VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT


 


 
PROJECTEN

 

Hieronder volgt een complete lijst van wetenschappelijke en overige projecten van Vincent Hunink, die zullen uitmonden in schriftelijke publicaties. De projecten zijn onderverdeeld naar taal, en daarbinnen naar publicatiesoort.
NEDERLANDSTALIGE PROJECTEN

 

Boeken

 

      2018

 • Didache, vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest, Zwolle 2018;
 • Plinius, Geachte keizer!, Briefwisseling met Trajanus, vertaling en toelichting Vincent Hunink en Roald Dijkstra, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2018;

In voorbereiding

 • Aurelius Augustinus, Het ware geloof (De vera religione), vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Paul van Geest, ca. 2019;
 • Tacitus, Annalen, vertaling Vincent Hunink, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam ca. 2019;

 • Juridische teksten uit Pompeii, vertaald door Vincent Hunink, toegelicht door Rick Verhagen
 • Aelred van Rievaulx, Leven van Koning Edward, vertaald door Vincent Hunink, ingeleid en toegelicht door Guerric Aerden ocso, Damon, Budel ca 2019;
 • Rufinus, Uit de woestijnen van Egypte. Monniksverhalen uit het vroege christendom; ca. 2019;
 • Augustus, Mijn wapenfeiten (Res Gestae), voor: Lampas 2019;

 


Artikelen

 

 • Gravissimum educationis, het Vaticanum II document over onderwijs, vertaald door Vincent Hunink, als onderdeel van het Leuvense Vaticanum II-project; 2017;
 • Tacitus, Annalen 15,44, in  R. Di j k s t r a   ea, Gids voor het vroegchristelijke Rome;
 • 'Met een lach en een traan. Humor in Martialis' eerste epigrammenboek', in: Lampas 2018/19 (themanummer);
 • 'Germanicus bij de Wadden',  in: Hermeneus 2018;


  

 

Recensies

 

rec. van Catullus, Complete gedichten, vert. Ype de Jong, Leiden 2018; in: Hermeneus 2018;

 


 

 

Redactiewerk

 

Langlopende projecten/redactielidmaatschappen:

Klik hier voor  meer informatie

 

 
 

Website

  CURRENT RESEARCH

 

Here follows a list of current research projects by Vincent Hunink that will result in printed publications in English. For earlier research projects, please see the page on publications.

 


 

PROJECTS IN ENGLISH

 

 

Books

 • Petrus Canisius, Epistulae ineditae, edited by Paul Begheijn s.j., Vincent Hunink, a.o., Rome ca 2020

The great Jesuit Saint from Nijmegen, Peter Canisius, wrote a great number of letters. Many hundreds of them have been collected in the monumental edition of Braunsberger. In recent decades, many letters emerged that remain still unpublished. Paul Begheyn s.j., one of the world's leading experts of Canisius, and I are preparing a critical edition of all extant letters not published by Braunsberger. My tasks include preparing the Latin texts for publication and adding summaries in English of their content. The completion of the project will take several years.

 

 


 

 

Articles

 

Written

 • Lemma 'Psalmus contra partem Donati', in: Augustinus Lexikon [2013]

 • Lemma 'Felicitas (Felicity)' in: Brill Encyclopedia of Early Christianity (ed. P. van Geest a.o.), 2015;

 • Lemma 'Acta Martyrum Scillitanorum' in: Brill Encyclopedia of Early Christianity (ed. P. van Geest a.o.), 2015;

 

In preparation

 • 'Three Latin Medea's';

 

 

 


 

 

Reviews

 


 latest changes here:

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact