VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

AD FONTES

https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/0/1/6/6/1001004002816610.jpg
Johannes Damascenus & Theodorus Abu
             Qurra Brief aan Diognetus - Michiel Op de Coul

een reeks vroegchristelijke bronteksten 
met vertaling

onder redactie van 
Paul van Geest, Vincent Hunink en Riemer Roukema

uitgeverij Meinema, Zoetermeer


De reeks

 

In de lage landen heeft het christendom eeuwenlang het denken bepaald.  In de 21e eeuw is de samenleving hier pluriformer geworden. De weg naar de kostbaarheden van de christelijke traditie en spiritualiteit is inmiddels minder toegankelijk geraakt. Vooral christelijke teksten buiten de Schrift blijven nu veelal het terrein van specialisten. Dat is jammer, want ook de schatkamers van de christelijke literatuur zijn rijkelijk gevuld.  

De reeks Ad Fontes wil de lezer terugbrengen ‘naar de bronnen’ van het christendom uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. In de reeks worden vroeg-christelijke teksten gepresenteerd die literair interessant zijn of inhoudelijk relevant zijn voor lezers van vandaag.

Ad Fontes bevat alleen nieuwe vertalingen, verzorgd door ervaren, deskundige onderzoekers. Steeds zijn de teksten voorzien van toelichtingen en van de Griekse en Latijnse grondteksten. De lezer krijgt zo alle middelen in handen om daadwerkelijk een weg te vinden naar de schatkamers van de christelijke literatuur.

 De redactie

 

Ad Fontes staat onder redactie van:

Prof. dr. Paul van Geest (bijzonder hoogleraar Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Tilburg)

Prof. dr. Riemer Roukema (hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit Kampen) en 

dr. Vincent Hunink (universitair docent Latijn en vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen).

De reeks wordt uitgegeven door uitgeverij Meinema te Zoetermeer.

 De delen

 

Deel 1
Eeuwig geluk
De passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas & drie preken van Augustinus
vertaald en toegelicht door Vincent Hunink, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Arie Akkermans (2004)


 

Deel 2
Het evangelie van Thomas
Ingeleid en vertaald door Riemer Roukema

 

Deel 3
Paula in Palestina

Hieronymus' biografie van een rijke Romeinse christin
vertaald en toegelicht door P. van der Horst

https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/0/1/6/6/1001004002816610.jpg

 


Deel 4
De Handelingen van Andreas
vertaald en toegelicht door Lautaro Roig Lanzilotta


 

Deel 5
Hieronymus, Marcella van Rome
vertaald en ingeleid door Esther de BoerDeel 6
Johannes van Damascus en Theodorus Abu Qurra
De eerste christelijke polemiek met de Islam
vertaald en ingeleid door Michiel Op de Coul en Marcel Poorthuis (2011)Johannes Damascenus & Theodorus Abu
            Qurra
Deel 7
Brief aan Diognetus
bezorgd, vertaald en ingeleid door Michiel Op de Coul (2015)

Brief aan Diognetus - Michiel Op de Coul

 


 
 

 


latest changes here: 17-09-2017

  

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact