VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT 

PUBLICATIELIJST:

 alle recensies 1987-1999


   

Alle door Vincent Hunink gepubliceerde recensies uit de jaren 1987-1999,
gerangschikt per jaar. 

Wetenschappelijke en andere publicaties staan door elkaar vermeld.

Klik hier voor recensies van 2000 en later, evenals voor de volledige lijst publicaties (artikelen en boeken).

Ga naar recensies van: 1999-1998-1997-1996-1995-1994-1993-1992-1991-1990-1989-1988-1987     1999

‘De woestijn in bloei en verval’, rec. van Pieter van der Horst, De woestijnvaders, Amsterdam 1998, en William Dalrymple, From the holy mountain, London 1998; in: Hermeneus 71, 1999, 43-4;

‘Grote Juristen’, rec. van W.J. Zwalve, Keizers, soldaten en juristen, Deventer 1998; in: Hermeneus 71, 1999, 166;

rec.van T.J. Leary, Martial, Book XIV, the apophoreta, London 1996; in: Mnemosyne 51, 1998, 228-9;

‘Milesian tales’, rec.van Eckard Lefèvre, Studien zur Struktur der ‘milesischen’ Novelle bei Petron und Apuleius’, Mainz/Stuttgart 1997; in: Classical Review 49, 1999, 80-2;

rec.van Hendrik Müller, Liebesbeziehungen in Ovids Metamorphosen und ihr Einfluss auf den Roman des Apuleius, Göttingen 1998; in: Bryn Mawr Classical Review 10, 1999, 5,2 (electronische publ.);

‘Bidden op z’n Grieks’, rec.van Simon Pulleyn, Prayer in Greek religion, Oxford 1997; in: Streven 66, 1999, 472-3;

‘Origenes’, rec.van Origin (ed.Trigg) (the Early Church Fathers), London 1998; in: Streven 66, 1999, 478-9;

rec.van Matthias Ludolph, Epistolographie und Selbstdarstellung. Untersuchungen zu den ‘Paradebriefen’ Plinius des Jüngeren, Tübingen 1997, in: Mnemosyne 52, 1999, 359-60;

‘Leven voor de wetenschap’, rec.van Marjet Derks, Saskia Verheesen-Stegeman, Wetenschap als roeping, prof dr Christine Mohrmann, Nijmegen 1998; in: Hermeneus 71, 1999, 227;

rec.van Plato, Vergilius, Ovidius e.a., Oud geluk. Over liefde, lust en leven. Sms. en inl. H-J v.Dam en H. Smolenaars, Amsterdam 1998, in: Hermeneus 71, 1999, 229;

rec.van De Parelduiker 3,1998,4/5 (Polak-nummer), in: Mededelingen van de vereniging Vrienden van het Gymnasium, 18,1999, no. 3, p.5;

rec.van Dominic Janes, God and gold in late antiquity, Cambridge 1998; in: Tijdschrift voor Geschiedenis 112, 1999,429-30;

rec.van [Demosthenes], Tegen Neaira, vert. Yvo Gay, Rotterdam 1999; in: Hermeneus 71, 1999, 279-80;

‘Romeinse smaak’, rec.van Paul Zanker, Pompeii, Public and private life, Cambridge Mass. / London 1998; in: Streven 66, 1999, 1041-2; 

 

terug naar bovenaan


 

1998

‘Vruchtbare bodem’, rec.van: Maximus of Tyre, The philosophical orations, Oxford 1997; in: Streven 65, 1998, 190-1;

rec.van Sulpicius Severus, Leven van Sint-Maarten, in: Hermeneus 70, 1998, 155;

rec.van: Accius, Oeuvres (fragments) ed. Dangel, Paris 1995, in: Mnemosyne 51, 1998, 256;

‘Vroege theologie’, rec.van Eric Osborn, Tertullian, the first theologian of the west, Cambridge 1996; in: Streven 65, 1998, 567-8;

