VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT


 


 
PROJECTEN

 

Hieronder volgt een complete lijst van wetenschappelijke en overige projecten van Vincent Hunink, die zullen uitmonden in schriftelijke publicaties. De projecten zijn onderverdeeld naar taal, en daarbinnen naar publicatiesoort.
NEDERLANDSTALIGE PROJECTEN

 

Boeken

 

        2021


 • Wreed en pervers, de Romeinse bronnen over keizer Domitianus, vertaald en toegelicht door Olivier Hekster en Vincent Hunink, Leiden 2021;
 • Aurelius Augustinus, Vijf preken over het credo, [laatste gezamenlijke Augustinus-project van Joke-Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Damon, Eindhoven ca. 2021;


       In voorbereiding

 • Cicero, Lieve familie! brieven aan vrouw en kinderen, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2022;
 • Beda Venerabilis, Kerkgeschiedenis van het Engelse volk, Damon, Eindhoven 2022;
 • Tacitus, Historiën, gewijzigde 3e druk, Amsterdam 2022 of 2023;
 • Aelred van Rievaulx, Leven van Koning Edward, vertaald door Vincent Hunink, ingeleid en toegelicht door Guerric Aerden ocso, Damon, Budel ca 2023;
 • Curtius Rufus, Het verhaal van Alexander de Grote, vertaald en toegelicht door Michel Buijs en Vincent Hunink, ca. 2023;
 • Rufinus, Uit de woestijnen van Egypte. Monniksverhalen uit het vroege christendom; ca. 2024;

 


Artikelen


 • 'Woedende wateren, een poëtische oversteek van de Po (Ennodius, carm.1,5), in: Hermeneus 2021;
 • 'Klassiek vertalen', in: Kleio Jubileumnummer 50 jaar Kleio, 2021;
 • enkele lemmata in Numaga Jaarboek 2021 (biografieën), Vereniging Numaga Nijmegen 2021;


  

 

Recensies

 

 • rec. van: Filodemus, Eros bij de Vesuvius, epigrammen, vertaling Patrick Lateur, Leuven 2020; in: Hermeneus 2021;


 


 

 

Redactiewerk

 

Langlopende projecten/redactielidmaatschappen:

Klik hier voor  meer informatie

 

 
 

Website

  CURRENT RESEARCH

 

Here follows a list of current research projects by Vincent Hunink that will result in printed publications in English. For earlier research projects, please see the page on publications.

 


 

PROJECTS IN ENGLISH

 

 

Books

 • Acta Martyrum Scillitanorum & Passio Perpetuae et Felicitatis, translated and annotated by Vincent Hunink, Brepols, Turnhout ca. 2023;
 • Passio Perpetuae et Felicitatis, a literary commentary by Vincent Hunink, ca. 2023.
 • Petrus Canisius, Epistulae ineditae, edited by Paul Begheijn s.j., Vincent Hunink, a.o., Rome May 2021

The great Jesuit Saint from Nijmegen, Peter Canisius, wrote a great number of letters. Many hundreds of them have been collected in the monumental edition of Braunsberger. In recent decades, many letters emerged that remain still unpublished. Paul Begheyn s.j., one of the world's leading experts of Canisius, and I are preparing a critical edition of all extant letters not published by Braunsberger. My tasks include preparing the Latin texts for publication and adding summaries in English of their content. The completion of the project will take place in 2021, 500 years after Canisius' birth.

 

AUF DEUTSCH

 


 

 

Articles

 

Written

 • 'Female bodies: Perpetua and Felicitas', in: P. van Geest e.a. (ed.), Mystagogy and the body, Leuven 2019.
 • Paul Begheyn SJ & Vincent Hunink, Two letters of Peter Canisius to Cardinal Giovanni Morone (1554),  anti-jesuit forgeries, in: Archivum Historicum Societatis in Rome 2021

 

In preparation

 • 'Three Latin Medea's';

 

 

 


 

 

Reviews


 • rev. of: Joseph Dalbera, Apulei Metamorphoseon: index verborum, liste de fréquence. Alpha-Omega, Reihe A, 266. Hildesheim; Zürich; New York: Olms-Weidmann, 2020. Pp. xii, 451. ISBN 9783487159447. €198,00; in: BMCR 2021;


latest changes here:

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2021 V. Hunink

copyright statement  / contact