VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

EDITIES EN SCHOOLUITGAVEN

 

Sinds 1988 ben ik actief als maker van van edities van Latijnse teksten, soms met (Engelstalig, wetenschappelijk) commentaar. De laatste jaren lukt het steeds vaker om tweetalige edities Latijn-Nederlands uit te brengen.

Hieronder volgt een overzicht van de gepubliceerde edities, te beginnen met de nieuwste. Scroll rustig verder of ga direct naar een lijst.

Daaronder volgt een overzicht van overige boekuitgaven (buiten vertalingen en edities) waarin ik betrokken ben, meestal als editor (redacteur), soms als samensteller of copywriter. Het betreft hier bijvoorbeeld schooluitgaven.

Alle genoemde publicaties zijn uiteraard ook te vinden in de volledige publicatielijst, die is geordend op jaar van publicatie.Nieuwste edities


zzzz

(2023) 


yy

 (2021)

xc
(La/Gr en Nl 2019; La/Nl 2018)

x
(La/En 2014 en La/It 2013)

x
(La/Nl en La/De 2011)

 

 Eerder verschenen

 


(Gr/Nl 2011)


(La/Nl 2010)


(La/Nl 2009)


(La/Nl 2008)  

x
(La/Nl 2007) 


(La/Nl 2006)

 
(La/NL 2005)


(La/En 2004)
 


(La/Nl 2004)


(La/Nl 2003)


(La/Nl 2002)

  
(La/En 2001)


(La/En 1997)


(La/En diss.1992)Lijst van edities

1. Lucan, Bellum Civile book III, a commentary (1992)

2. Apuleius, Apology, edition with commentary [2 volumes] (1997)

3. Apuleius, Florida, edition with commentary (2001)

4. Hieronymus, Vita Pauli, Latijnse tekst en Nederlandse vertaling (2002)

5. Martialis, Spektakel in het Colosseum, Latijnse tekst en Nederlandse vertaling (2003) (2e dr. 2008)

6. Walafried Strabo, Hortulus, Latijn/Nederlands (2004)

7. Vita Radbodi, Leven van Radboud [editie en vertaling samen met Peter Nissen], Latijn/Nederlands (2004)

8. Vita Radbodi,  Life of St.Radboud [edition, translation with Peter Nissen], Latin/English (2004)

9. Tertullian, De Pallio (2005)

10. Augustinus, Psalm tegen de Donatisten (2005)

11. Cyprianus, Bidden in een boze wereld (2006)

12. Muzen bezing mij... Livius Andronicus & Naevius (2006)  (tekst online)

13. Ennius, Annalen (2006)  (tekst online)

14. Levend in steen: Romeinse grafinscripties (2007)

15. Augustinus, Wijsheid van leerlingen (2007)

16. Klein geluk: Petronius, Moretum e.a. (2007)

17. Woeste mensenharten [Latijnse archaïsche tragedie] (2007)  (tekst online)

18. Bedolven door de Vesuvius: Pompeii in 1000 graffiti (2007)

19. Augustinus, Goed onderwijs (2008) (2e dr. 2009) (3e dr. 2011)

20. Lucilius, Alles holt nu achteruit (2008)  (tekst online)

21. Augustinus, Ketters en scheurmakers (2009)

22. Cato, Tegen het moreel verval, verzamelde prozafragmenten (Bibl.Lat.Arch. V) (2010)  ((tekst online)

23. Claudius Quadrigarius en Sisenna, De schoonheid van strijd, verzamelde prozafragmenten (2010)  (tekst online)

24. Egeria, In het land van de bijbel (2011)

25. Glücklich ist dieser Ort! 1000 Graffiti aus Pompeji (2011)

26. Het volk aan zet. [De Oude Oligarch] (2011)

27. Felice e questo luogo. 1000 graffiti pompeiani (2013)

28. Oh happy place! Pompei in 1000 graffiti (2014)

29. Het verhaal van Apollonius (2018)

30. Augustus, Mijn wapenfeiten (2019)

31. Acta Martyrum Scillitanorum, a literary commentary (2021)

32. Heureux, ce lieu! Pompéi en 1 000 graffitis (2023)

33. Officie van Augustinus, gezangen uit de collectie Soeterbeeck (2023)

 


 

Schooluitgaven

 

Hieronder volgen de uitgaven voor het voortgezet onderwijs waaraan ik heb meegewerkt als auteur, en die dus mede op mijn naam staan. Niet hier vermeld zijn boeken waaraan ik een kleine bijdrage heb geleverd. (Die gegevens zijn te vinden via de Publicatielijst)


yy
(2023)


zz
(2021)

 
xx
(2020)

x
(2017)

x
(2016) 


(2014)
 


(2012)

 


(2009)
 