‘De vrouw van Augustinus’, rec.van Jostein Gaarder, Vita brevis, Baarn 1997; in: Hermeneus 70, 1998, 223;

rec.van: Marica Frank, Seneca’s Phoenissae, introd. and comm., in: Mnemosyne 51, 1998, 378-80;

rec.van A. Monaci Castagno, Il diaviolo e i suoi angeli, teste e tradizioni (secoli I-III), Fiesole 1996; in: Vigiliae Christianae 52, 1998, 338-9;

rec.van: Gareth D. Williams, The curse of Ovid’s exile, a study of Ovid’s Ibis, Cambridge 1996; in: Mnemosyne 51, 1998, 481-3;

rec.van Augustus, Mijn daden (vert. I. Gay) Rotterdam 1998 in: Streven 65, 1998, 863-4;

rec.van Charles Martindale, The Cambridge companion to Vergil, Cambridge 1997; in: Nexus nr.21, 1998, 200-203;

‘Op zoek naar Perpetua’, rec.van J. Salisbury, Perpetua’s Passion, London 1997, in: Streven 65, 1998, 954-5;

rec.van S. Mattiacci, Apuleio, Le novelle dell’ adultero, Firenze 1996; in Classical Review 48, 1998, 503-4;

rec.van: Elaine Fantham, Roman literary culture, Baltimore/London, in: Mnemosyne 51, 1998, 737-9;

 

terug naar bovenaan


1997

‘Byzantijnse kwesties’, rec.van: Andrew Louth, Maximus the Confessor, London / New York 1996, in Streven 64, 1997, 88;

rec.van: Seneca, Agamemnon, (Vakgroep GLTC, UvA), Amsterdam 1996; in: Hermeneus 69, 1997, 43-4;

‘Visjes’, rec.van: Suetonius, Keizers van Rome (vert. D. den Hengst), Amsterdam 1996; in: Homologie 19, 1997, 1, 42;

‘Een geslaagd systeem’; rec.van: W.A. Percy, Pederasty and pedagogy in archaic Greece, Urbana/Chicago 1996, in: Homologie 19, 1997, 1, 43;

‘Terug naar Troje’; rec.van: Vic de Donder, Troje, de machtigste mythe van Europa, Kapellen 1996, in: Streven 64, 1997, 284-5;

rec.van: C.A.C.M. Fisser, R. Th. van der Paardt, S.R. Slings (red.), Receptie van de Klassieken VII, en: Supplement IV: Catullus; Emmeloord 1995-1996; in; Hermeneus 69, 1997, 148;

rec.van: G. Viansino, Lucano, La guerra civile, Milano 1995; in: Classical Review 47, 1997, 207;

‘Het evangelie voor atheïsten’; rec.van: Het Evangelie volgens Markus, Mattheus, Lukas en Johannes, in de vertaling van Hans Warren Mario Molegraaf, Amsterdam 1996, in: Pink 17, 1997, 3, 16-8;

rec.van: Bruce Swann, Martial’s Catullus, Hildesheim 1994; in: Mnemosyne 50, 1997, 381;

rec.van: Tetradio, tijdschrift van het Griekenlandcentrum Gent, in: Hermeneus, 69, 1997, 210;

rec.van: M. Klein, Couperus in Nijmegen, Nijmegen 1997; in: Pink 17, 1997, 5/6, 32-33;

‘Vergilius voor classici’, rec.van: Vergilius, Aeneis I/II, vertaling Henk Schoonhoven, Groningen 1997; in: Hermeneus 69, 1997, 270-271;

‘Petites histoires’, rec.van: Fik Meijer, De oudheid van opzij, Amsterdam 1997; in: Hermeneus 69, 1997, 272;

‘Tegen de gnosis’, rec.van: Robert M. Grant, Irenaeus of Lyons, London 1997; in: Streven 64, 1997, 862;

rec.van: Petronius, The Satyricon, transl. by P.G. Walsh, Oxford 1996; en Apuleius, The Golden Ass, transl. by P.G. Walsh, Oxford 1994; in: Mnemosyne 50, 1997, 640;

rec.van: Nancy Shumate, Crisis and conversion in Apuleius’ Metamorphoses, Ann Arbor 1996, in: Classical Review 47, 1997, 316-7;

rec.van: G. Maggiulli/M. Franca Buffa Giolito, L’altro Apuleio’; in: Classical Review 47, 1997, 427-8;

 

terug naar bovenaan


 

1996

‘Antieke geschiedschrijvers op een rij’, rec. van Michael Grant, Greek & Roman historians, London/New York 1995, in: Streven 63, 1996, 95;

