VincentHunink
HOME
VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT


 

 


 REDACTIEWERK

 

Als classicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen houd ik me sinds jaren veel bezig met onderzoek. Een aantal publicaties die hieruit voortvloeien staan op mijn naam. Deze zijn opgenomen in de volledige publicatielijst. Daartoe behoren ook boeken en incidentele publicaties waarvoor ik als redacteur heb gewerkt.

Daarnaast ben ik ook actief als redacteur bij verschillende tijdschriften en een boekenreeks. Op deze pagina wordt hiernaar doorverwezen.
Intussen niet langer vermeld is mijn redacteurschap bij Streven, in de jaren 1996-2009.

In 2010 was ik gastredacteur van Lampas, tijdschrift voor Nederlandse Classici, samen met Paul van Geest en Hans van Reisen. We maakten een themanummer rondom Augustinus, dat verscheen in december 2010.

Onderaan de pagina volgt een overzicht van jurylidmaatschappen in verband met vertalingen.
BMCR


Sinds 2004 ben ik lid van de 'editorial board' van Bryn Mawr Classical Review. Dat is het toonaangevende electronische medium voor recensies van internationale publicaties op het hele terrein van de klassieke oudheid. De voertaal is Engels, soms aangevuld met Frans en Duits, in enkele gevallen ook Spaans en Italiaans.

BMCR opereert wereldwijd en wordt door classici zeer veel gelezen. Doordat alles electronisch gaat, kan de aangeboden informatie veel actueler zijn dan in gedrukte wetenschappelijke tijdschriften, waar recensies soms jaren na verschijning van een boek worden opgenomen.

Iedereen kan gratis een abonnement op BMCR aanvragen. Per week krijgt men dan ongeveer 10 recensies via e-mail toegestuurd. De site van BMCR bevat uiteraard ook een archief van alle recensies.

Een lid van de 'editorial board' adviseert de associate-editors over mogelijk geschikte recensenten, en beoordeelt per maand minimaal n binnengekomen recensie voorafgaand aan publicatie.

Site van BMCR

 Hermeneus

 


Vanaf 1991 tot 2020 was ik een van de redacteuren van Hermeneus, het tijdschrift van het Nederlands Klassiek Verbond.

Het full-colour tijdschrift verschijnt 5 maal per jaar. Het tweede nummer is ieder jaar een thema-nummer.


 

Numaga Jaarboek


x

Vanaf november 2016 maak ik deel uit van de redactie van Numaga Jaarboek, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging voor Nijmeegse geschiedenis, opgericht in 1954.


Kleio


Sinds juli 2018 maak ik deel uit van de redactie van Kleio, Vlaams tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur.

 
Monobiblos

Vanaf 2015 verschijnt bij Damon in Budel Monobiblos, een reeks bundels met antieke pozie: een antiek boek per bundel. Van deze reeks voer ik de redactie. Intussen zijn acht delen verschenen


x
    x  x Site van Damon

Ad FontesSinds 2004 ben ik als redactiesecretaris actief voor een reeks uitgaven met vertaling van vroegchristelijke teksten: Ad Fontes, uitgegeven door Meinema (Zoetermeer). Klik hier voor een pagina op deze site met meer informatie.


Jurylidmaatschappen m.b.t. vertalen


1. Jury NKV vertaalwedstrijd (met Diane Vanherp en Lucette Faber-Oostenbroek, die vanaf 2002 is opgevolgd door Wim Verbaal) [ca. 1995-2007]

2. Jury vertaalwedstrijd Volkskrant/Prins Bernard Cultuurfonds bij uitreiking Martinus Nijhoff prijs 2011 aan Piet Schrijvers (met Mieke Koenen en Piet Gerbrandy) [2010-2011]

3. Jury Interklassieke vertaalwedstrijd Sodalicium Classicum Noviomagense voor Nederlandse studenten klassieken (met Rodie Risselada en Michel Buijs) [april 2011]

4. Jury Klassieke Olympiaden (NKV/VNC) [2015-2023]


 


 

 

 

 laatst gewijzigd: 2024-02-20


 HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2024 V. Hunink

copyright statement  / contact