VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT


 


 
PROJECTEN

 

Hieronder volgt een complete lijst van wetenschappelijke en overige projecten van Vincent Hunink, die zullen uitmonden in schriftelijke publicaties. De projecten zijn onderverdeeld naar taal, en daarbinnen naar publicatiesoort.
NEDERLANDSTALIGE PROJECTEN

 

Boeken

 

        2021


 • (Met Fanny Struyk en Ton Jansen)  Plinius/Martialis, uitwerking examen Latijn 2022, Hermaion, Houten 2021;
 • Wreed en pervers, de Romeinse bronnen over keizer Domitianus, vertaald en toegelicht door Olivier Hekster en Vincent Hunink, Leiden 2021;
 • Aurelius Augustinus, Vijf preken, laatste gezamenlijke Augustinus-project van Joke-Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Damon, Eindhoven ca. 2021;


       In voorbereiding

 • Cicero, Lieve familie! brieven aan vrouw en kinderen, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, ca. 2021;
 • Curtius Rufus, Het verhaal van Alexander de Grote, vertaald en toegelicht door Michel Buijs en Vincent Hunink, ca. 2021;
 • Seneca, Moed houden (de providentia)
 • Seneca, Troost (drie consolationes);
 • Aelred van Rievaulx, Leven van Koning Edward, vertaald door Vincent Hunink, ingeleid en toegelicht door Guerric Aerden ocso, Damon, Budel ca 2023;
 • Rufinus, Uit de woestijnen van Egypte. Monniksverhalen uit het vroege christendom; ca. 2021;

 


Artikelen


 • 'Woedende wateren, een poŽtische oversteek van de Po (Ennodius, carm.1,5), in: Hermeneus 2021;


  

 

Recensies

  


 

 

Redactiewerk

 

Langlopende projecten/redactielidmaatschappen:

Klik hier voor  meer informatie

 

 
 

Website

  CURRENT RESEARCH

 

Here follows a list of current research projects by Vincent Hunink that will result in printed publications in English. For earlier research projects, please see the page on publications.

 


 

PROJECTS IN ENGLISH

 

 

Books

 • Passio Perpetuae et Felicitatis, a literary commentary by Vincent Hunink, ca. 2023.
 • Petrus Canisius, Epistulae ineditae, edited by Paul Begheijn s.j., Vincent Hunink, a.o., Rome May 2021

The great Jesuit Saint from Nijmegen, Peter Canisius, wrote a great number of letters. Many hundreds of them have been collected in the monumental edition of Braunsberger. In recent decades, many letters emerged that remain still unpublished. Paul Begheyn s.j., one of the world's leading experts of Canisius, and I are preparing a critical edition of all extant letters not published by Braunsberger. My tasks include preparing the Latin texts for publication and adding summaries in English of their content. The completion of the project will take place in 2021, 500 years after Canisius' birth.

 

 


 

 

Articles

 

Written

 • 'Female bodies: Perpetua and Felicitas', in: P. van Geest e.a. (ed.), Mystagogy and the body, Leuven 2019.
 • Paul Begheyn SJ & Vincent Hunink, Two letters of Peter Canisius to Cardinal Giovanni Morone (1554),  anti-jesuit forgeries, in: Archivum Historicum Societatis in Rome 2021

 

In preparation

 • 'Three Latin Medea's';

 

 

 


 

 

Reviews


 • rev. [EN] van Peter White (ed.). Augustine. Confessions. Books V-IX. Cambridge Greek and Latin classics. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2019. xii, 358 p. ISBN 9780511841873; in: Augustiniana 2020; latest changes here:

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2020 V. Hunink

copyright statement  / contact