VincentHunink.nlHome > ONDERWIJS > COLLEGES | LEZINGEN | ORGANISATIE
actueel

later

overige

 

 


COLLEGES

 

Hieronder volgt een overzicht van de colleges die ik op de Radboud Universiteit Nijmegen geef of zal geven. Het actuele overzicht is uiteraard volledig, maar de niet-actuele colleges zijn niet compleet opgesomd.
LOPENDE COLLEGES (Periode 2, 2017-18)


 
 

Tijdens college met 2e/3e jaars classici aan de RU Nijmegen (maart 2011; foto  D i a n a  S i m o n s)
(klik op de foto voor vergroting)

 Elementair Latijn (In'to Languages)

BA werkcollege Latijn: 'Following Virgil': commentaar op Ovidius/Martialis/Lucanus'
 
CC3: Classicus en maatschappij (GLTC B3) 
Overige (eerder gegeven en/of later opnieuw te geven)
(overzicht)


Latijnse letterkunde: epiek en leerdicht (GLTC 2-3)

Latijnse letterkunde: epistolografie (GLTC 2-3; zij-instroom)

Latijnse Letterkunde: epigram (zij-instroom)

Latijnse letterkunde: narratief proza (zij-instroom)

Latijnse letterkunde: satire (GLTC 2-3)

Latijnse letterkunde: historiografie (GLTC 2-3)

Latijn vertalen: Vergilius' Aeneis (GLTC 1)

Vroegchristelijk Latijn: passieverhalen (GLTC 2)

Vroegchristelijk Grieks: woestijnvaders (GLTC 2)

Vroegchristelijk Latijn Specialisatiecollege (GLTC MA): Augustinus

Vroeg-christelijk Latijn: specialisatiecollege 'Vroegchristelijk Latijnse poëzie (GLTC Master/ B2-3)

Latijnse epigrammen (HOVO)

Meesterwerken van de Klassieke Letterkunde: "Van Homerus tot Augustinus" (HOVO Nijmegen, samen met prof. dr.A. Lardinois)

Latijn vanuit het graf; Romeinse grafinscripties (HOVO)

Interdisciplinair college GLTC: Marcus Aurelius (GLTC 3)

Middeleeuws Latijn (GLTC div)

Latijnse teksten (zij-instroom GLTC 2e jr): Vergilius en Satire

Latijn vanaf het graf (HOVO)

Vroegchristelijk Latijn, in: Zij-instroom klassieke talen, Nijmegen, 3e jaar. (periode 4)

HOVO-cursus 'Leesbaar Latijn' (najaar 2010)

College in de reeks Voortleven en receptie van de oudheid: Jacobus de Voragine en de Legenda Aurea, radboud Universiteit Nijmegen: 1 maart 2010 (1345-1530 E.253)

Literair vertalen (periode 3-4)

Leesbaar Latijn (HOVO) (periode 1-2) 

Vroeg-christelijk Latijn: hagiografie (GLTC 2-3) (periode 4)

Vroegchristelijk Latijn: Apologeten (Tertullianus en Cyprianus) (GLTC 2-3) (periode 2)

Inleiding Klassieke Filologie (GLTC 1)AIK: Alfa-informatiekunde GLTC (GLTC 1) (periode 2)

Literair vertalen van klassieken (minor) (Periode 2)

MA-specialisatie: Medea (samen met dr. Maarten De Pourcq (per 1-2)

MA-specialisatie/BA-werkcollege: Vergilius Bucolica (per 1-2)

Methoden en technieken van de klassieken (samen met André Lardinois e.a.) (per 1-2)

Scriptiecolloquium BA

Scriptiecolloquium MA
 
Literatuurwetenschap: de antieke roman (Minoren Griekse en Latijnse letterkunde, Klassieke Cultuur & Romantheorie) (periode 2)

Eerder: Romeinse historiografie (sept/okt 2014)

Vroegchristelijk Latijn: Na de Bijbel (apologeten) (GLTC B2/3)

Latijnse letterkunde 2a: epiek en leerdicht (GLTC 2-3)

Scriptiecolloquium BA (met prof. E. Moormann) (GLTC3)

Scriptiecolloquium MA (met prof. E. Moormann) (OHS)

Inleiding Klassieke Filologie (GLTC B1) / Meesterwerken van de klassieke literatuur (Minor)

Vroegchristelijk Latijn: 'Perpetua en Malchus' (GLTC 2)

CC3: Classicus en maatschappij (GLTC3)

Latijnse letterkunde 1: Romeinse historiografie (2e/3e jrs) (periode 2)

Scriptiecolloquium BA (met prof. E. Moormann) (GLTC B3)

Scriptiecolloquium MA (met prof. E. Moormann) (OHS)

Inleiding Klassieke Filologie (GLTC B1) / Meesterwerken van de klassieke literatuur (Minor)

Vroegchristelijk Grieks: 'Apostolische vaders en apologeten' (GLTC B2/B3)

Vroegchristelijk Latijn: 'Van apologie tot kloosterregel: Augustinus'(GLTC B2/B3)
Vroegchristelijk Grieks: 'Martelaren en heiligen' (GLTC B2/B3)

x 

 


 

Voor roosterdetails, zie de website van GLTC
Neem voor verdere vragen eventueel contact met mij op.  x

 


latest changes here:

 


Radboud Universiteit

Faculteit Letteren

GLTC

Studiegids GLTC

 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact