VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

BIBLIOTHECA LATINA ARCHAICA

een serie uitgaven van
vroeg-Latijnse fragmentarische teksten
bezorgd en vertaald door Vincent Hunink


De Romeinse dichtkunst kent enkele erkende hoogtepunten, zoals Vergilius' Aeneis en Ovidius' Metamorfosen. Deze klassieke werken uit de tijd van keizer Augustus bouwden voort op voorbeelden uit de oudere Romeinse literatuur. Maar veel van die oudere gedichten werden er zozeer door overvleugeld dat ze in vergetelheid raakten en zelfs verloren gingen.

Dat droeve lot trof onder meer vrijwel alle archaÔsch-Latijnse poŽzie. Van ooit roemruchte namen zoals Naevius en Ennius resteren niet meer dan losse fragmenten uit hun werk. Toch is het de moeite waard om het weinige wat resteert nader te bekijken.

In deze reeks tweetalige uitgaven worden de oude dichters van het stof ontdaan, veelal voor het eerst in het Nederlands. In nieuwe, frisse vertalingen met een minimum aan commentaar en toelichting worden de verzen zoveel mogelijk op eigen kracht gepresenteerd. De uitgaven bieden integrale uitgaven en vertalingen, zodat de lezers zich zelf een beeld kunnen vormen van al het bewaarde materiaal.

Na vier delen poŽzie zijn tot slot ook twee delen proza verschenen.

De serie is verschenen in de jaren 2006-2010. In 2011 zijn alle teksten digitaal voor iedereen gratis ter beschikking gesteld.

Alle delen zijn uiitgebracht door Uitgeverij Voltaire te 's-Hertogenbosch. De fraaie boekverzorging was in handen van Studio Hanengeschrei.

The entire series has now been digitized in August/September 2011.
Look for the buttons 'tekst online' on this page.


OVERZICHT VAN DE SERIE

verschenen

I Muze, bezing mij (de eerste epen uit Rome) Livius Andronicus/Naevius (epische gedichten (2006) (tekst online)

II Ennius, Annalen (2006) (tekst online)

III Woeste mensenharten (de eerste tragedies uit Rome) (Livius Andronicus, Naevius, Ennius, Pacuvius en Accius; 2 delen) (2007) (tekst online)

IV Lucilius, Alles holt nu achteruit! Satiren (2008) (tekst online)

V Cato, Tegen het moreel verval. Verzamelde Prozafragmenten (2010)  ((tekst online)

VI Claudius Quadrigarius en Cornelius Sisenna, De schoonheid van strijd. Verzamelde prozafragmenten (2010)  (tekst online)

 

 

artikelen naar aanleiding van de serie:

'Het eerste Romeinse epos' (Livius Andronicus) 

'Voorloper van Vergilius' (Naevius)

'PoŽtische archeologie' (Ennius)

'IJzer regent neer' (Ennius)

'Lucilius' reis naar SiciliŽ'

'Twee Gallo-Romeinse duels' (Quadrigarius)

'Het Griekse begin van de Romeinse literatuur' (alle)

  

uitgevers en vertaler met het eerste exemplaar van deel 1 uit de serie
(12 mei 2006)
v.l.n.r. Ivo Gay, Vincent Hunink, Zsuzsů Pennings

idem met het eerste exemplaar van de slotdelen 5 en 6
(5 juli 2010)

 

 


latest changes here: 17-9-2017


 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact