quam me ad aud[i]endum retardant, faciliusque laudes uestras alibi gentium quam apud uos praedicarim: ita apud <s>uos cuique modestia obnoxia est, apud extrarios autem ueritas libera. (18)Semper adeo et ubique uos quippe ut parentis ac primos magistros meos celebro mercedemque uobis rependo, non illam, quam Protagora sophista pepigit nec accepit, sed quam Thales sapiens nec pepigit et accepit. Video, quid postuletis: utramque narrabo.

(19)Protagora, qui sophista fuit longe multiscius et cum primis rhetoricae repertoribus perfacundus, Democriti physici ciuis aequaeuus ─ inde ei suppeditata doctrina est ─, (20)eum Protagoran aiunt cum suo sibi discipulo Euat<h>lo mercedem nimis uberem condicione temeraria pepigisse, uti sibi tum demum id argenti daret, si primo tirocinio agendi penes iudices uicisset.

(21)Igitur Euathlus postquam cuncta illa exorabula iudicantium et decipula aduersantium et artificia dicentium uersutus alioqui<n> et[i] ingeniatus ad astutiam facile perdidicit, (22)contentus scire quod concupierat coepit nolle quod pepigerat, sed callide nectendis moris frustrari magistrum diutuleque nec agere uelle nec reddere, (23)usque dum Protagoras eum ad iudices prouocauit, expositaque condicione, qua docendum receperat, anceps argumentum ambifariam proposuit: (24)`nam siue ego ui[n]cero,' inquit, `soluere mercedem debebis ut condem[p]natus, seu tu uiceris, nihilo minus reddere debebis ut pactus, quippe qui hanc causam primam penes iudices uiceris. (25)Ita, si uincis, in condicionem incidisti: si uinceris, in damnationem.' (26)Quid quaeris? Ratio conclusa iudicibus acriter et inuincibiliter uidebatur.

Enimuero Euathlus, utpote tanti ueteratoris perfectissimus discipulus, biceps illud argumentum retorsit. (27)Nam `si ita est,' inquit, `neutro modo quod petis debeo. Aut enim uinco et iudicio dimittor, aut uincor et pacto absoluor, ex quo non debeo mercedem, si hanc primam causam fuero penes iudices uictus. Ita me omni modo liberat: si uinco<r>, condicio, si uinco[r], sententia.'

(28)Nonne uobis uidentur haec sophistarum argumenta obuersa inuicem uice spinarum, quas uentus conuoluerit, inter se cohaerere, paribus utrimque aculeis, simili penetratione, mutuo uulnere? (29)Atque ideo merces Protagorae tam aspera, tam senticosa uersutis et auaris relinquenda est: cui scilicet multo tanta praestat illa altera merces, quam Thalen memorant suasisse.

(30)Thales Milesius ex septem illis sapientiae memoratis uiris facile praecipuus ─ enim geometriae penes G<r>aios primus repertor et naturae rerum certissimus explorator et ast<r>orum peritissimus contemplator ─ maximas res paruis lineis repperit: (31)temporum ambitus, uentorum flatus, stellarum meatus, tonitruum sonora miracula, siderum obliqua curricula, solis annua reuerticula, i<ti>dem lunae uel nascentis incrementa uel senescentis dispendia uel deli<n>quentis obstiticula. (32)Idem sane iam procliui senectute diuinam rationem de sole commentus est, quam equidem non didici modo, uerum etiam experiundo comprobaui, quoties sol magnitudine sua circulum quem permeat metiatur.

(33)Id a se recens inuentum Thales memoratur edocuisse Mandray­tum Prien[n]ensem, qui noua et inopinata cognitione impendio delectatus optare iussit, quantam uellet mercedem sibi pro tanto documento rependi. (34)`Satis,' inquit `mihi fuerit mercedis,' Thales sapiens, `si id quod a me didicisti, cum proferre ad quospiam coeperis, <non> tibi adsciueris, sed eius inuenti me potius quam alium repertorem praedicaris.' (35)Pulchra merces prorsum ac tali uiro digna et perpetua; nam et in hodiernum ac dein semper Thali ea merces persoluetur ab omnibus nobis, qui eius caelestia studia uere cognouimus.

(36)Hanc ego uobis mercedem, Karthaginienses, ubique gentium dependo pro disciplinis, quas in pueritia sum apud uos adeptus. Vbique enim me uestrae ciuitatis alumnum fero, ubique uos omnimodis laudibus celebro, uestras disciplinas studiosius percolo, uestras opes gloriosius praedico, uestros etiam deos religiosius ueneror.