‘Het lijdend subject’, rec.van: Judith Perk

rec.van: Accius, Oeuvres (fragments) ed. Dangel, Paris 1995, in: Mnemosyne 50, 1997;ins, The suffering self, London 1995; in: Streven 63, 1996, 191-2;

rec.van: S. Piras (red.), Latrines, antieke toiletten, modern onderzoek, Meppel 1994, in: Hermeneus 68, 1996, 1, 35;

rec.van: Herodotus, Het verslag van mijn onderzoek, vert. H. van Dolen; in: Streven 63, 1996, 287;

rec.van: Gerrit de Veer, Om de Noord, Nijmegen 1996; in: Streven 63, 1996, 669;

‘Romeinse lusten’, rec.van: Lex Hermans, Bewust van andere lusten, Amsterdam 1995; in Homologie 18, 1996, 46-7;

rec.van: Aurelius Augustinus, Als licht in het hart, preken voor het liturgisch jaar, (...), (Ambo) Baarn 1995; in: Hermeneus 68, 1996, 196-7;

‘Alles uit een boekje’, rec.van: Wim Wennekes, Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood, Amsterdam 1996, in: Vroom en Vrolijk 7, 1996, 4, 8;

‘De mythe van Sparta’; rec.van: Ploetarchos, Laconieke zeden en gezegden, vert. H.van Dolen, in: Streven 63, 1996, 766;

rec.van: Seneca, Dialogen (vert. Tj.Janssen), Amsterdam 1996; in: Hermeneus 68, 1996, 260-1;

rec.van: Pervigilium Veneris, een lentelied, vertaling Patrick Lateur, Leuven 1996; in Hermeneus 68, 1996, 261;

rec.van: Jan Keulen e.a., De grenzen van het Romeinse Rijk, Amsterdam 1996; in: Hermeneus 68, 1996, 262;

rec.van: Steven Farron, Virgil’s Aeneid: a poem of grief & love; en: Virgil Aeneid IX, ed. Ph. Hardie, Cambridge 1994; in: Mnemosyne 49, 1996, 485-9;

rec.van: Archestratus, The life of luxury, translated with introduction and commentary by John Wilkins and Shaun Hill, Totnes 1994; in: Mnemosyne 49, 1996, 591-4;

rec.van: Seneca, Four dialogues, ed. Costa, Warminster 1994; in: Mnemosyne 49, 1996, 619;

rec. van Jos Joosten, Tom Lanoye & Paul Sars, Adriaan van Dis, Nijmegen 1996; in: Streven 63, 1996, 1069-70;

 

terug naar bovenaan


 

1995

rec.van: F. Galli (ed.), Suetonio, Vita di Domiziano, Roma 1991; W. Kierdorf, Sueton, Leben des Claudius und Nero, Paderborn 1992, in: Mnemosyne 48, 1995, 242-4;

‘Weg met de negerkunst?’, rec.van: J.P. Guépin, Verschil van mening, Baarn 1994, in: Krisis, 15, 1995, 1, 93-6;

‘Gevangen in eigen denken’, rec.van: Martin Kilmer, Greek erotica, London 1993; in: Homologie 17, 1995, 3, 36;

‘Romeinse goden’, rec.van: Jan Theo Bakker, Living and working with the gods, (Gieben) Amsterdam 1994; in: Streven 62, 1995, 479-80;

‘Echte mannen’, rec.van: Maud W. Gleason, Making men, Princeton 1994; in: Homologie 17, 1995, 5, 42-3;

rec.van: Lucani Opera, ed. R. Badalì, Roma 1992; in: Mnemosyne 48, 1995, 488-9;

rec.van: J.H. Molyneux (ed.), Literary responses to civil discord, Nottingham 1993 in: Mnemosyne 48, 1995, 511-2;

rec.van: J. Boswell, Same-sex, unions in premodern Europe, in: Vroom en Vrolijk 6, 1995, 5 (okt.), 10-2;

rec.van: G. Bowersock, Martyrdom & Rome, Cambridge 1995; in: Streven 62, 1995, 860-1;

rec.van: Ovidius, Amores, vert. John Nagelkerken, Baarn 1995; in: Hermeneus 67, 1995, 241-2;

‘Duistere verstrooiingen’, rec.van: Catherine Salles, De zelfkant van de oudheid, Baarn 1995; in: Homologie 17, 1995, 6, 42;

‘Grenzen tussen mythe en cliché’; rec.van: Thamyris, special issue ‘the gender of homosexuality, Amsterdam 1995; in: Homologie 17, 1995, 6, 47;

