intro

schema

teksten

pensum

presentaties

bibliografie

 


COLLEGE EPIEK EN LEERDICH
T
(LET-GLTCB204)Op deze pagina vindt u enig aanvullend materiaal bij de cursus 'Romeinse letterkunde: epiek en leerdicht', zoals verzorgd aan de RU Nijmegen in periode 1 van het cursusjaar 2015-2016. Hieronder worden de onderdelen op deze pagina kort beschreven.Schema  


College
Eerste uur: lectuur epos
Tweede uur: presentaties
Derde uur: lectuur didact.poëzie
1  2-9
Inleiding op de cursus hoorc: Livius Andronicus / Naevius
hoorc. Lucretius 3,1-93
2  9-9
Verg Aen 7,1-57 / 107-69
pres. 1: Vergilius Aeneis
Lucr 3,1-93 (vervolg)
3  16-9
Verg Aen 7,1-57 / 107-69 (vervolg)
pres. 2: Lucanus
Lucr 3,417-525
4  23-9
Verg Aen 7,475-539 pres. 3: leerdicht anders dan Lucr
Lucr 3,417-525 (vervolg)
5  30-9
Verg Aen 7,475-539 (vervolg)
pres. 4: Silius Italicus OF Valerius Flaccus
Lucr 3,978-1094
6  7-10
gastcollege Roald Dijkstra: bijbel-epiek gastcollege Roald Dijkstra: bijbel-epiek gastcollege Roald Dijkstra: bijbel-epiek
7  14-10
Verg Aen 7,641-690 pres. 5: Claudianus Lucr 3,978-1094 (vervolg)

Teksten

Bij dit college worden geen teksten t.b.v. het pensum apart via deze pagina ter beschikking gesteld. Deelnemers wordt verzocht zelf te zorgen voor tekstuitgaven. De standaard voor Vergilius en Lucretius wordt gevormd door uitgaven in de OCT. Gebruik van andere edities is natuurlijk toegestaan, maar wel voor eigen risico!
 

Pensum

Studielast 2 1/2 stp = 70 sbu
waarvan 42 sbu college (3 uur hoor/werkcollege p.w. + 3 uur voorbereiding) en 28 sbu zelfstudie in de vorm van het lezen van een pensum (25 sbu) en enige secundaire literatuur (3 sbu).

I Colleges: 7 maal drie uur (42 sbu, incl. voorbereiding)
NB De op college behandelde teksten die niet in het pensum zitten behoren uiteraard wel tot de tentamenstof. 

II Pensum (25 sbu)
Het pensum bestaat uit 600 versregels in het Latijn (20 sbu) en 100 bladzijden in vertaling (5 sbu).

Van het Latijnse pensum maken deel uit: 

 • ca 300 regels uit Vergilius, Aeneis 7:
  [1] 1-57 (aankomst in Italië) en 106-168 (Trojanen vestigen zich bij de Tiber)
  [2] 475-539 (Allecto veroorzaakt oorlog)
  [3] 641-690 en 761-817 (Twee passages over Italische strijders)
      [tot. 279 regels]

 • ca. 300 regels uit Lucretius, De rerum natura 3
  [1] 1-93 (Inleiding op onderwerp 'ziel')
  [2] 417-525 (Zeven bewijzen voor de sterfelijkheid van de ziel)
  [3] 978-1094 (Tegen de angst voor de dood)
      [tot. 317 regels]

Het vertaalde pensum omvat 

 • Vergilius’ Georgica (100 p.) In principe is elke volledige uitgave van na 1975 goed. Aanbevolen wordt de vertaling van Piet Schrijvers (Historische Uitgeverij, Groningen 2004. Ook heel goed is de vertaling van Ida Gerhardt (recentelijk herdrukt in haar Verzameld Werk). Ook uitgaven van voor 1975 van deze vertaling zijn toegestaan. Wie wil mag ook een vertaling lezen in een recente uitgave in een courante moderne taal (Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans). 

III Te bestuderen literatuur (3 sbu)  

 • Michael von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur München: DTV, 1994. Hieruit bestuderen: p.64-75 (römisches Epos); p. 217-229 (römische Lehrdichtung) (3 sbu). 

