VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT


 


 
PROJECTEN

 

Hieronder volgt een complete lijst van wetenschappelijke en overige projecten van Vincent Hunink, die zullen uitmonden in schriftelijke publicaties. De projecten zijn onderverdeeld naar taal, en daarbinnen naar publicatiesoort.
NEDERLANDSTALIGE PROJECTEN

 

Boeken
 


         2024

 • Anselmus van Canterbury, Het mysterie van God (Waarom werd God mens? & Ondenkbaar dat Hij niet bestaat), vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Wim Verbaal, Damon, Eindhoven 2024;
 • Cicero, Verzamelde brieven, Van Oorschot, Amsterdam 2024 (met zes andere vertalers);
 • Apuleius, Leven en leer van Plato, Gorredijk 2024 (samen met Joachim Lukoschus);
 • Here love will be wise, Herculaneum and Stabiae in 250 graffiti, Sant' Oreste 2025;
 • Cicero, Orator, Noordboek, Gorredijk 2025;            in voorbereiding

 • Martialis, Epigrammen book 2, digitale uitgave, Eindhoven 2024
 • Dhuoda, Handboek voor mijn zoon;
 • Apuleius, Florida, übersetzt von Vincent Hunink, Speyer 2024;
 • Beda Venerabilis, Kerkgeschiedenis van het Engelse volk, Damon, Eindhoven ca. 2026
 • Rufinus, Uit de woestijnen van Egypte. Monniksverhalen uit het vroege christendom;


        


Artikelen


 • [teksten van Seneca in vertaling, waaronder nieuw vertaald ep. 81 en 109], in Hermaion examenboek Latijn 2026;
 • 'I.I. Hartman, Silentium, 'stilte', Latijnse tekst en Nederlandse vertaling door Vincent Hunink; in: Sebastiaan van Bommel (red.) 'Latijnse poëzie van I.I. Hartman',  2024/2025
 • Johannes Murmellius, 'Brief over het onderwijs aan jongens op gewone scholen' (1515), uitgegeven en vertaald door Vincent Hunink, in: Christiaan Caspers e.a. (red., Murmellius, Alkmaar 2024;
 • 'Het Latijnse officie van Augustiunus uit Soeterbeeck', voor: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse Liturgie, herfst 2024;


  

 

Recensies


 • rec. [NL] van: Patrick De Rynck, Zeus in jeans, Volkskrant juni 2024;
 • rec [NL] van: Heraclitus (vertaling en essay) door Ben Schomakers: De Volkskrant juni/juli 2024;
 • rec. [NL] van Dierenverhalen  ter lering en vermaak, Ecbasis cuiusdam captivi en speculum stultorum, vertaald en toegelicht door Mark Nieuwenhuis, Brepols Publishers, Turnhout 2023; ISBN 978 2 503 60782 5; 339 blz., inL Tiecelijn 2024
 

 

Redactiewerk

 

Langlopende projecten/redactielidmaatschappen:

Klik hier voor  meer informatie

 

 
 

Website

  CURRENT RESEARCH

 

Here follows a list of current research projects by Vincent Hunink that will result in printed publications in English. For earlier research projects, please see the page on publications.

 


 

PROJECTS IN ENGLISH

 

 

Books

 • Here love will be wise, Herculaneum and Stabiae in 250 graffiti, Apeiron editori, Sant'Oreste (Roma) 2025;
 • Passio Perpetuae et Felicitatis, an interpretative commentary by Vincent Hunink, ca. 2025.
 • Acta Martyrum Scillitanorum & Passio Perpetuae et Felicitatis, translated and annotated by Vincent Hunink, Brepols, Turnhout ca. 2025
 • Petrus Canisius, Epistulae ineditae, edited by Paul Begheijn s.j., Vincent Hunink, a.o., Rome ca. 2026

The great Jesuit Saint from Nijmegen, Peter Canisius, wrote a great number of letters. Many hundreds of them have been collected in the monumental edition of Braunsberger. In recent decades, many letters emerged that remain still unpublished. Paul Begheyn s.j., one of the world's leading experts of Canisius, and I are preparing a critical edition of all extant letters not published by Braunsberger. My tasks include preparing the Latin texts for publication and adding summaries in English of their content.

 

AUF DEUTSCH

 


 

 

Articles

 

 

In preparation


 

 

 


 

 

Reviews


 • rev. [EN] of Ausone, Épigrammes, Bissula, Spectacle des sept sages, édition, traduction et notes de commentaire par Giampiero Scafoglio et Étienne Wolff, Presses Universitaire de Saint-Étienne, [Saint-Étienne] 2022; in: Gnomon 2023;
 • rev. [EN] of Apuleius, Der goldene Esel, oder Metamorphosen, Lateinisch-Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Niklas Holzberg, (Sammlung Tusculum) (De Gruyter) Berlin/Boston 2023; in: Latomus 2024;

latest changes here:

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2024 V. Hunink

copyright statement  / contact