(37)Nunc quoque igitur principium mihi apud uestras auris auspicatissimum ab Aesculapio deo capiam, qui arcem nostrae Karthaginis indubitabili numine propitius [s]t[r]egit. (38)Eius dei hymnum Graeco et Latino carmine uobis ecce <iam> canam [iam] illi a me dedicatum. Sum enim non ignotus illi sacricola nec recens cultor nec ingratus antistes, ac iam et prorsa et uorsa facundia ueneratus sum, (39)ita ut etiam nunc hymnum eius utraque lingua canam, cui dialogum similiter Graecum et Latinum praetexui, in quo sermocinabuntur Safidius Seuerus et Iulius Perseus, (40)uiri et inter se mutuo et uobis et utilitatibus publicis merito amicissimi, doctrina et eloquentia et beniuolentia paribus, incertum, modestia quietiores an industria promptiores an honoribus clariores. (41)Quibus cum sit summa concordia, tamen haec sola aemulatio et in hoc unum certamen est, uter eorum magis Karthagine<m> diligat, atque summis medullitus uiribus contendunt ambo, uincitur neuter.

(42)Eorum ego sermonem ratus et uobis auditu gratissimum, mihi compositu congruentem et dedicatu[r] religiosum[mo], in principio libri facio quendam ex his, qui mihi Athenis condidicerunt, percontari a Perseo Graece quae ego pridie in templo Aesculapi disseruerim, (43)paulatimque illis Seuerum adiungo, cui interim Romanae linguae partes dedi. Nam et Perseus, quamuis et ipse optime possit, tamen hodie uobis atticissabit.


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XIX]

 

(1)Asclepiades ille, inter praecipuos medicorum, si unum Hippocratem excipias, ceteris princeps, primus etiam uino repperit aegris opitulari, sed dando scilicet in tempore: cuius rei obseruationem probe callebat, ut qui diligentissime animaduerterat uenarum pulsus inconditos uel praeclaros.

(2)Is igitur cum forte in ciuitatem sese reciperet et rure suo suburbano rediret, aspexit in pomoeriis ciuitatis funus ingens locatum plurimos homines ingenti multitudine, qui exequias uenerant, circumstare, omnis tristissimos et obsoletissi­mos uestitu. (3)Propius accessit ut incognosceret more ingenii quisnam esset, quoniam percontanti nemo responderat, an uero ut ipse aliquid in illo ex arte reprehenderet. Certe quidem iacenti homini ac prope deposito fatum attulit.

(4)Iam miseri illius membra omnia aromatis perspersa, iam os ipsius unguine odoro dilibutum, iam eum pollinctum, iam paene paratum contemplatus enim, (5)diligentissi­me quibusdam signis animaduersis, etiam atque etiam pertrectauit corpus hominis et inuenit in illo uitam latentem. (6)Confestim exclamauit uiuere hominem: procul igitur faces abigerent, procul ignes amolirentur, rogum demolirentur, cenam feralem a tumulo ad mensam referrent!

(7)Murmur interea exortum; partim medico credendum dicere, partim etiam inridere medicinam. Postremo propinquis etiam hominibus inuitis, quodne iam ipsi hereditatem habebant, an quod adhuc illi fidem non habebant, (8)aegre tamen ac difficulter Asclepia­des impetrauit breuem mortuo dilationem atque ita uispillonum manibus extortum uelut ab inferis postliminio domum rettulit confestimque spiritum recreauit, confestim animam in corporis latibulis delitiscentem quibusdam medicamentis prouocauit.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XX]

 

(1)Sapientis uiri super mensam celebre dictum est: `Prima, inquit, creterra ad sitim pertinet, secunda ad hilaritatem, tertia ad uoluptatem, quarta ad insaniam.' (2)Verum enimuero Musarum creterra uersa uice quanto crebrior quantoque meracior, tanto propior ad animi sanitatem. (3)Prima creterra litteratoris rudimento excitat, secunda grammatici doctrina instr[a]uit, tertia rhetoris eloquentia armat.

Hactenus a plerisque potatur. (4)Ego et alias creterras Athenis bibi: poeticae comptam, geometriae limpidam, musicae dulcem, dialecticae austerulam. Iam uero uniuersae philosophiae inexplebilem scilicet <et> nectaream. (5)Canit enim Empedocles carmina, Plato dialogos, Socrates hymnos, Epicharmus modos, Xenophon historias, [Xeno]Crates satiras: (6)Apuleius uester haec omnia nouemque Musas pari studio colit, maiore scilicet uoluntate quam facultate, eoque propensius fortasse laudandus est, quod omnibus bonis in rebus conatus in laude, effectus in casu est, (7)ita ut contra in maleficiis etiam cogitata scelera, non perfecta adhuc uindicantur, cruenta mente, pura manu. (8)Ergo sicut ad poenam sufficit meditari punienda, sic et ad laudem satis est conari praedicanda.