 • Hermeneus 77,2 (2004), Themanummer 'Het Latijnse epos'. 130 blz. (uren verrekend in de voorbereidingsuren voor college).

 


Presentaties


Het tweede collegeuur wordt vijfmaal gereserveerd voor presentaties door groepjes studenten (intekenen op het eerste college). Doel van de presentaties is tweeledig:
- bevordering van presentatievaardigheden
- bevordering van onderzoeksvaardigheden

De presentatie gaat over een aangegeven auteur of onderwerp. Verplichte onderdelen zijn:
- korte, kritische bespreking van een overzichtsartikel uit het Hermeneus-themanummer 'Romeins epos' uit 2005 (wordt door de docent ter beschikking gesteld). Deelnemers aan het college lezen dit artikel ook, en bereiden zodanig voor dat er discussie over kan plaatsvinden;
- korte, kritische bespreking van minimaal twee aanvullende titels secundaire literatuur in EN, DE, FR of IT, uit de jaren 2005-2015. Het moet dus gaan om artikelen die op enigerlei manier in het verlengde liggen van het NL stuk uit 2005. De presentatoren zoeken deze artikelen/boekdelen zelf op via Bibliografieën (zoals l'Année philologique) in de UB catalogus en nemen een papieren kopie (of boek) mee naar het college.
Let op, 1: digitale bronnen zijn alleen ter aanvulling toegestaan. De twee items moeten dus uit een boek of papieren tijdschrift komen.
Let op, 2: op college niet eindeloos lappen tekst samenvatten, maar kort de kern eruit belichten. (Max. 5 minuten per item. Vragen zijn bv: waar gaat het stuk over?, hoe is het ingedeeld? wat betoogt de auteur? welke methode hanteert hij/zij? wat is het resultaat? is er iets mee te beginnen? enz.)
- een tweetalig tekstvoorbeeld van de besproken auteur dat aansluit bij de artikelen, bijvoorbeeld een typische passage die iets uit de artikelen illustreert. Presentatoren zorgen voor handout met Latijnse tekst (minimaal 10, maximaal 50 regels), aangevuld met een vertaling (NL, FR, DE, EN, of IT). Let op: bij overname uit digitale bron moet de La tekst zorgvuldig worden gecontroleerd (collationeren);
- een vraag of discussiepunt.

NB De presentatie is géén afvinklijstje van deze onderdelen, maar de onderdelen moeten er ergens in zitten. Dus ook niet per se in deze volgorde. Je mag dus ook beginnen met een typerend tekstfragment.

Uiteraard moet de presentatie op een ander, hoger niveau liggen dan in het eerste jaar (bv. bij Filologie). Zorg met name voor een adequate selectie en presentatie van sec.lit. (onderzoeksvaardigheden), en voor trefzekere, correcte voordracht en discussie (presentatievaardigheden). Probeer zoveel mogelijk verband te leggen met de collegestof en de op college besproken zaken. Trek bijvoorbeeld een vergelijking met al gelezen tekstpassages.

Maximale duur van de presentatie: 25m (exclusief discussie).

Overleg van tevoren met de docent is, mits op tijd, altijd mogelijk! Aarzel niet om advies te vragen!

Beoordeling: met de groep wordt op het eerste college besproken of de presentatie wordt beoordeeld met een formeel cijfer dat meetelt voor het tentamen, of niet. De laatste minuten van het tweede uur worden gebruikt voor een korte beoordeling door de groep zelf. Daarbij wordt van alle deelnemers een inbreng c.q. mening verwacht, uiteraard onderbouwd en op correcte, respectvolle wijze geformuleerd. De beoordeling gaat in concreto aan de hand van 'tops' en 'tips' (deelnemers geven complimenten en noemen mogelijke verbeterpunten).
Bibliografie

Vergilius- en Lucretius-bibliografie door Niklas Holzberg

Lucretius-bibliografie


 


latest changes here:

 


Radboud Universiteit

GLTC

 

 

 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2015 V. Hunink

copyright statement  / contact