VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

  
INDEX REVIANUS
 

zx

zevende versie
Nijmegen 2024 


In de loop van de jaren zijn talloze brieven van Gerard Reve gepubliceerd.
Meestal zijn de brieven geordend per geadresseerde.
Om het overzicht te behouden maakte ik eind jaren '80 van de vorige eeuw
een chronologische index
op alle in boekvorm uitgegeven Reve-brieven.

Dat was de Index Revianus,
verschenen bij uitgeverij Verzameld Werk,
dankzij uitgevers Han Rouwenhorst en Berend Immink
(eerste druk) Nijmegen 1989.


In de jaren daarna heb ik het materiaal voortdurend bewerkt
en uitgebreid vanwege nieuwe brievenpublicaties,
en in digitale vorm op deze website ter beschikking gesteld van Reve-lezers.
Kosteloos, gratis en voor niets.


De jongste versie is de zevende
uit 2024.


Klik hier voor een PDF
van de Index Revianus (2024).


Veel leesplezier gewenst!


Voor aanvullingen en reacties:
info@vincenthunink.nl

zz
(1989)
 

 


 


This page refers to an electronic index to the published letters by Gerard Reve, one of the greatest 20th century authors in the Netherlands.

  

 


 

 


latest changes here:     HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2022 V. Hunink

copyright statement  / contact