VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT


 


 
PROJECTEN

 

Hieronder volgt een complete lijst van wetenschappelijke en overige projecten van Vincent Hunink, die zullen uitmonden in schriftelijke publicaties. De projecten zijn onderverdeeld naar taal, en daarbinnen naar publicatiesoort.
NEDERLANDSTALIGE PROJECTEN

 

Boeken

 

      2020


    2021


 • (Met Fanny Struyk en Ton Jansen)  Plinius/Martialis, uitwerking examen Latijn 2022, Hermaion, Houten 2021;
 • Tacitus, Annalen, vertaling Vincent Hunink, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 2021;
 • Aurelius Augustinus, Vijf preken, laatste gezamenlijke Augustinus-project van Joke-Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen, Damon, Eindhoven ca. 2020;
 • Wreed en pervers, de Romeinse bronnen over keizer Domitianus, vertaald en toegelicht door Olivier Hekster en Vincent Hunink, Leiden 2020;


       In voorbereiding

 • Cicero, Lieve familie! brieven aan vrouw en kinderen, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, ca. 2021;
 • Curtius Rufus, Het verhaal van Alexander de Grote, vertaald en toegelicht door Michel Buijs en Vincent Hunink, ca. 2021;
 • Aelred van Rievaulx, Leven van Koning Edward, vertaald door Vincent Hunink, ingeleid en toegelicht door Guerric Aerden ocso, Damon, Budel ca 2023;
 • Rufinus, Uit de woestijnen van Egypte. Monniksverhalen uit het vroege christendom; ca. 2021

 


Artikelen

 

  • Paul Begheyn SJ & Vincent Hunink, Two letter sof Peter Canisius to Cardinal Giovanni Morone (1554),  anti-jesuit forgeries, in: Archivum Historicum Societatis in Rome 2021


      

   

  Recensies

      


   

   

  Redactiewerk

   

  Langlopende projecten/redactielidmaatschappen:

  Klik hier voor  meer informatie

   

   
   

  Website

        CURRENT RESEARCH

   

  Here follows a list of current research projects by Vincent Hunink that will result in printed publications in English. For earlier research projects, please see the page on publications.

   


   

  PROJECTS IN ENGLISH

   

   

  Books

  • Acta Martyrum Scillitanorum, a literary commentary by Vincent Hunink, Giornale Italiano di Filologia, Bibliotheca, (Peters) Leuven 2020;
  • Passio Perpetuae et Felicitatis, a literary commentary by Vincent Hunink, ca. 2023.
  • Petrus Canisius, Epistulae ineditae, edited by Paul Begheijn s.j., Vincent Hunink, a.o., Rome May 2021

  The great Jesuit Saint from Nijmegen, Peter Canisius, wrote a great number of letters. Many hundreds of them have been collected in the monumental edition of Braunsberger. In recent decades, many letters emerged that remain still unpublished. Paul Begheyn s.j., one of the world's leading experts of Canisius, and I are preparing a critical edition of all extant letters not published by Braunsberger. My tasks include preparing the Latin texts for publication and adding summaries in English of their content. The completion of the project will take place in 2021, 500 years after Canisius' birth.

   

   


   

   

  Articles

   

  Written

  • 'Female bodies: Perpetua and Felicitas', in: P. van Geest e.a. (ed.), Mystagogy and the body, Leuven 2019.
  • Lemma 'Felicitas (Felicity)' in: Brill Encyclopedia of Early Christianity (ed. P. van Geest a.o.), 2015;

  • Lemma 'Acta Martyrum Scillitanorum' in: Brill Encyclopedia of Early Christianity (ed. P. van Geest a.o.), 2015;

   

  In preparation

  • 'Three Latin Medea's';

   

   

   


   

   

  Reviews


  • rev. [EN] van Peter White (ed.). Augustine. Confessions. Books V-IX. Cambridge Greek and Latin classics. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2019. xii, 358 p. ISBN 9780511841873; in: Augustiniana 2020;   latest changes here:

   


   

  HOME VH / vincenthunink.nl

  (c) 2020 V. Hunink

  copyright statement  / contact