(9)Quae autem maior laus aut certior quam Karthagini benedicere, ubi tota ciuitas eruditissi­mi estis, pene<s> quos omnem disciplinam pueri discunt, iuuenes ostentant, senes docent? (10)Karthago prouinciae nostrae magistra uenerabilis, Karthago Africae Musa caelestis, Karthago Camena togatorum!

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XXI]

 

(1)Habet interdum et necessaria festinatio honestas moras, saepe uti malis interpellatam uoluntatem. Quippe et illis, quibus curriculo confecta uia opus est, (2)adeo uti praeoptent pendere equo quam carpento sedere, propter molestias sarcinarum et pondera uehiculorum et moras orbium et salebras orbitarum (3)─ adde et lapidum globos et caudicum toros et camporum riuos et collium cliuos ─ (4)hisce igitur moramentis omnibus qui uolunt deuitare ac uectorem sibimet equum deligunt diutinae fortitudinis, uiuacis pernicitatis, id est et ferre ualidum et ire rapidum,

                        `qui campos collesque gradu perlabitur uno,'

ut ait Lucilius, (5)tamen cum eo equo per uiam concito peruolant, si quem interea conspicantur ex principalibus uiris nobilem hominem, bene consultum, bene cognitum, quanquam oppido festinent, (6)tamen honoris eius gratia cohibent cursum, releuant gradum, retardant equum et ilico in pedes desiliunt, fruticem, quem uerberando equo gestant, eam uirgam in laeuam manum transferunt, (7)itaque expedita dextra adeunt ac salutant et, si diut<ule> ille quippiam percontetur, ambulant diutule et fabulantur, denique quantumuis morae in officio libenter insumunt.

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII[XXII]

 

(1)Crates ille Diogenis sectator, qui ut lar familiaris apud homines aetatis suae Athenis cultus est (2)─ nulla domus unquam clausa erat nec erat patris familias tam absconditum secretum, quin eo tempestiue Crates interueniret, litium omnium et iurgiorum inter propinquos disceptator atque arbiter; (3)quod Herculem olim poetae memorant monstra illa immania hominum ac ferarum uirtute subegisse orbemque terrae purgasse, similiter aduersum iracundiam et inuidiam atque auaritiam atque libidinem ceteraque animi humani monstra et flagitia philosophus iste Hercules fuit: (4)eas omnes pestes mentibus exegit, familias purgauit, malitiam perdomuit, seminudus et ipse et claua insignis, etiam Thebis oriundus, unde Herculem fuisse memoria extat (5)─ igitur, priusquam plane Crates factus, inter proceres Thebanos numeratus est, lectum genus, frequens famulitium, domus amplo ornata uestibulo, ipse bene uestitus, bene praediatus.

(6)Post ubi intellegit nullum sibi in re familiari praesidium legatum, quo fretus aetatem agat, omnia fluxa infirmaque esse, quidquid sub caelo diuitiarum est, eas omnes ad bene uiuendum <ne>quicquam esse <...>

 


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII


 

[XXIII]

 

(1)Sicuti nauem bonam, fabre factam, bene intrinsecus compactam, extrinsecus eleganter depictam, mobili c<l>auo, firmis rudentibus, procero malo, insigni carchesio, splendentibus uelis, postremo omnibus armamentis idoneis ad usum et honestis ad contemplationem, (2)eam nauem si aut gubernator non agat aut tempestas agat, ut facile cum illis egregiis instrumentis aut profunda hauserint aut scopuli comminuerint!

(3)Sed et medici cum intrauerint ad aegrum uti uisant, nemo eorum, quod tabulina perpulchra in aedibus cernant et lacunaria auro oblita et gregatim pueros ac iuuenes eximia forma in cubiculo circa lectum stantis, aegrum iubet uti sit animo bono, (4)sed ubi iuxtim consedit, manum hominis prehendit, eam pertrectat, uenarum pulsum et momenta captat: si quid illic turbatum atque inconditum offendit, illi renuntiat male morbo haberi. (5)Diues ille cibo interdicitur; ea die in sua sibi copiosa domo panem non accipit, cum interea totum eius seruitium hilares sunt atque epulantur, nec in ea re quicquam efficit condicione.


Go to I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIXXX, XXI, XXII, XXIII


latest changes here: 30-07-2012 16:01


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2014 V. Hunink

copyright statement  / contact