VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT


 


 
PROJECTEN

 

Hieronder volgt een complete lijst van wetenschappelijke en overige projecten van Vincent Hunink, die zullen uitmonden in schriftelijke publicaties. De projecten zijn onderverdeeld naar taal, en daarbinnen naar publicatiesoort.
NEDERLANDSTALIGE PROJECTEN

 

Boeken
 


         2023

 • Heureux, ce lieu ! Pompeii en 1000 graffitis (edition franÁaise), Sant' Oreste 2023;
 • Augustinus-antifonen, 43 antifonen voor het feest van Augustinus, bezorgd, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, voor Gregoriaans koor 'Voces Caelestes', begeleidend boek bij CD; 2023;
 • Minucius Felix, Op het strand van Ostia (Octavius), vertaald door Vincent Hunink met een nawoord van Paul van Geest, Kampen 2023;
 • Apuleius, Zwarte Magie en andere redevoeringen, vertaling Vincent Hunink (gewijzigde heruitgave);
 • Augustinus, De regel van Augustinus, (gewijzigde heruitgave);
 • Martialis, Epigrammen book 2, digitale uitgave, Eindhoven 2023;       In voorbereiding

 • Cicero, Verzamelde brieven, Van Oorschot, Amsterdam 2024 (met zes andere vertalers);
 • Here love will be wise, Herculaneum and Stabiae in 250 graffiti, Sant'Oreste 2023 of 2024;


 • Dhuoda, Handboek voor mijn zoon;
 • Beda Venerabilis, Kerkgeschiedenis van het Engelse volk, Damon, Eindhoven ca. 2023;
 • Tacitus, HistoriŽn, gewijzigde 3e druk, Amsterdam 2023 of 2024;
 • Aelred van Rievaulx, Leven van Koning Edward, vertaald door Vincent Hunink, ingeleid en toegelicht door Guerric Aerden ocso, Damon, Budel ca 2025;
 • Rufinus, Uit de woestijnen van Egypte. Monniksverhalen uit het vroege christendom;


        


Artikelen


 • 'Tabula Lugdunensis' [vertaling], in: Lampas, themanummer 'Tabula Lugdunensis', 2023;
 • '«icero's zelfportret als redenaar',  in: Hermeneus 2023


  

 

Recensies


 

 

Redactiewerk

 

Langlopende projecten/redactielidmaatschappen:

Klik hier voor  meer informatie

 

 
 

Website

  CURRENT RESEARCH

 

Here follows a list of current research projects by Vincent Hunink that will result in printed publications in English. For earlier research projects, please see the page on publications.

 


 

PROJECTS IN ENGLISH

 

 

Books

 • Here love will be wise, Herculaneum and Stabiae in 250 graffiti, Apeiron editori, Sant'Oreste (Roma) 2022;
 • Acta Martyrum Scillitanorum & Passio Perpetuae et Felicitatis, translated and annotated by Vincent Hunink, Brepols, Turnhout ca. 2023;
 • Passio Perpetuae et Felicitatis, a literary commentary by Vincent Hunink, ca. 2025.
 • Petrus Canisius, Epistulae ineditae, edited by Paul Begheijn s.j., Vincent Hunink, a.o., Rome ca. 2025

The great Jesuit Saint from Nijmegen, Peter Canisius, wrote a great number of letters. Many hundreds of them have been collected in the monumental edition of Braunsberger. In recent decades, many letters emerged that remain still unpublished. Paul Begheyn s.j., one of the world's leading experts of Canisius, and I are preparing a critical edition of all extant letters not published by Braunsberger. My tasks include preparing the Latin texts for publication and adding summaries in English of their content. The completion of the project will take place in 2021, 500 years after Canisius' birth.

 

AUF DEUTSCH

 


 

 

Articles

 

 

In preparation

 • 'Three Latin Medea's';

 

 

 


 

 

Reviews


 • rec. [EN] of Ausone, …pigrammes, Bissula, Spectacle des sept sages, ťdition, traduction et notes de commentaire par Giampiero Scafoglio et …tienne Wolff, Presses Universitaire de Saint-…tienne, [Saint-…tienne] 2022; in: Gnomon 2023;

latest changes here:

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2023 V. Hunink

copyright statement  / contact