(2000)


 

Lijst van schooluitgaven (uitgeverij Hermaion)


1. Hij Caesar. De rapporten over de Gallische Oorlog als politiek verhaal, door Henk Brouwer, Anton van Hooff, Vincent Hunink, Pim Verhoeven (2000);

2. Vriendschap en verraad. Cicero en Catullus over Caelius en Clodia, door Leon ter Beek, Vincent Hunink, Ton Jansen, Fik Meijer en Fanny Struyk (2009);

3. Summum bonum, Een selectie uit de filosofische werken van Seneca, door Vincent Hunink, Ton Jansen en Fanny Struyk (2012);

4. Lectori salutem. Brieven van Cicero, Plinius en Seneca, door Ton Jansen, Fanny Struyk, Vincent Hunink (2014);

5. Religionis causa. Mythe en rite in Livius' geschiedenis van Rome, door Ton Jansen, Fanny Struyk, Vincent Hunink (2016);

6. Vita Beata. Passages uit het filosofisch werk van Cicero en Seneca, door Ton Jansen, Fanny Struyk, Vincent Hunink (2017);

7. Cicero, Pro Sexto Roscio Amerino, Cicero's debuut als strafpleiter, door Ton Jansen, Fanny Struyck en Vincent Hunink (2020);

8. Frustra, Blanditiae! Plinius en Martialis over leven onder keizers, door Ton Jansen, Fanny Struyck en Vincent Hunink (2021);

9. Wapens en woorden, passages uit Livius' verslag over de Tweede Punische Oorlog, door Ton Jansen, Fanny Struyck en Vincent Hunink (2023);


 Overige boeken


Hieronder volgen de boekuitgaven (anders dan integrale vertalingen en edities) waarin ik, als schrijver, samensteller, co-auteur of redacteur bijzonder betrokken ben geweest. Scroll verder naar het overzicht of ga direct naar de lijst.

 

 

 

 

zz
(2022)


(2006)

 

(2004)


(1998)


(1996)


(1994/95)


(1990)


(1989)


Lijst van overige boeken


1. Index Revianus. Een chronologische index op de gebundelde brieven van Gerard Reve, Nijmegen 1989; [47 p.]; inmiddels vervangen door geactualiseerde digitale versie.

2. Redactie (samen met P.Sars en J.Paardekooper) van: Eigenlijk geloof ik niets; Essays over het werk van Gerard Reve, Nijmegen 1990; [187 p.];

3. Vanaf het eerste werelduur, over klassieke schrijvers, Baskerville Serie sinds 1972, samengesteld en ingeleid door Vincent Hunink, (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 1994; [64 p.];

4. Gouden Jongens, homo-erotiek in Griekse en Romeinse teksten, (Umbra) Groningen 1996; [95 p.];

5. Oude keizers, nieuwe kleren, Griekse en Latijnse vertalersvondsten [redactie samen met Mark Pieters en Patrick De Rynck] (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 1997; [107 p.];

6. De kleine samenzwering van Catilina, samen met Fik Meijer en Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman, (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 1998; [94.p.] [Hierin de vertaalde fragmm. van Sallustius, p.57-89];

7. Aspects of Apuleius' Golden Ass Volume II Cupid and Psyche, a collection of original papers edited by M. Zimmerman, V. Hunink, Th. D. McCreight, D. van Mal-Maeder, S. Panayotakis, V. Schmidt en B. Wesseling, (Egbert Forsten) Groningen 1998; [236 p.];

8. De kleine Caesar, hoogtepunten uit Oorlog in Gallië, vertaald door VIncent Hunink, met illustraties van Berend J. Vonk, (Athenaeum - Polak & Van Gennep), Amsterdam 2000; [101 p.] ISBN 90 253 0653 5;

9. Apuleius Metamorphoses IV, 28-35; V and VI, 1-24, The Tale of Cupid and Psyche. text, Introduction and Commentary, by M. Zimmerman, S. Panayotakis, V.J.C. Hunink, W.K. Keulen, S.J. Harrison, Th.D. McCreight, B. Wesseling, D. van Mal-Maeder, (Egbert Forsten) Groningen 2004; [596 p.] ISBN 90 6980 146 9.

10. A.P.M.H. Lardinois, M.G.M. van der Poel, V.J.C. Hunink (eds.), Land of dreams. Greek and Latin studies in honour of A.H.M. Kessels, (Brill) Leiden-Boston 2006; 18-38

11. Een blijvend bezit, het mooiste uit de klassieke literatuur, samengesteld en ingeleid door Emilia Menkveld en Vincent Hunink, Athenaeum-Polak & Van Gennep , Amsterdam 2022;


 

 


latest changes here:


 

 HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2022 V. Hunink

copyright statement  / contact