‘Herdersfluit’; rec.van: Vergilius, De herdersfluit, vert. R. Deweerdt, Leuven 1994; in: Homologie 17, 1995, 6, 47;

rec.van: Fik Meijer, De trireme, klassiek-Grieks oorlogsschip weer te water, Amsterdam 1995; in: Hermeneus 67, 1995, 317-8;

 

terug naar bovenaan


 

1994

‘Fallisch denken’, rec.van: Eva Keuls, The reign of the Phallus, Berkeley [etc.] 1993; in: Homologie 16, 1994, 1, 44;

rec.van: Lucan, De bello civili book II, ed. E. Fantham, Cambridge 1992; in: Latomus 52, 1993, 899-901;

rec.van: Lucrezio, l’atomo e la parola; colloquio lucreziano Bologna 26 gennaio 1989, Bologna 1990; in: Mnemosyne 47, 1994, 141;

rec.van: Cicero, Tegen Piso, voor Plancius, voor Rabirius, voor Milo, vert. E. van Leeuwen en J. van Leeuwen, Baarn 1993, in: Hermeneus 66, 1994, 47;

‘Huwelijksgeluk, gesprekken over de liefde’, rec.van: Plutarchus, Huwelijk. Moraal en praktijk, vert. Hein van Dolen, Amsterdam 1993; in: Homologie 16, 1994, 2, 34-5;

‘Logograaf’, rec.van: Lysias, redevoeringen, vert. J. Bons, Groningen 1993; in: Homologie 16, 1994, 2, 38;

‘Sappho in romanvorm’, rec.van: Peter Green, The laughter of Aphrodite, a novel about Sappho of Lesbos, Berkeley et.al 1993; in: Homologie 16, 1994, 2, 38;

‘Voortekens’, rec.van: Cicero, Over het voorspellen van de toekomst, vert. W. Peters, Baarn 1993; in: Streven 61, 1994, 284-5;

‘Vertalen: kunst of wetenschap?’, rec. van P. Versteegen, Vertaalkunde versus vertaalwetenschap, Amsterdam 1993; in: Streven 61, 1994, 361-2;

rec.van: B. Boyce, The language of the freedmen in Petronius’ Cena Trimalchionis, Leiden 1991; in: Mnemosyne 47, 1994, 258-62;

rec. van E. Courtney, The poems of Petronius, Atlanta 1991; in: Mnemosyne 47, 1994, 262-4;

‘Oh Mediterranee’; rec.van: Robert Aldrich, The seduction of the Mediterranean, London/New York 1993; in: Homologie 16, 1994, 3, 36-37;

‘Monstrueus’, rec.van: Carlin A. Barton, The sorrows of the ancient Romans. The gladia­tor and the monster, Princeton 1993; in: Homologie 16, 1994, 4, 55;

‘Feiten over Alexander’, rec.van: Robert Lane Fox, Alexander the Great, Amsterdam 1993; in: Homologie 16, 1994, 4, 55;

rec.van: Tibullus, Elegieën, vert. John Nagelkerken, Baarn 1994; in: Hermeneus 66, 1994, 226-7;

‘Terug naar de bron’, rec.van: M.L. West, The poems and fragments of the Greek iambic, elegiac and melic poets (...), Oxford 1993; in: Homologie, 16, 1994, 5, 35;

 

terug naar bovenaan


1993

‘Griekse beginselen’, rec.van: D. Cohen, Law, sexuality and society, Cambridge 1991; in: Homologie 15, 1993, 2, 38;

rec.van: Cicero, Lotsbeschikking, vertaald door Tjitte H. Janssen, Meppel/Amsterdam 1992; in: Hermeneus 65, 1993, 133-4;

rec.van: D. den Hengst (red.), Van Homerus tot Van Lennep, Muiderberg 1992; in: Hermeneus 65, 1993, 134-5;

‘Humor om te lachen’, rec.van: A. Richlin, The garden of Priapus, New York/Oxford 1992; in: Homologie 15, 1993, 3, 53

rec.van: J. Masters, Poetry and civil war in Lucan’s Bellum Civile, Cambridge 1992; in: Mnemosyne 46, 1993, 252-4;

rec.van: F. Spaltenstein, Commentaire des Punica de Silius Italicus, Lausanne 1986-1990; in: Mnemosyne 46, 1993, 286-7;

rec.van: Florus, Carmina, ed. C. Di Giovine, 1988, in: Mnemosyne, 46, 1993, 287-8;

