VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT


 


 
PROJECTEN

 

Hieronder volgt een complete lijst van wetenschappelijke en overige projecten van Vincent Hunink, die zullen uitmonden in schriftelijke publicaties. De projecten zijn onderverdeeld naar taal, en daarbinnen naar publicatiesoort.
NEDERLANDSTALIGE PROJECTEN

 

Boeken
 


         2024

 • Lucianus, Filosofen te koop! tekst en vertaling door Vincent Hunink, Noordboek, Gorredijk 2024;
 • Cicero, Verzamelde brieven, Van Oorschot, Amsterdam 2024 (met zes andere vertalers);
 • Here love will be wise, Herculaneum and Stabiae in 250 graffiti, Sant'Oreste 2023 of 2024;
 • Cicero, Orator, Noordboek, Gorredijk 2024;
 • Apuleius, De gouden ezel (gewijzigde heruitgave), Van Oorschot, Amsterdam 2024            in voorbereiding

 • Martialis, Epigrammen book 2, digitale uitgave, Eindhoven 2024
 • Dhuoda, Handboek voor mijn zoon;
 • Apuleius, Florida, übersetzt von Vincent Hunink, Speyer 2024;
 • Beda Venerabilis, Kerkgeschiedenis van het Engelse volk, Damon, Eindhoven ca. 2026
 • Rufinus, Uit de woestijnen van Egypte. Monniksverhalen uit het vroege christendom;


        


Artikelen


 • [ Drie fragmenten van Vergilius Aeneis in vertaling ], in Hermaion examenboek Latijn 2025;
 • 'Vergilius op een Spaanse amfoor' (samen met Christel Veen), in: Hermeneus 2024;
 • 'I.I. Hartman, Silentium, 'stilte', Latijnse tekst en Nederlandse vertaling door Vincent Hunink; in: Sebastiaan van Bommel (red.) 'Latijnse poëzie van I.I. Hartman',  2024/2025
 • 'Troostrijke gekte, over de brievenboeken van Gerard Reve', in: Aede de Jong, 'U heb ik lief, de eeuw van Gerard Reve (Uitgeverij Nobelman), Groningen 2024;


  

 

Recensies


 • rec [NL} van: Robin Waterfield, Plato van Athene, een leven als filosoof, vertaald door Wilma Paalman, Athenaeum–Polak & Van Gennep, Amsterdam 2023; 360 blz. ISBN 9789025316372; in: De Volkskrant maart 2024;
 

 

Redactiewerk

 

Langlopende projecten/redactielidmaatschappen:

Klik hier voor  meer informatie

 

 
 

Website

  CURRENT RESEARCH

 

Here follows a list of current research projects by Vincent Hunink that will result in printed publications in English. For earlier research projects, please see the page on publications.

 


 

PROJECTS IN ENGLISH

 

 

Books

 • Here love will be wise, Herculaneum and Stabiae in 250 graffiti, Apeiron editori, Sant'Oreste (Roma) 2022;
 • Acta Martyrum Scillitanorum & Passio Perpetuae et Felicitatis, translated and annotated by Vincent Hunink, Brepols, Turnhout ca. 2023;
 • Passio Perpetuae et Felicitatis, a literary commentary by Vincent Hunink, ca. 2025.
 • Petrus Canisius, Epistulae ineditae, edited by Paul Begheijn s.j., Vincent Hunink, a.o., Rome ca. 2025

The great Jesuit Saint from Nijmegen, Peter Canisius, wrote a great number of letters. Many hundreds of them have been collected in the monumental edition of Braunsberger. In recent decades, many letters emerged that remain still unpublished. Paul Begheyn s.j., one of the world's leading experts of Canisius, and I are preparing a critical edition of all extant letters not published by Braunsberger. My tasks include preparing the Latin texts for publication and adding summaries in English of their content. The completion of the project will take place in 2021, 500 years after Canisius' birth.

 

AUF DEUTSCH

 


 

 

Articles

 

 

In preparation

 • 'Three Latin Medea's';

 

 

 


 

 

Reviews


 • rev. [EN] of Ausone, Épigrammes, Bissula, Spectacle des sept sages, édition, traduction et notes de commentaire par Giampiero Scafoglio et Étienne Wolff, Presses Universitaire de Saint-Étienne, [Saint-Étienne] 2022; in: Gnomon 2023;
 • rev. [EN] of Apuleius, Der goldene Esel, oder Metamorphosen, Lateinisch-Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Niklas Holzberg, (Sammlung Tusculum) (De Gruyter) Berlin/Boston 2023; in: Latomus 2024;

latest changes here:

 


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2024 V. Hunink

copyright statement  / contact