‘Vice versa’, rec.van: E. Cantarella, Bisexuality in the ancient world, New Haven/London 1992, in: Homologie 15, 1993, 4, 45;

rec.van: Heraclitus, Spreuken, ed. C. Verhoeven, Baarn 1993; in: Streven 60, 1993, 658-9;

‘Historische Sappho’; rec.van: M. Giebel, Sappho, Utrecht 1993; in: Homologie 15, 1993, 5, 38;

rec.van: Lucan, Civil War, translated with an introduction and notes by Susan H. Braund, Oxford 1992; in: Mnemosyne 46, 1993, 557-9;

 

terug naar bovenaan


 

1992

rec.van: Elena Rossi, Una metafora presa alla lettera: le membre lacerate della famiglia. ‘Tieste’ di Seneca e i rifa­cimenti moderni, Pisa 1989; in: Mnemosyne, 45, 1992, 126-7;

rec.van: Gian Biagio Conte, La ‘guerra civile’ di Lucano, studi e prove di commento, Urbino 1988; in: Mnemosyne, 45, 1992, 127-8;

rec.van: Johan Polak, Het oude heden, Amsterdam 1992, in: Homologie 14, 1992, 5, 30;

rec.van: P. Bing, R. Cohen, Games of Venus, an anthology of Greek and Roman erotic verse (...), New York/London 1991; in: Homologie 14, 1992, 5, 31;

rec.van: Plautus, Komedies, vertaald en van aantekeningen voorzien door J. Hemelrijk sr., ingeleid door J.M. Hemelrijk jr., Baarn 1992; in: Homologie 14, 1992, 6, 29;

 

terug naar bovenaan


 

1991

rec.van: Longos, Daphnis en Chloe, vert.Stefan van den Broeck, in: Homo­lo­gie 13, 1991, 1, 36;

rec.van: David.M. Halperin, One hundred years of homosexuality and other essays on Greek love, New York/London 1990; en John J. Winkler, The constraints of desire; the anthropolo­gy of sex and gender in ancient Greece, New York/London 1990, in: Homologie 13, 1991, 2, 26;

rec.van: I.Dionigi, Lucrezio. Le parole e le cose, Bologna 1988, in: Mnemosyne 44, 1991, 232-5;

rec.van: B.Kytzler, Laudes Italiae, 1988; in: Mnemo­syne 44, 1991, 231-2;

rec.van: Johan Polak, Bloei der décadence, Amsterdam 1991, in: Homologie 13, 1991, 4, 34;

rec.van: H.-J.van Dam (red.), Langer dan één eeuw. Over Catullus, Leiden 1991, in: Homologie 13, 1991, 6, 30;

 

terug naar bovenaan


 

1990

rec.van: Catullus, Verzamelde verzen, Leiden 1989, in: Homolo­gie 12, 1990, 1, 29;

rec.van: Eric Moormann (ea), Van Alexandros tot Zenobia, Nijmegen 1989, in: Homolo­gie 12, 1990, 2, 29;

rec.van: K.J. Dover, Homoseksualiteit in Griekenland, in: Homologie 12, 1990, 1, 31;

rec.van: Greek lyric I (Sappho, Alcaeus) Loeb‑ed., London 1982, in: Homolo­gie 12, 1990, 3, 28;

rec.van: Lex Hermans, Pederasten en passieven (...), Proef­schrift Leiden 1990, in: Homologie 12, 1990, 4, 28-9;

 

terug naar bovenaan


 

1989

rec.van: H.C.R. Vella, Repeats and symmetrical clusters (...) Malta 1987, in: Mnemosyne 42, 1989, 265-7;

 

terug naar bovenaan


 

1988

rec.van: Eric Moormann (ea), Van Achilles tot Zeus, Nijmegen 1988, in: Homologie 10, 1988, 3, 70;

rec.van: Plato, Dialogen deel 2, Utrecht 1988, in: Homologie 10, 1988, 6, 34;

 

terug naar bovenaan


 

1987

rec.van: E. Eyben, De onstuimigen, Kapellen 1987, in: Homolo­gie 9, 1987, 5, 28;  

terug naar bovenaan

   


latest changes here: 13-11-2019


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2020 V. Hunink

copyright statement  / contact